O nás
27.05.2006 135268 hits
Český klub skeptiků SISYFOS

Skepticismus

Český klub skeptiků SISYFOS je součástí světového skeptického hnutí, které vzniklo v r.1976 v USA z iniciativy desítek vědců a filozofů, mezi nimi několika nositelů Nobelových cen jako reakce na vzestup iracionality ve společnosti. Vzniklá společnost, jejíž vůdčí osobností a ...

Jak se stát členem
Zde si můžete přečíst stanovy sdružení Sisyfos.

Zde lze stáhnout přihlášku za člena našeho sdružení.

Roční členský příspěvek činí
300,- Kč

číslo účtu:
4444444444 (10 čtyřek)
kód banky 2010

Kontaktní adresa
Českého klubu skeptiků SISYFOS:
Zdeněk Jonák
U Dejvického rybníčku 25/1976
160 00 Praha 6

e-mail: zdenek.jonak@hotmail.com
About
27.05.2006 132903 hits
Czech Skeptical Club SISYFOS

Skepticism

The Czech Skeptics Club Sisyfos is a member of the international skeptical movement which has been initiated in U.S.A. in 1976 by scientists and philosophers who reacted against the rise of irrationality in the community. Among the founders of the newly established society ...

10.11.2013 / 00:29Leoš Kyšačtenost 16396e-mailkategorie: článekverze pro tisk
Pokud někdo uvěřil zázračnému přístroji AMP, který pouze přiložením pěti senzorů infračerveného záření na tělo dokáže posoudit lidské zdraví a diagnostikovat řadu patologických stavů, tak už ho nemůže hledat pod tímto názvem. Místo toho tu máme „metodu ANESA“. Je to naprosto ten samý přístroj, který slibuje ty samé zázraky v diagnostice. Jen pod jiným názvem. Provozovatelé přístroje postaveného na neověřené metodě tak zareagovali na zjištění českého ministerstva zdravotnictví o tom, že jejich přístroj nemá na území Evropské unie patřičná povolení k používání ve zdravotnictví. V téhle branži plné lží, falše, klamu a bombastických tvrzení šlo o řešení v podstatě standardní.

Historie přístroje AMP je typický příběh podobných nevyzkoušených metod. Objeví se přístroj slibující zázračné výsledky, ať už v léčbě nebo v diagnostice, zpravidla s nějakou úchvatnou historií spojenou s kosmickým výzkumem, v poslední době nejčastěji ruského či ukrajinského původu, a nekritičtí redaktoři mainstreamových médií nepolíbení vzděláním ani kritickým rozumem jej ihned oslavují jako vrcholné dílo moderní vědy (nejpilnější v tom bývá zpravidla deník MF Dnes). Když se objeví první kritické a skeptické hlasy, bývají rychle halasně zadupány do země jak propagujícími novináři, tak prodejci a provozovateli těchto přístrojů a jimi placenými PR agenturami. Po čase ale začnou pochyby narůstat, zjistí se, že přístroj nemá za sebou žádné klinické studie, jeho výsledky jsou minimálně diskutabilní, ne-li naprosto tristní a nová bombastická metoda se zařadí do pološera ostatní metod, které si tou oslavnou fází už prošly. Přístroj se přesto stane jedním z nástrojů alternativní medicíny, kde je mu dobře, kde na něj lidé věří, nikdo po provozovatelích nechce žádné objektivní výsledky, protože tady stačí jen líbivá tvrzení. A kde nakonec jeho provozovatelé vydělají stejně hodně peněz. A o to přece jde, že? Tohle se v tuto chvíli děje i s přístrojem AMP. Pardon, vlastně „metodou ANESA“.

Sisyfos mezi prvními
Zopakujme si v krátkosti historii neinvazivního analyzátoru krve AMP. Objevil se u nás na přelomu let 2010 – 2011. Prodejci a provozovatelé přístroje z firem jako Quantum Institute a.s., QMI Group s.r.o. a dalších hlásali, že jde o moderní přístroj postavený na zcela novém principu. Informace o lidském těle, jeho složení, stavbě a funkcích získává pomocí „optických čidel“, tedy senzorů infračerveného záření. Prakticky tedy přiložením těchto senzorů na tzv. biologicky aktivní body na lidském těle, v podpaží, tříslech a na pupku, byla změřena teploty pacienta. Samotné vyšetření trvalo šest minut a prodejci a provozovatelé přístroje hlásali, že to stačí k vyšetření až 117 parametrů lidského těla jako je složení krve i všech ostatních tekutin či tkání atd. Díky přístroji se tak měli pacienti dozvědět vše o svém zdraví, aniž by museli dávat krev či absolvovat jiná náročná vyšetření. Představa, že by změna teploty mohla umožnit přenos podrobných chemických a metrických informací o tkáních lidského těla, je ovšem zcela nesmyslná.

Vyšetření zdravotního stavu klientů na přístroji se okamžitě začalo nabízet v různých centrech alternativní medicíny a hromadně také přes hojně využívané internetové slevové portály. Na vyšetření na přístroji se čekalo několik týdnů. Byly na něj pořadníky. Přístroj začaly také oslavnými články masivně podporovat média (Mf Dnes, Deník, Novinky.cz atd.).

První kritické hlasy přišly od laboratorních expertů a z Českého klubu skeptiků Sisyfos. První velká analýza od prof. MUDr. Jiřího Heřta se objevila na webu Sisyfa a v našem Zpravodaji SISYFOS (1/2012). Společnost Quantum Medical Institute provozující a prodávající přístroj AMP si také vysloužila od našeho klubu vysloužila zlatý Bludný balvan v kategorii družstev za rok 2011. Na přístroj se zaměřila Česká obchodní inspekce, která požádala o ověření účinnosti přístroje 1. lékařskou fakultu UK . Výsledek vyšetření byl jednoznačný: výsledky vyšetření na přístroji AMP se hrubě lišily od kontrolního laboratorního vyšetření. Jakmile tak byla zdokumentována chybnost diagnostiky pomocí AMP přístroje, objevilo se konečně více kritických hlasů (časopis Týden) a analýz.

Ministerstvo zdravotnictví pak zahájilo řízení „o zákazu používání zdravotnického prostředku Neinvazivní analyzátor krve AMP.“ To však bylo na počátku letošního roku zastaveno. Proč?

Maďaři zrušili certifikát
Důvod zastaveného řízení vysvětluje ve svém Vyrozumění o zastavení řízení samotné ministerstvo. „Dne 13. 11. 2012 obdrželo ministerstvo zcela zásadní podání od maďarského orgánu dozorujícího činnost tamních notifikovaných osob. Z daného sdělení je jasně patrné, že příslušná maďarská notifikovaná osoba particující participující na posouzení shody zdravotnického prostředku „Neinvazivní analyzátor krve AMP“ zrušila certifikát deklarující správnost posouzení shody tohoto zdravotnického prostředku. Důvodem tohoto kroku byla skutečnost, že výrobce, respektive jeho zplnomocněný zástupce nebyl schopen předložit relevantní klinické hodnocení. Z vyjádření dále plyne, že za těchto okolností není možné takový zdravotnický prostředek legálně uvádět na jednotný vnitřní trh.“

Zároveň s tím ministerstvo obdrželo informaci od slovenského orgánu státní správy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv o tom, že zdravotnický prostředek Neinvazivní analyzátor krve AMP byl na základě pravomocného rozhodnutí vymazán z databáze zdravotnických prostředků. „Důvodem byla neplatnost certifikátu vystaveného notifikovanou osobou a dále zjištění u provozovatelů daného zdravotnického prostředku v České republice.“

Ministerstvo tedy zrušilo řízení o zákazu používaní daného přístroje, protože „je jasně patrné, že podmínka řádného uvedení do provozu nemůže být splněna v situaci neoprávněného připojení označení CE.“ Jednoduše přetlumočeno: Co nebylo řádně povoleno, nemůže být ani zakázáno. Ministerstvo zdravotnictví tak vše podstoupilo České obchodní inspekci, protože z jeho strany není co řešit. Přístroj nebyl správně uveden na trh jako zdravotnický prostředek a tudíž není co zakazovat.
A samotní prodejci a provozovatelé? Na webu www.neinvazivnivysetreni.cz se dozvídáme, že s přístrojem AMP je konec. Místo toho tu máme Základní preventivní vyšetření ANESA (ANESA = Automatický Neinvazivní Expresní Screeningový Analyzátor). Na stránkách se dokonce dočteme, že přístroj byl dříve znám jako AMP. Stopy jsou zahlazeny, máme tu novou metodu slibující: „Neinvazivní (bez odběru tělních tekutin) skríning stavu organizmu (hemogram, metabolismus elektrolytů, uhlovodíků, bílkovin, tuků a vody, funkčnost žaludku, jater, ledvin, kardiorespiračního a kardiovaskulárního systému a další důležité parametry organizmu ovlivňující jeho stav).

Vše na základě měření teplot na biologicky aktivních referenčních bodech lidského těla... Samotný úkon představuje měření v délce 3, 6 anebo 9 minut v závislosti od potřeby vyšetření (obvykle se používá délka 6 minut), kde obsluhující personál aplikuje 5 sond na tělo pacienta. Hned po provedení měření je vytisknut jeho výsledek. Ten slouží jako podklad pro konzultaci s odborným diagnostikem, která je součástí vyšetření...“

Takže AMP, jenom v jiném kabátě. Nic se neděje, jedeme dál. Jenom víc potichu, aby už na nás nebylo moc vidět....
Příběh AMP nekončí. Přístroj se přejmenoval a šarlatánská metoda pokračuje | Sisyfos - český klub skeptiků
Novinky
17.03.2018 9429 hits
Film GRYGAR na TV Prima ZOOM

Životní příběh významného českého vědce, který proslul především jako popularizátor astronomie... Český dokument (2018)

TV Prima ZOOM, neděle 18. března 2018, 20:00 ...

Dotazy
Nenašli jste odpověď na Vaši otázku na webu Sisyfa ?

Pište na dotazy@sisyfos.cz
Volejte na 776 306 185


Čtěte Dotazy čtenářů
Přednášky v AV ČR
02.01.2018 8556 hits
Přednášky Sisyfa v AV ČR v roce 2018

Přednášky cyklu Věda kontra iracionalita se v roce 2018 konají tradičně v budově Akademie věd ČR na Národní třídě 3 v Praze 1, a to v místnosti 206 od 17 hodin. Po přednáškách následuje diskuze.

Středa 19. 9. 2018, 17:00 hodin
1. Claire Klingenberg: Cesta kolem skeptického světa za 45 ...

Přednášky ostatní
31.05.2018 4270 hits
Kladno - 12. června 2018

Pozvánka na přednášku Klubu Sisyfos

mimořádně začátek v 17.30 !!!

Tuková tkáň: Víc než jen zásobárna energie.

Přednáší

MUDr. Jaromír Šrámek
Ústav histologie a embryologie, 1. lékařská fakulta, Univerzita ...

Přístupy od 3/2006
5577425
TOPlist
Statistika od
25.05.2006

ADMINISTRACE