O nás
27.05.2006 136614 hits
Český klub skeptiků SISYFOS

Skepticismus

Český klub skeptiků SISYFOS je součástí světového skeptického hnutí, které vzniklo v r.1976 v USA z iniciativy desítek vědců a filozofů, mezi nimi několika nositelů Nobelových cen jako reakce na vzestup iracionality ve společnosti. Vzniklá společnost, jejíž vůdčí osobností a ...

Jak se stát členem
Zde si můžete přečíst stanovy sdružení Sisyfos.

Zde lze stáhnout přihlášku za člena našeho sdružení.

Roční členský příspěvek činí
300,- Kč

číslo účtu:
4444444444 (10 čtyřek)
kód banky 2010

Kontaktní adresa
Českého klubu skeptiků SISYFOS:
Zdeněk Jonák
U Dejvického rybníčku 25/1976
160 00 Praha 6

e-mail: zdenek.jonak@hotmail.com
About
27.05.2006 133710 hits
Czech Skeptical Club SISYFOS

Skepticism

The Czech Skeptics Club Sisyfos is a member of the international skeptical movement which has been initiated in U.S.A. in 1976 by scientists and philosophers who reacted against the rise of irrationality in the community. Among the founders of the newly established society ...

28.03.2014 / 19:05redakcečtenost 17514e-mailkategorie: bludný balvanverze pro tisk
Komitét pro udělování Bludných balvanů při Českém klubu skeptiků SISYFOS oznamuje, že v kategorii jednotlivců za rok 2013 získává stříbrný Bludný balvan

Prof. RNDr. Antonín Jiří Mejsnar, DrSc., IOM - za pozoruhodné zatemnění problematiky evoluční biologie

Pan profesor Mejsnar je člověk ověnčený tituly a oceněními, zkušený pedagog a autor mnoha skript i odborných publikací. V loňském roce náhle opustil své obory, genetiku a fyziologii, a obrátil se na veřejnost s knížkou o evoluční biologii „Mýtus evoluce aneb geny křičí: Jémine, mýlíte se Darwine“ (Galén, 2013). Snad tím chtěl napravit škody páchané médii, která nás dennodenně masírují evoluční propagandou a ódami na Darwina. Jak si pan profesor posteskl v předmluvě: „Je minimálně zarážející, kolik lidí včetně biologů ještě na počátku třetího tisíciletí věří v mechanismus ‚přírodního výběru‘.“ S tím je, samozřejmě, potřeba něco udělat, a přivést veřejnost laickou i odbornou na správnou cestu inteligentního designu. A tak se pan profesor s plným nasazením vrhl do bohulibého úsilí, které vyústilo ve stovce stránek pozoruhodného textu.

Autorova původní neznalost evoluční biologie se zdá pochopitelná. Narodil se ve stejném roce jako jeden z nejznámějších evolučních biologů dneška Richard Dawkins, a s tím, co se dnes žáci o evoluci běžně učí v hodinách biologie, se tedy nesetkal ani při svých univerzitních studiích; jeho obor výzkumu pak evoluční znalosti skutečně vyžadovat nemusel. Pozoruhodné však je, že se pan profesor před sepsáním knihy zjevně vůbec nezorientoval na poli moderní evoluční vědy, a místo rozporování současných poznatků a teorií se v knize pokusil rozcupovat rovnou samotného Darwina a dílčí, dnes často vyvrácené představy o původu člověka. V knize se postupně dozvídáme převratné novinky typu: „není to tak dlouho, co někteří přírodovědci spekulovali o neandrtálcích jako o našich předcích. Před nějakými 150 lety trvala naléhavá potřeba propojit evoluční řetězec mezi námi a prehistorickými typy označovanými jako Homo erectus. V této souvislosti je pochopitelné, že se evolucionisté okamžitě a ochotně chopili objevu neandrtálce, a předchůdce pro nás, jeho potomky, byl nalezen.“ 150 let je v biologii skutečně velmi krátká doba, jak si pan profesor na základě zkušeností se svými mateřskými obory zajisté uvědomuje. Darwinovu evoluční teorii už známe, koneckonců, závratných 155 let!

Ale zpět k Darwinovi. Tomu je notně co vyčítat, a tak pan profesor s velkým sebezapřením vybral pouze deset nejdůležitějších bodů a prezentoval nám je s názvem „Dekalog jako výzva Darwinově konceptu“. V této kapitolce se řeší převážně pokročilejší genetika, což je samo o sobě docela zajímavé vzhledem k tomu, že Darwin, současník Mendelův, patrně slovo gen v životě neslyšel, natož aby znal zákoutí epigenetiky či horizontálních genových transferů. S nesrovnalostmi mezi Darwinovou teorií a začínající genetickou vědou se zhruba před 70 lety vypořádala tzv. Nová syntéza, další genetické objevy od té doby evoluční teorii spíše podporují, nežli vyvracejí. Pan profesor Mejsnar to bohužel neocení, z knihy je zcela jasné, že o moderní genetice ví zhruba totéž, co o moderní evoluci. U člověka jeho zaměření je toto zjištění možná nakonec na celé knize tím nejsmutnějším. Na druhé straně, pan profesor moderní vývoj v některých oblastech skutečně sleduje. Žhavý bod současných amerických debat s kreacionisty tak v knize rozhodně nechybí: „…evoluce není schopna vysvětlit, proč se v předpokládané genealogii druhů nevyskytují ‚přechodné formy‘. Jestli je evoluce pravdivá, pak by musely fosilie v ‚dlouhém běhu věků‘ obsahovat obrovské množství přechodných forem.”

Než pan profesor získá článek, který uzná za dostatečně přechodný, udělujeme mu nepřechodný stříbrný Bludný balvan


Kritické recenze:

Jiří Heřt: Ke knize Jiřího Mejsnara...
Zpravodaj Sisyfos 3/2013 (www.sisyfos.cz)

Václav Hořejší: Kreacionismus ve Vesmíru
http://www.vesmir.cz/diskuse/prispevek/clanek/10471Šestnácté předávání Bludných balvanů 2013 - fotogalerie

Video z šestnáctého předávání Bludných balvanů Sisyfa
Stříbrný Bludný balvan v kategorii jednotlivců za rok 2013 - Prof. RNDr. Antonín Jiří Mejsnar, DrSc., IOM za pozoruhodné zatemnění problematiky evoluční biologie | Sisyfos - český klub skeptiků
Novinky
17.03.2018 11525 hits
Film GRYGAR na TV Prima ZOOM

Životní příběh významného českého vědce, který proslul především jako popularizátor astronomie... Český dokument (2018)

TV Prima ZOOM, neděle 18. března 2018, 20:00 ...

Dotazy
Nenašli jste odpověď na Vaši otázku na webu Sisyfa ?

Pište na dotazy@sisyfos.cz
Volejte na 776 306 185


Čtěte Dotazy čtenářů
Přednášky v AV ČR
02.01.2018 9445 hits
Přednášky Sisyfa v AV ČR v roce 2018

Přednášky cyklu Věda kontra iracionalita se v roce 2018 konají tradičně v budově Akademie věd ČR na Národní třídě 3 v Praze 1, a to v místnosti 206 od 17 hodin. Po přednáškách následuje diskuze.

Středa 17. 10. 2018, 17:00 hodin
Jakub Kroulík (Falešní hráči): Hypnóza - fenomén známý i ...

Přednášky ostatní
27.09.2018 2753 hits
Kladno - 9. října 2018

Pozvánka na přednášku Klubu Sisyfos

Fermiho paradox

Přednáší

Mgr. Tomáš Petrásek
Fyziologický ústav AV ČR

Kdy?

úterý 9. října 2018 od 17.00

Kde?

Gymnázium Kladno, nám. Edvarda Beneše 1573, posluchárna ve 2.p., číslo dveří 48 (ve 2. ...

Přístupy od 3/2006
5627588
TOPlist
Statistika od
25.05.2006

ADMINISTRACE