Přednášky Sisyfa v AV ČR v roce 2018

02.01.2018 / 06:53   redakce   čtenost 659   dotazy@sisyfos.cz

Přednášky cyklu Věda kontra iracionalita se v roce 2018 konají tradičně v budově Akademie věd ČR na Národní třídě 3 v Praze 1, a to v místnosti 206 od 17 hodin. Po přednáškách následuje diskuze.

Středa 17. 1. 2018, 17:00 hodin
Prof. RNDr. Zdeněk Opatrný, CSc. (Přírodovědecká fakulta UK Praha): Genová editace u rostlin a naše zdraví

Středa 21. 2. 2018, 17:00 hodin
Bc. Leoš Kyša: Magické myšlení pro všední den. Paranormální výzva pokračuje...

Středa 21. 3. 2018, 17:00 hodin
Prof. MUDr. Josef Stingl, CSc. (Ústav anatomie 3. LF UK) : Anatom Jiří Heřt - rytíř vědy
V době nedožitých 90. narozenin vzpomeneme na JH spolu s jeho bývalými kolegy - lékaři. Videozáznam nebude pořizován.

Středa 18. 4. 2018, 17:00 hodin
Prof. Dr. Scott Lilienfeld (University of Emory, Atlanta, USA): Konfirmační zkreslení
Simultánní překlad z angličtiny: Claire Klingenberg

Středa 16. 5. 2018, 17:00 hodin
RNDr. Jiří Grygar, CSc. (Fyzikální ústav AV ČR): Pražští exulanti - Tycho Brahe a Johanes Kepler

Vstup je volný do vyčerpání kapacity sálu

V červnu, červenci a srpnu se přednášky nekonajíPřednášky Sisyfa v AV ČR v roce 2018 | Sisyfos - český klub skeptiků