O nás
27.05.2006 136615 hits
Český klub skeptiků SISYFOS

Skepticismus

Český klub skeptiků SISYFOS je součástí světového skeptického hnutí, které vzniklo v r.1976 v USA z iniciativy desítek vědců a filozofů, mezi nimi několika nositelů Nobelových cen jako reakce na vzestup iracionality ve společnosti. Vzniklá společnost, jejíž vůdčí osobností a ...

Jak se stát členem
Zde si můžete přečíst stanovy sdružení Sisyfos.

Zde lze stáhnout přihlášku za člena našeho sdružení.

Roční členský příspěvek činí
300,- Kč

číslo účtu:
4444444444 (10 čtyřek)
kód banky 2010

Kontaktní adresa
Českého klubu skeptiků SISYFOS:
Zdeněk Jonák
U Dejvického rybníčku 25/1976
160 00 Praha 6

e-mail: zdenek.jonak@hotmail.com
About
27.05.2006 133710 hits
Czech Skeptical Club SISYFOS

Skepticism

The Czech Skeptics Club Sisyfos is a member of the international skeptical movement which has been initiated in U.S.A. in 1976 by scientists and philosophers who reacted against the rise of irrationality in the community. Among the founders of the newly established society ...

28.03.2014 / 19:06redakcečtenost 16138e-mailkategorie: bludný balvanverze pro tisk
Komitét pro udělování Bludných balvanů při Českém klubu skeptiků SISYFOS oznamuje, že v kategorii družstev za rok 2013 získávají zlatý Bludný balvan, ex aequo

firmy ZAT a.s. a MDM Centrum s.r.o. - za originální humánní přínos pro společnost při prosazování šarlatánské metody do medicíny

MDM Centrum se sídlem v Červeném Hrádku u Plzně je nestátní zdravotnické zařízení, které pomocí celostátní sítě poboček šíří novou technologii v medicíně, tzv. „mesodiencefalickou modulaci“ (dále jen MDM). MDM Centrum je dceřinou společností firmy ZAT a.s. z Příbrami, která se zabývá dodávkami průmyslových řídicích systémů. Autorem metody MDM je údajně ruský prof. Vladimir Pavlov, autor více než 50 vědeckých prací, žel nedohledatelných. Prof. Pavlov tvrdí, že se zabýval výzkumem MDM více než 30 let. Terapie se provádí přístrojem MDM-2000/1, zkonstruovaným firmou ZAT a.s.

Terapie probíhá tak, že se přes namočenou vatu nasadí pacientovi na hlavu elektrody a pustí se do nich speciálně tvarované elektrické impulsy se zázračnými účinky. Tvary impulsů jsou samozřejmě tajné, neboť jsou hlavním firemním know-how. Jejich prostřednictvím jsou údajně příznivě ovlivňovány struktury diencefala a mesencefala. Aktivací těchto struktur má docházet k „harmonizaci různých regulačních mechanizmů“. Tuto aktivaci vysvětluje Pavlov i firma ZAT a.s. blábolením o elektrické polarizaci, která má vést „k přeskupování iontových struktur na buněčných membránách“. Nejrůznějšími spekulacemi se pak vysvětluje použitelnost přístroje k léčbě neuvěřitelného množství nemocí. Program přístroje zahrnuje parametry pro 62 různých léčebných procedur. Jak ale autoři metody zjistili, který tvar impulsů je vhodný pro kterou chorobu, vysvětleno není. Právě tak se nedozvíme, proč elektrický proud zasahuje speciálně diencefalon a mesencefalon a vyhne se ostatním částem mozku. Je nepochopitelné, že v ČR byl nesmyslný a navíc řádně neověřený přístroj schválen pro léčbu diabetické polyneuropatie a pro stavy spojené s poruchou mikrocirkulace v periferních tkáních.

Nepřekvapuje nás, že v síti poboček tuto absurdní metodu aplikují za úplatu „významní odborníci“ z řad homeopatů a jiných průkopníků holistické medicíny. Považujeme však za trapné, že metodě, jejíž deklarovaný princip je téměř na 100% mylný, uvěřili na základě svých dvou vlastních studií, o jejichž kvalitě lze pochybovat, i dva čeští univerzitní profesoři Zdeněk Zadák a Milan Kvapil a stali se dokonce jejími hlavními garanty. Přitom prof. Kvapil zašel až tak daleko, že tuto metodu sám za úplatu poskytuje ve své soukromé ordinaci.

Důkaz o tom, že případný účinek metody je zřejmě jen placebový, poskytla nezávislá studie odborníků z plzeňské fakultní nemocnice, otištěná v impaktovaném zahraničním časopisu. Proti MDM terapii se vyslovily i tři české lékařské odborné společnosti. Firma s lidskou tváří, jak ZAT a.s. sama sebe nazývá, na takové malichernosti nehledí a prostřednictvím svého MDM Centra propaguje bombasticky MDM terapii ve všech médiích a vede jednání se zdravotními pojišťovnami o zařazení léčby MDM mezi výkony hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Ceny terapií jsou patřičně neúměrné: jedna terapie o 13 ti procedurách stojí aktuálně 9900,-Kč (ještě nedávno však 25 tisíc, nebo se slevou pro důchodce 15 tisíc), pro dlouhodobější léčbu si můžete pořídit slevový balíček 2+1 za 19800,- až 30000,- Kč, neboť firma doporučuje terapie po čase opakovat. Lámali jsme si dlouho hlavu nad tím, proč renomovaná firma ZAT a.s. udělala od svého letitého výrobního programu cimrmanovský krok stranou. Ten důvod jsme nalezli v jednom článku bývalé předsedkyně představenstva ZAT a.s., citujeme:
„…pomoc při vývoji a prosazení do praxe nové fyzikální metody MDM na území EU, která účinně pomáhá léčit komplikace nemocí, které jsou jinak jen těžce nebo zdlouhavě léčitelné, bereme jako humánní přínos naší firmy pro společnost.“

Humánní přínos oceňujeme i my, a to rovnou zlatem. Doufáme, že si MDM Centrum i její mateřská ZAT vyvěsí naše diplomy mezi své ostatní certifikáty a vloží je do svých propagačních materiálů. Jistě jim napomohou při jednání se zdravotními pojišťovnami o úhradě léčby metodami MDM z veřejného pojištění.


Bližší informace: více o firemní nabídce MDM Centrum: www.mdmcentrum.cz. Podrobnější kritické stanovisko k MDM obsahuje článek: „Mesodiencefalická modulace – nová zázračná léčebná metoda“, Zpravodaj SISYFOS 4/2013 (www.sisyfos.cz).


Vyjádření MDM Centra:

Dobrý den,

jako nestátní zdravotnické zařízení MDM Centrum jsme byli informování klubem Sisyfos o udělení ceny „Bludný balvan“ pro metodu mesodiencefalická modulace. Fyzikální terapie MDM se v české lékařské praxi používá čtyři roky a byly na ni provedeny dvě klinické zkoušky na uznávaných lékařských pracovištích. Důrazně se tedy ohrazujeme vůči tvrzení uvedených na stránkách vašeho klubu, že metoda je „nevědecká“.

Podle vyjádření nezávislého monitora první klinické zkoušky provedené ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové v roce 2006 prof. MUDr. Zdeňka Zadáka, CSc. byly obě studie realizovány dle standardizovaných, přísných kritérií klinického zkoušení. Druhá studie byla uskutečněna v roce 2010 pod vedením prof. MUDr. Milana Kvapila, CSc. MBA na respektovaném pracovišti Interní kliniky UK 2. LF ve FN Motol.

Před zahájením studií byl protokol schválen Ministerstvem zdravotnictví ČR a příslušnou etickou komisí. Obě studie byly randomizované, zkřížené, jednoduše zaslepené. Zvolená metodika je obvyklá, v klinických testech standardně používaná a uznávaná. Během obou studií byl proveden audit ze SÚKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv). Z toho hlediska byla role Ministerstva zdravotnictví ČR, SÚKL a etické komise splněna v celém rozsahu. Obě studie prošly závěrečným auditem.

Celé znění našeho vyjádření k získanému ocenění je součástí přiloženého dopisu.

Dovolte, abychom Vám tímto poděkovali za pozvání na slavnostní předávání Bludných balvanů za rok 2013, ale my se jej nemůžeme zúčastnit. Přijmutím ceny bychom znevážili práci nejen našich špičkových lékařů, ale zklamali bychom i ty pacienty, u nichž „klasická“ medicína selhala a přístroj MDM jim pomohl vrátit se zpět do aktivního života.

S pozdravem
Ing. Alena Svátová


Veřejný dopis najdete zde:
http://www.mdmcentrum.com/data/folders/203.pdf


Šestnácté předávání Bludných balvanů 2013 - fotogalerie

Video z šestnáctého předávání Bludných balvanů Sisyfa
Zlatý Bludný balvan v kategorii družstev za rok 2013 - firmy ZAT a.s. a MDM Centrum s.r.o. | Sisyfos - český klub skeptiků
Novinky
17.03.2018 11525 hits
Film GRYGAR na TV Prima ZOOM

Životní příběh významného českého vědce, který proslul především jako popularizátor astronomie... Český dokument (2018)

TV Prima ZOOM, neděle 18. března 2018, 20:00 ...

Dotazy
Nenašli jste odpověď na Vaši otázku na webu Sisyfa ?

Pište na dotazy@sisyfos.cz
Volejte na 776 306 185


Čtěte Dotazy čtenářů
Přednášky v AV ČR
02.01.2018 9445 hits
Přednášky Sisyfa v AV ČR v roce 2018

Přednášky cyklu Věda kontra iracionalita se v roce 2018 konají tradičně v budově Akademie věd ČR na Národní třídě 3 v Praze 1, a to v místnosti 206 od 17 hodin. Po přednáškách následuje diskuze.

Středa 17. 10. 2018, 17:00 hodin
Jakub Kroulík (Falešní hráči): Hypnóza - fenomén známý i ...

Přednášky ostatní
27.09.2018 2753 hits
Kladno - 9. října 2018

Pozvánka na přednášku Klubu Sisyfos

Fermiho paradox

Přednáší

Mgr. Tomáš Petrásek
Fyziologický ústav AV ČR

Kdy?

úterý 9. října 2018 od 17.00

Kde?

Gymnázium Kladno, nám. Edvarda Beneše 1573, posluchárna ve 2.p., číslo dveří 48 (ve 2. ...

Přístupy od 3/2006
5627597
TOPlist
Statistika od
25.05.2006

ADMINISTRACE