O nás
27.05.2006 136421 hits
Český klub skeptiků SISYFOS

Skepticismus

Český klub skeptiků SISYFOS je součástí světového skeptického hnutí, které vzniklo v r.1976 v USA z iniciativy desítek vědců a filozofů, mezi nimi několika nositelů Nobelových cen jako reakce na vzestup iracionality ve společnosti. Vzniklá společnost, jejíž vůdčí osobností a ...

Jak se stát členem
Zde si můžete přečíst stanovy sdružení Sisyfos.

Zde lze stáhnout přihlášku za člena našeho sdružení.

Roční členský příspěvek činí
300,- Kč

číslo účtu:
4444444444 (10 čtyřek)
kód banky 2010

Kontaktní adresa
Českého klubu skeptiků SISYFOS:
Zdeněk Jonák
U Dejvického rybníčku 25/1976
160 00 Praha 6

e-mail: zdenek.jonak@hotmail.com
About
27.05.2006 133602 hits
Czech Skeptical Club SISYFOS

Skepticism

The Czech Skeptics Club Sisyfos is a member of the international skeptical movement which has been initiated in U.S.A. in 1976 by scientists and philosophers who reacted against the rise of irrationality in the community. Among the founders of the newly established society ...

01.04.2016 / 18:20redakcečtenost 14117e-mailkategorie: bludný balvanverze pro tisk
V seriálu „Kupředu do minulosti“ se rozhlasová dramaturgie snažila v I. pololetí roku 2015 přivést k mikrofonu ponejvíce nejrůznější pomatence, kteří tvrdí, že rozvíjejí starobylé zkušenosti a kritizují soudobé poznání jako škodlivé, anebo slepou uličku. Děje se tak prý zejména v oborech, které se týkají lidského zdraví a nemoci.

V prvním čtvrtletí minulého roku se tak dostali k mikrofonu veřejnoprávního Českého rozhlasu na stanici Dvojka lidé, kteří v předešlých letech obdrželi za své evidentní bludy Balvany Sisyfa: Milan Calábek (2001, stříbro), Ing. Jiří Kuchař (2003, zlato), Jaroslav Dušek (2007, stříbro), MUDr. Josef Jonáš (1999 a 2008, 2x zlato). V seriálu vystupovali jako úctyhodní experti, s nimiž vedla moderátorka přátelský rozhovor. Nebyl tam přizván žádný oponent kvůli tak často zdůrazňované vyváženosti. Žádný ze zmíněných řečníků se nemůže pochlubit tím, že by byli svá tvrzení obhájili na stránkách příslušných recenzovaných odborných časopisů z daného oboru, což je normálně podmínkou, aby laická veřejnost od nich mohla získat ověřené informace.

Jeden z posluchačů Českého rozhlasu, který není členem Sisyfa, se obrátil 28. 5. 2015 na Radu Českého rozhlasu, jejímž hlavním úkolem je kontrolovat, zda veřejnoprávní stanice Českého rozhlasu ve svém vysílání dodržují ustanovení zákona č. 484/1991 Sb., se stížností, že v tomto seriálu porušil podle jeho názoru Český rozhlas ustanovení §2, odst. (2a): „Hlavními úkoly veřejné služby v oblasti rozhlasového vysílání jsou zejména a) poskytování objektivních, ověřených, ve svém celku vyvážených a všestranných informací pro svobodné vytváření názorů.“

Stěžovatel poukázal také na dva články z webu stanice Dvojka, kde jsou autentické citace rozhovorů, jež v rámci seriálu Kupředu do minulosti vedli Milan Calábek (vysílání 17. 3. 2015) a dále MUDr. Josef Jonáš a Ing. Jiří Kuchař (vysílání 7. 4. 2015), kteří tam kritizovali vědeckou medicínu a propagovali mastičkáře. Mimochodem, Milan Calábek v 70. a 80. letech minulého století spolupracoval s nechvalně známou Psychoenergetickou laboratoří Prof. Františka Kahudy. Žádný z nich však svá tvrzení předtím nezveřejnili v odborném vědeckém časopise; všechno je to neověřená dojmologie, která nemá ve veřejnoprávním vysílání co dělat.

Zajisté lze ocenit, že Rada Českého rozhlasu zveřejnila 29. 7. 2015 své stanovisko ke stížnosti posluchače, jak jí to zákon ukládá. Rada se však mýlí v interpretaci zákona, když ve svém stanovisku tvrdí, že je úkolem Českého rozhlasu, aby „dával prostor také alternativním náhledům“. To přirozeně platí pro debatu mezi odborníky, kteří mají příslušnou erudici, a často dospívají k různým náhledům. Mohou proto o nich vést před posluchači kvalifikovanou polemiku. Nemá však žádný veřejnoprávní smysl vést takovou polemiku mezi odborníky a šarlatány, kteří pouze silně mávají rukama, ale nic z toho neprokázali studií v recenzovaném odborném časopise.

Kdyby byla Rada Českého rozhlasu kompetentní, mohla tuto elementární zásadu zveřejňovat ověřené informace prosadit - jak to ostatně posluchač ve shodě s literou i duchem zákona žádal. Místo toho ve svém zdůvodnění, podle něhož v uvedených dílech seriálu zákon porušen nebyl, citovala stanovisko vedení stanice Dvojka, které obhajuje prezentaci nekompetentních výmyslů, zatímco vědeckou metodu poznávání považuje za „různá klišé“. Jako kouzlo nechtěného pak vyznívá tvrzení, že „ani naše vysoce vyspělé zdravotnictví se neuzavírá novým metodám a postupům, novým léčebným látkám. Důkazem může být i to, že v minulých dnech byla ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové otevřena Klinika tradiční čínské medicíny, přičemž donedávna byli lidé využívající postupy čínské medicíny považováni za šarlatány”.

Radě Českého rozhlasu blahopřejeme, že se v úsilí šarlatánů a pavědců mást českou veřejnost přidala tak jednoznačně na jejich stranu, což nelze neodměnit stříbrným Bludným balvanem Sisyfa za rok 2015 v kategorii družstev.


Příloha: Seznam pavědeckých dílů v seriálu „Kupředu do minulosti“

1. Stručný slovník pojmů k rozhovoru s panem Milanem Calábkem, 17. 3. 2015 (viz. další odkaz)

2. Parkinson, Alzheimer, rakovina, cukrovka. Milan Calábek radí, jak tyto nemoci léčit přírodními látkami, 17. 3. 2015

3. Milan Calábek: Fruktóza jako sladidlo ničí naše játra, způsobuje obezitu a stojí za celou řadou nemocí, 24. 3. 2015

4. Recepty Jiřího Kuchaře a Josefa Jonáše na výrobu přírodních léčiv, 1. 4. 2015

5. Máme zakořeněný strach z infekcí, proto jsme uvěřili v zázračnou moc antibiotik, říká Josef Jonáš, 31. 3. 2015

6. Josef Jonáš: Přírodní antibiotika nemohou hrát prim, protože nás ovládá obrovská, do civilizace zažraná, manipulace, 7. 4. 2015

7. Cukr si bere z našeho těla to, o co byl rafinací připravený, říká Jiří Kuchař, 9. 6. 2015

8. Jiří Kuchař radí zdravé náhražky bílého cukru a recepty na zdravé sladkosti, 16. 6. 2015

9. Josef Jonáš: Síla ekonomiky, lobbingu a lidských chutí je tak obrovská, že kdo nechce, tak škodlivosti cukru neuvěří, 16. 6. 2015


Video - Bludný balvan za rok 2015
Stříbrný Bludný balvan v kategorii družstev za rok 2015 - Rada Českého rozhlasu v Praze za odstrašující příklad zdůvodnění, proč Český rozhlas Dvojka vysílal pavědecké díly v seriálu „Kupředu do minulosti“ | Sisyfos - český klub skeptiků
Novinky
17.03.2018 11340 hits
Film GRYGAR na TV Prima ZOOM

Životní příběh významného českého vědce, který proslul především jako popularizátor astronomie... Český dokument (2018)

TV Prima ZOOM, neděle 18. března 2018, 20:00 ...

Dotazy
Nenašli jste odpověď na Vaši otázku na webu Sisyfa ?

Pište na dotazy@sisyfos.cz
Volejte na 776 306 185


Čtěte Dotazy čtenářů
Přednášky v AV ČR
02.01.2018 9304 hits
Přednášky Sisyfa v AV ČR v roce 2018

Přednášky cyklu Věda kontra iracionalita se v roce 2018 konají tradičně v budově Akademie věd ČR na Národní třídě 3 v Praze 1, a to v místnosti 206 od 17 hodin. Po přednáškách následuje diskuze.

Středa 17. 10. 2018, 17:00 hodin
Jakub Kroulík (Falešní hráči): Hypnóza - fenomén známý i ...

Přednášky ostatní
27.09.2018 2589 hits
Kladno - 9. října 2018

Pozvánka na přednášku Klubu Sisyfos

Fermiho paradox

Přednáší

Mgr. Tomáš Petrásek
Fyziologický ústav AV ČR

Kdy?

úterý 9. října 2018 od 17.00

Kde?

Gymnázium Kladno, nám. Edvarda Beneše 1573, posluchárna ve 2.p., číslo dveří 48 (ve 2. ...

Přístupy od 3/2006
5620732
TOPlist
Statistika od
25.05.2006

ADMINISTRACE