O nás
27.05.2006 136421 hits
Český klub skeptiků SISYFOS

Skepticismus

Český klub skeptiků SISYFOS je součástí světového skeptického hnutí, které vzniklo v r.1976 v USA z iniciativy desítek vědců a filozofů, mezi nimi několika nositelů Nobelových cen jako reakce na vzestup iracionality ve společnosti. Vzniklá společnost, jejíž vůdčí osobností a ...

Jak se stát členem
Zde si můžete přečíst stanovy sdružení Sisyfos.

Zde lze stáhnout přihlášku za člena našeho sdružení.

Roční členský příspěvek činí
300,- Kč

číslo účtu:
4444444444 (10 čtyřek)
kód banky 2010

Kontaktní adresa
Českého klubu skeptiků SISYFOS:
Zdeněk Jonák
U Dejvického rybníčku 25/1976
160 00 Praha 6

e-mail: zdenek.jonak@hotmail.com
About
27.05.2006 133602 hits
Czech Skeptical Club SISYFOS

Skepticism

The Czech Skeptics Club Sisyfos is a member of the international skeptical movement which has been initiated in U.S.A. in 1976 by scientists and philosophers who reacted against the rise of irrationality in the community. Among the founders of the newly established society ...

01.04.2016 / 18:33redakcečtenost 13998e-mailkategorie: bludný balvanverze pro tisk
Video - Bludný balvan za rok 2015

Slovutní laureáti a jejich fanynky, vzácní hosté, příznivci i odpůrci kritického skeptického myšlení, dámy a pánové!

V zastoupení Strašného Sisyfa předstupuji před toto tradiční slavnostní shromáždění již po osmnácté. Když jsme počátkem r. 1999 připravovali první udílení Bludných balvanů za r. 1998, vůbec by mne bývalo nenapadlo, že bludnou slavnost budeme provozovat ještě ve druhé dekádě XXI. století. Domněnka, že obecně velmi skeptická česká veřejnost nedůvěřující nikomu, kdo neskáče jako Čech, se samočinně odvrátí od nejrůznějších žvanilů, šarlatánů a jurodivců, se bohužel nepotvrdila.
Stal se pravý opak. K národu, jenž se v XIX. stol. zázračně probral z pobělohorského traumatu, a v r. 1918 získal samostatný stát díky neúnavnému úsilí osvícených buditelů, se po převratu v r. 1989 vrátila iracionalita jako bumerang. Paradoxně k tomu přispěl jeden z nejvýznamnějších vynálezů konce XX. století - internet. Nová možnost rychlé a celosvětové komunikace způsobila, že dnes se šíří nesmysly, neověřené, falešné i zlovolné informace téměř rychlostí světla. Pošetile jsem se zpočátku domníval, že s ohledem na zmíněný český skákací syndrom nemůže naše veřejnost naletět na ten veletok hloupostí a dezinformací.
Paradoxně právě obskurní weby, kde vůbec netušíte, kdo je vlastní a komu slouží, jsou mnohými občany naší země brány za bernou minci, zatímco těm nemnoha slušným a o kritické myšlení usilujícím webům, jejichž autoři nesou kůži na trh, se vybraně spílá. Bezděky se tak potvrzuje, že existence klubu Sisyfos zůstává potřebná i čtvrtstoletí po návratu Česka k demokracii, i když si často připadáme jako hlasy volající na poušti. Sám internet však na vině není; prakticky každý vynález může lidstvu prospět, ale také mu ublížit. Na vině jsou ti, kdo úmyslně matou a dezinformují, ale také naivní uživatelé, kteří těmto škůdcům skáčou na lep.

Internet nám totiž odhalil, že mnoho lidí nedokáže rozlišovat mezi informacemi a dezinformacemi. Navíc je zatíženo absurdními předsudky. Tím, že na internetu jsou povinně uváděny v plném znění diplomové a disertační práce, se před naším Komitétem otevřelo neorané pole podivuhodných nesmyslů, které kupodivu nedokázali postřehnout ani školitelé, ani oponenti těchto prací, ačkoliv právě kvůli tomu tyto instituty máme.
Je nám proto pochopitelně sympatické, že se konečně našel ministr zdravotnictví, který chce omezit rejdy šejdířů, kteří si vznešeně říkají léčitelé, ačkoliv statistika stovky již udělených Bludných balvanů ukazuje na jejich početné fauly při tzv. léčení, které zůstávají bez jakýchkoliv postihů. Jak však dnes sami uvidíte, mezi letošními laureáty se vyskytují také graduovaní lékaři, kteří v rozporu s akademickým slibem, který při promoci skládali, se docela úspěšně živí nabídkou diagnóz a terapií, jež jsou v příkrém rozporu se současnou medicínou založenou na vědecké metodě – a nikdo je ani nenapomene!

Loni jsem v úvodu naší bludné slavnosti zmínil, že jsme Komitét omladili. Letos se to projevilo neobyčejným zvýšením náročnosti hodnocení, které bylo daleko důkladnější než dříve. Protože všichni členové Komitétu jsou extrémně zaneprázdněni jinými úkoly, mohli jsme se na neobvykle utajeném místě se souřadnicemi GPS 142711+500131 sejít až po půlnoci v půlce ledna. Posuzovali jsme více než 80 došlých nominací, což je o něco méně než obvykle. Startovní pole bylo však mimořádně vyrovnané, takže první zasedání se protáhlo až do bílého rána. Teprve když jsme se zcela vyčerpáni dohodli na zúžení výběru uchazečů na pouhý tucet, mohli jsme se rozběhnout do svých domovů s úkoly zevrubně prozkoumat zásluhy jednotlivých Vyvolených.

Rozhodující mručící schůze Komitétu se pak uskutečnila o měsíc později. Její průběh se vůbec neodvažuji popsat už proto, že jsem tam nebyl. Hned na začátku došlo totiž k ostrým slovním výměnám názorů, kdo z kandidátů má postoupit do finále. Jednotliví členové Komitétu se častovali nevybíravými urážkami, které okoukali z televizních debat v parlamentu nejmenované středoevropské země. Ještě drsnější pak bylo rozhodování o tom, kdo dostane který balvan. Nastalou bitku naštěstí ukončil předseda Klubu Sisyfos, který aktivně pěstuje bojová umění.
Můj dík za tak hladký průběh oponentního řízení patří proto všem až neuvěřitelně nezávislým odborníkům našeho Komitétu; byla to radost s tak kompetentním týmem připravit dnešní bludnou slavnost. Podobně děkuji všem, kdo se nejrůznějším způsobem podíleli na přípravě, organizaci a programu dnešního večera. Nemohu zapomenout ani na všechny příznivce, ba i nepříznivce našeho Klubu, kteří v průběhu celého roku dodávali do naší databáze výživné nominace. V neposlední řadě děkuji děkanovi Matematicko-fyzikální fakulty UK prof. Janu Kratochvílovi za laskavé poskytnutí Strouhalovy posluchárny pro bludnou slavnost.

Jiří Grygar
mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Strašného Sisyfa, vrr.

Video - Bludný balvan za rok 2015
Proslov při předávání XVIII. Bludných balvanů Sisyfa za rok 2015 | Sisyfos - český klub skeptiků
Novinky
17.03.2018 11340 hits
Film GRYGAR na TV Prima ZOOM

Životní příběh významného českého vědce, který proslul především jako popularizátor astronomie... Český dokument (2018)

TV Prima ZOOM, neděle 18. března 2018, 20:00 ...

Dotazy
Nenašli jste odpověď na Vaši otázku na webu Sisyfa ?

Pište na dotazy@sisyfos.cz
Volejte na 776 306 185


Čtěte Dotazy čtenářů
Přednášky v AV ČR
02.01.2018 9304 hits
Přednášky Sisyfa v AV ČR v roce 2018

Přednášky cyklu Věda kontra iracionalita se v roce 2018 konají tradičně v budově Akademie věd ČR na Národní třídě 3 v Praze 1, a to v místnosti 206 od 17 hodin. Po přednáškách následuje diskuze.

Středa 17. 10. 2018, 17:00 hodin
Jakub Kroulík (Falešní hráči): Hypnóza - fenomén známý i ...

Přednášky ostatní
27.09.2018 2589 hits
Kladno - 9. října 2018

Pozvánka na přednášku Klubu Sisyfos

Fermiho paradox

Přednáší

Mgr. Tomáš Petrásek
Fyziologický ústav AV ČR

Kdy?

úterý 9. října 2018 od 17.00

Kde?

Gymnázium Kladno, nám. Edvarda Beneše 1573, posluchárna ve 2.p., číslo dveří 48 (ve 2. ...

Přístupy od 3/2006
5620735
TOPlist
Statistika od
25.05.2006

ADMINISTRACE