O nás
27.05.2006 133987 hits
Český klub skeptiků SISYFOS

Skepticismus

Český klub skeptiků SISYFOS je součástí světového skeptického hnutí, které vzniklo v r.1976 v USA z iniciativy desítek vědců a filozofů, mezi nimi několika nositelů Nobelových cen jako reakce na vzestup iracionality ve společnosti. Vzniklá společnost, jejíž vůdčí osobností a ...

Jak se stát členem
Zde si můžete přečíst stanovy sdružení Sisyfos.

Zde lze stáhnout přihlášku za člena našeho sdružení.

Roční členský příspěvek činí
300,- Kč

číslo účtu:
4444444444 (10 čtyřek)
kód banky 2010

Kontaktní adresa
Českého klubu skeptiků SISYFOS:
Zdeněk Jonák
U Dejvického rybníčku 25/1976
160 00 Praha 6

e-mail: zdenek.jonak@hotmail.com
About
27.05.2006 132289 hits
Czech Skeptical Club SISYFOS

Skepticism

The Czech Skeptics Club Sisyfos is a member of the international skeptical movement which has been initiated in U.S.A. in 1976 by scientists and philosophers who reacted against the rise of irrationality in the community. Among the founders of the newly established society ...

06.02.2014 / 15:53Jiří Heřtčtenost 14255e-mailkategorie: článekverze pro tisk
V r. 2008 a 2012 napsal Ben Goldacre, lékař, komentátor a spisovatel, dvě knihy, které se setkaly s mimořádným světovým ohlasem. První, „Bad Science“ byla vydaná v českém překladu v nakl. Cpress v r. 2013 po názvem „Prolhaná věda“, druhá, „Bad Pharma“, v českém vydání „Zkorumpovaná farmacie“, následovala. Obě knihy přeložila Eva Kadlecová.

Knihy si zaslouží naši pozornost, protože se zabývají týmiž problémy, jako Sisyfos. Poukazují na nešvary, které se rozšířily ve zdravotnictví, konkrétně na šarlatánství a metody alternativní medicíny, ale všímají si i nedostatků vědecké medicíny i farmaceutického průmyslu. V této recenzi posoudíme jen knihu první.

Z alternativních metod si Goldacre vybral ty, které jsou v současné době v Anglii nejrozšířenější a nejnebezpečnější. Je to detoxikace s jejími různými variantami a metoda Brain Gym, u nás zatím příliš nerozšířená, která doporučuje série patentovaných, ale nesmyslných cvičení, které mají usnadnit učení „celým mozkem“. Podrobně se věnuje homeopatii, na jejímž příkladě ukazuje, jak lze k její podpoře zneužít klinické studie, ale také, jak lze chybnost takových studií odhalit. Proč mohou alternativní terapie mít určitý efekt, vysvětluje autor v kapitole o placebu. V následujících kapitolách autor upozorňuje, že pseudověda pronikla i do kosmetiky a jejího výzkumu, ale především do potravinářského průmyslu. Kritizuje především masivní propagaci tzv. potravinových doplňků i zavádějící reklamu na ně. Podrobně se věnuje antioxidantům a cituje přesvědčivé prameny, které ukazují, že antioxidanty nemají slibovaný pozitivní účinek, ale mohou naopak zdraví poškozovat., Stejně tak kritizuje neodůvodněné doporučování rybího tuku, resp. Omega-3 olejů a přeceňování možností vitaminoterapie. Goldacere dokonce jmenuje přímo hlavní protagonisty těchto metod z řad léčitelů i lékařů, a do detailu sleduje jejich podezřelou profesionální dráhu a podvody, kterých se dopouštějí. V kapitole o farmaceutickém průmyslu popisuje nejen nejrůznější reklamní triky a podvody sloužící jen zvýšení prodeje a zisku bez ohledu na skutečný účinek a prospěch pacientů, ale větší část kapitoly se zabývá podrobným výkladem, jak se mají léky správně testovat a jak to firmy obcházejí. Neváhá vysvětlit i zásady správného statistického zpracování a poukazuje na záměrně chybně formulované výsledky statistického hodnocení. Nejpodrobněji, do nejmenších detailů, jsou popsány dvě velké aféry, týkající se léků. První se týká případu multiresistentního zlatého stafylokoka, tzv. MRSA, který byl pravidelně, ale mylně nacházen v jedné nekvalitní laboratoři a který vyvolal téměř celonárodní paniku. Druhá, které je věnována celá poslední čtvrtina knihy, se týká problému očkování ve vztahu k autismu, na jehož vzniku má mít očkování podle odpůrců vakcinace významný podíl (tato kapitola je zvlášť poučná pro nás, protože v České republice působí kromě léčitelů a homeopatů dvě vlivné autorky z vědecké oblasti, první lékařka, MUDr. L. Eleková, druhá prof. přírodních věd A. Strunecká, DrSc., které se ve svých přednáškách a knihách silně angažují v boji proti očkování). Na příkladu vakcíny MMR proti spalničkám, příušnicím a zarděnkách Goldacre dokumentuje, k jakým důsledkům vede nedostatečné proočkování populace. Jedna mylná, nedostatečně dokumentovaná Wakefeldova práce o škodlivosti MMR vakcíny na několika málo dětech z r. 1998 vyvolala rozsáhlou a stále se rozvíjející diskusi o jejím nebezpečí. Kampaň proti vakcinaci podporovali a rozvíjeli nezodpovědní a nepoučení novináři. Výsledkem bylo prudké snížení zájmu o očkování a následné také vypuknutí epidemií těchto chorob, které vrcholí právě v současné době.

Kniha je psaná přesvědčivým populárně vědeckým, místy i zábavným způsobem, a všechna tvrzení jsou doložena jak citacemi v knize, tak i odkazem na rozsáhlou webovou stránku autora, kde lze nalézt i mnoho dalších informací na téma knihy.

Jako správný recenzent musím také poukázat alespoň na dvě závady. Hlavní z nich je nekvalitní, místy přímo hrůzný překlad. Překladatelka zřejmě nechápe správný význam některých anglických slov (např. anekdota), nerozumí textu a vytváří kuriózní vazby (např. „výroba podnětné, ale udržitelné pseudovědy“, „ať je to zanedbání, praktický lékař nebo cokoliv jiného“, „vroucně obhajuje metodu“, „pronásledování vodítek“, „prozpěvují vědecky znějící obrany svých produktů“, „Grahamové krekry“, „neměl žádné medicínské výroky“, „fenomenální dopady konformity“, „záplava vyhýbavých doktorů“, „zdravotní články“ a pod.) a zcela nesrozumitelná souvětí. Medicínsky vzdělaný čtenář si s tím poradí, ale laikům smysl textu až příliš často zřejmě unikne. Druhá poznámka se týká zavádějícího názvu knihy. Titul originálu „Bad science“ je ještě přijatelný, ale slova „Prolhaná věda“ naznačují, že v knize půjde o kritiku vědy, její nesolidnosti a prolhanosti. Nikoli, autor se věnuje jen oblasti zdravotnictví a je zásadovým obhájcem kritické vědecké metody i medicíny založené na důkazech. Hlavním terčem jeho kritiky, vedle šarlatánů, podvodníků a hlupáků, jsou málo vzdělaní novináři a jejich média, která jsou zodpovědná za šíření nesmyslů do celé populace. Výstižný název pro knihu najdeme na obálce, psaný malými písmenky na nakreslené lahvičce s léky: Léčitelé, šarlatáni a obchodníci s lidským zdravím.

Knihu vřele doporučuji všem, kdo chtějí porozumět problémům v medicínské oblasti, pochopit metody vědeckého výzkumu, ověřit si účinnost resp. neúčinnost řady léčebných postupů a prostředků, a poučit i pobavit se množstvím konkrétních zajímavých příkladů.
Ben Goldacre: Prolhaná věda a Zkorumpovaná farmacie | Sisyfos - český klub skeptiků
Novinky
17.03.2018 8777 hits
Film GRYGAR na TV Prima ZOOM

Životní příběh významného českého vědce, který proslul především jako popularizátor astronomie... Český dokument (2018)

TV Prima ZOOM, neděle 18. března 2018, 20:00 ...

Dotazy
Nenašli jste odpověď na Vaši otázku na webu Sisyfa ?

Pište na dotazy@sisyfos.cz
Volejte na 776 306 185


Čtěte Dotazy čtenářů
Přednášky v AV ČR
02.01.2018 7757 hits
Přednášky Sisyfa v AV ČR v roce 2018

Přednášky cyklu Věda kontra iracionalita se v roce 2018 konají tradičně v budově Akademie věd ČR na Národní třídě 3 v Praze 1, a to v místnosti 206 od 17 hodin. Po přednáškách následuje diskuze.

Středa 19. 9. 2018, 17:00 hodin
1. Claire Klingenberg: Nenechte se nachytat.(Kurzy kritického ...

Přednášky ostatní
31.05.2018 3725 hits
Kladno - 12. června 2018

Pozvánka na přednášku Klubu Sisyfos

mimořádně začátek v 17.30 !!!

Tuková tkáň: Víc než jen zásobárna energie.

Přednáší

MUDr. Jaromír Šrámek
Ústav histologie a embryologie, 1. lékařská fakulta, Univerzita ...

Přístupy od 3/2006
5535846
TOPlist
Statistika od
25.05.2006

ADMINISTRACE