O nás
27.05.2006 133933 hits
Český klub skeptiků SISYFOS

Skepticismus

Český klub skeptiků SISYFOS je součástí světového skeptického hnutí, které vzniklo v r.1976 v USA z iniciativy desítek vědců a filozofů, mezi nimi několika nositelů Nobelových cen jako reakce na vzestup iracionality ve společnosti. Vzniklá společnost, jejíž vůdčí osobností a ...

Jak se stát členem
Zde si můžete přečíst stanovy sdružení Sisyfos.

Zde lze stáhnout přihlášku za člena našeho sdružení.

Roční členský příspěvek činí
300,- Kč

číslo účtu:
4444444444 (10 čtyřek)
kód banky 2010

Kontaktní adresa
Českého klubu skeptiků SISYFOS:
Zdeněk Jonák
U Dejvického rybníčku 25/1976
160 00 Praha 6

e-mail: zdenek.jonak@hotmail.com
About
27.05.2006 132272 hits
Czech Skeptical Club SISYFOS

Skepticism

The Czech Skeptics Club Sisyfos is a member of the international skeptical movement which has been initiated in U.S.A. in 1976 by scientists and philosophers who reacted against the rise of irrationality in the community. Among the founders of the newly established society ...

03.07.2014 / 08:18Karel Pavlů, Čeněk Zlatníkčtenost 10685e-mailkategorie: skeptikonverze pro tisk
Letošní XI. Skeptikon se konal v Kunštátu, od pátku 23.5. do neděle 25. 5. 2014.

Město Kunštát leží na úpatí Českomoravské vysočiny na křižovatce silničních tras Žďár nad Sázavou - Boskovice a Brno - Svitavy. Má zajímavou historii, pocházel odtud český král Jiří z Poděbrad a z Kunštátu (žel, druhá afilace bývá zamlčována), narodil se tu básník František Halas a je tu spousta kulturních i přírodních zajímavostí.

Návrh konání Skeptikonu v Kunštátě vznikl při naší návštěvě proslulého keramického mistra Zdeňka Lindovského, který nás nasměroval na paní MUDr. Janu Bočkovou z kulturní komise městského úřadu. Před Vánoci jsme jednali s členy komise a také s panem starostou MVDr. Zdeňkem Wetterem a páterem Petrem Košuličem, kteří nám výrazně pomohli zajistit organizaci a sponzorování. Cennou pomoc nám též poskytl náš člen, pan docent Branislav Lacko, který žije v nedalekých Lysicích.

Poznamenejme, že Skeptikony připravujeme s předstihem nejméně jednoho roku, přičemž vybíráme z více lokalit. Pro příště uvažujeme o Kroměříži nebo dokonce o Příbrami, což by přerušilo delší sekvenci moravských měst. Uvítáme vaše nápady a pomoc při organizaci dalších Skeptikonů.

Letos jsme se poněkud odchýlili od zvyklostí. Zvolili jsme menší město a dřívější květnový termín. Dostavil se úspěch, zájem byl relativně velký: přihlásilo se přes 20 účastníků z řad našich členů a příznivců; na veřejných přednáškách se sešlo kolem 60 posluchačů, což je snad nejvíce v historii Skeptikonů. Jednu chvíli to nevypadalo dobře - zapracovaly Murphyho zákony a náš pečlivě zvolený termín se ocitl v kolizi s eurovolbami a s mezinárodním fotbalem, nicméně jak vidno, moc to nevadilo.

Účastníci byli ubytování v hotelu Rudka, asi kilometr od města, v poklidném přírodním prostředí. Majitel hotelu se výrazně podílel na sponzorování celé akce. Někteří dorazili již v páteční podvečer a ihned se začali družit, ostatní se přidávali během sobotního dopoledne.

Byla tu drobná vada na kráse, naše setkání postrádalo internacionální charakter. Pravidelná slovenská účastnice paní Ing. Erika Pisarčiková dala letos přednost cestě na Nový Zéland. Poslala aspoň pozdrav: „Budem na Vás myslieť a prajem zdarný priebeh Skeptikonu.“ A dodala: „Včera sa naše noviny pochlapili, vyšiel článok: http://tech.sme.sk/c/7184040/vedec-o-homeopatii-je-to-akoby-na-choroby-predpisovali-modlitby.html Potešil ma a povzbudzujúce je, že ešte existujú normálne zmýšľajúci ľudia...“

Sobotní program jsme zahájili výstupem na rozhlednu, která se tyčí nad Kunštátem. Zahřáli jsme se a rozhlédli po okolí i po vzdálenějších kopcích Vysočiny. Byla skvělá viditelnost. Dole pod rozhlednou se nachází jeskyně Blanických rytířů, kterou jsme rovněž nemohli pominout. Tvůrcem jedinečného díla byl rodák z nedalekého Bořitova Stanislav Rolínek, čalouník a hlavně nadaný sochař samouk. Jak je možné, že nadživotní sochy rytířů vytesal do pískovcových skal pouhou hasičskou sekyrou a půlkou nůžek na stříhání ovcí? Vytesal také mohutnou sochu prezidenta Masaryka, která byla za německé okupace zničena.

Následovala prohlídka ateliéru zmíněného kunštátského keramika Zdeňka Lindovského, příznivce našeho klubu. Jeho dcera, též známá keramička, pro nás vytvořila krásnou medaili.


Po společném obědě jsme se přesunuli do města, v jehož Kulturním domě jsme nabídli veřejnosti přednáškové odpoledne trvající od 14 do 19 hodin. Po krátkém přivítání posluchačů předsedou klubu Sisyfos doc. Čeňkem Zlatníkem začal maraton tří přednášek, které moderoval Ing. Karel Pavlů.

Vystoupili jedni z našich nejlepších přednášejících s následujícími tématy.
1. Prof. PhDr. ThDr. MUDr. et Dr. Jaroslav Max Kašparů, PhD., Dr.h.c.: Od krásné Sapiencie k prodavačům naděje
2. Bc. Leoš Kyša: Milion euro za prokázání paranormálních jevů
3. RNDr. Jiří Grygar, CSc.: Od Tunguského meteoritu k Čeljabinsku aneb Země pod údery meteoritické artilerie

V podstatě šlo o přednášky, známé členům klubu z pražských skeptických „třetích střed“. Dají se vyhledat i videozáznamy starších vystoupení. Pro posluchače z Kunštátu šlo o ojedinělé setkání, které přineslo nové poznatky a možnost debatovat se zajímavými osobnostmi. Nakonec nás přece jen přemohla pokročilá doba a únava.

Stýskalo se nám po pravidelných účastnících a přednášejících, profesorech Jiřím Heřtovi a Oskaru Andryskovi, kteří tentokrát zůstali doma kvůli zdravotním potížím.

Návštěvníkům jsme nabídli skeptické publikace – Zpravodaj SISYFOS, sborník „Věda kontra iracionalita“ a Heřtovu knihu „Alternativní medicína a léčitelství“. Byla tu představena i krásná, zatím méně známá kniha Maxe Kašparů „Naslouchat je víc než poslouchat“ (Cesta, 2013), věnovaná „přátelům kritického myšlení z klubu Sisyfos“.

Smyslem Skeptikonů není pouze šíření osvěty. Je jím také příležitost skeptiků vzájemně se setkat, poznat členy výboru klubu, neformálně probrat různé otázky. Věříme, že k tomu přispělo sobotní večerní posezení u vína v hotelu Rudka. Však se protáhlo přes půlnoc…

Na závěr prosíme účastníky o zaslání fotodokumentace, kterou ukládáme na adresu
http://kareldruhy.rajce.idnes.cz/XI.SKEPTIKON_KUNSTAT/

Na shledanou v příštím roce, pravděpodobně v Kroměříži!

Výbor klubu Sisyfos děkuje sponzorům: městu Kunštát, hotelu Rudka, Kruhu přátel umění města Kunštát, Římskokatolické farnosti, keramickému ateliéru Zdeněk Lindovský a tiskárně Letovice Tisk a reklamy.
Zvláštní dík za aktivní pomoc Andreji Krčmářové, Martině Hosové a Michaele Lindovské.Další fotografie od Marťák von Lissitz jsou zde.
Mimopražské skeptické setkání pojedenácté | Sisyfos - český klub skeptiků
Novinky
17.03.2018 8759 hits
Film GRYGAR na TV Prima ZOOM

Životní příběh významného českého vědce, který proslul především jako popularizátor astronomie... Český dokument (2018)

TV Prima ZOOM, neděle 18. března 2018, 20:00 ...

Dotazy
Nenašli jste odpověď na Vaši otázku na webu Sisyfa ?

Pište na dotazy@sisyfos.cz
Volejte na 776 306 185


Čtěte Dotazy čtenářů
Přednášky v AV ČR
02.01.2018 7744 hits
Přednášky Sisyfa v AV ČR v roce 2018

Přednášky cyklu Věda kontra iracionalita se v roce 2018 konají tradičně v budově Akademie věd ČR na Národní třídě 3 v Praze 1, a to v místnosti 206 od 17 hodin. Po přednáškách následuje diskuze.

Středa 19. 9. 2018, 17:00 hodin
1. Claire Klingenberg: Nenechte se nachytat.(Kurzy kritického ...

Přednášky ostatní
31.05.2018 3712 hits
Kladno - 12. června 2018

Pozvánka na přednášku Klubu Sisyfos

mimořádně začátek v 17.30 !!!

Tuková tkáň: Víc než jen zásobárna energie.

Přednáší

MUDr. Jaromír Šrámek
Ústav histologie a embryologie, 1. lékařská fakulta, Univerzita ...

Přístupy od 3/2006
5534545
TOPlist
Statistika od
25.05.2006

ADMINISTRACE