O nás
27.05.2006 120925 hits
Český klub skeptiků SISYFOS

Skepticismus

Český klub skeptiků SISYFOS je součástí světového skeptického hnutí, které vzniklo v r.1976 v USA z iniciativy desítek vědců a filozofů, mezi nimi několika nositelů Nobelových cen jako reakce na vzestup iracionality ve společnosti. Vzniklá společnost, jejíž vůdčí osobností a ...

Jak se stát členem
Zde si můžete přečíst stanovy sdružení Sisyfos.

Zde lze stáhnout přihlášku za člena našeho sdružení.

Roční členský příspěvek činí
300,- Kč

číslo účtu:
4444444444 (10 čtyřek)
kód banky 2010

Kontaktní adresa
Českého klubu skeptiků SISYFOS:
Zdeněk Jonák
U Dejvického rybníčku 25/1976
160 00 Praha 6

e-mail: zdenek.jonak@hotmail.com
About
27.05.2006 122757 hits
Czech Skeptical Club SISYFOS

Skepticism

The Czech Skeptics Club Sisyfos is a member of the international skeptical movement which has been initiated in U.S.A. in 1976 by scientists and philosophers who reacted against the rise of irrationality in the community. Among the founders of the newly established society ...

03.07.2013 / 18:08Karel Pavlůčtenost 8541e-mailkategorie: skeptikonverze pro tisk
Oblíbené setkání členů a příznivců našeho klubu se již počtvrté uskutečnilo na Jižní Moravě, v kraji staleté vinařské historie. Proč je tomu tak a proč to byly letos zrovna Hustopeče? Za to vděčíme nejen dobrému vínu.

Výběr vhodného města začíná zpravidla již v září předchozího roku. Vytipuje se jich více a pak se jedná na městských úřadech. Tam záleží na zájmu o veřejné přednášky se skeptickou tématikou a na ochotě podpořit nás sponzoringem, zvl. poskytnutím přednáškového sálu, úhradou propagace apod. Pokud město projeví zájem, je třeba se poohlédnout po ubytování, nejlépe v internátě nebo v penzionu, který se případně připojí ke sponzorům. Hledají se příhodné místní pamětihodnosti s kvalitním průvodcem. Rovněž večerní posezení účastníků je třeba volit pečlivě a pokud možno s příspěvkem, vždyť nejsme hosté ledajací! Snáze se to popisuje, než provádí. V době hospodářská krize mají podniky i instituce „hluboko do trezoru“.
V Hustopečích se to zdařilo díky pochopení paní Martiny Ondrové, pracovnici Městského úřadu. Zajistila nám sál s ozvučením v Kulturním domě a rovněž propagaci v tisku, na letácích a na webových stránkách města.

Ubytováni jsme byli v místním Středním odborném učilišti, kde se o nás postarala paní Lenka Chrastinová. Někteří z nás přijeli již v pátek, jiní se připojili v sobotu ráno.
Mile nás překvapily keramické pamětní medaile X. Skeptikonu, jejichž výrobu zajistil pana ředitel Centra volného času Bořivoj Švásta  v „Pavučině“. Kulturně hodnotná byla sobotní společná návštěva městského muzea, kterým nás provázel pan Michal Vejpustek, živoucí kronika Hustopečí. Poutavě vyprávěl o historii města, zvláště o vinohradnictví v dobách, kdy se krádež ve vinohradech trestala smrtí po předchozím lámání v kole. Leckdo z nás si posteskl, že tento způsob udržení pořádku zanikl. Pan Vejpustek nás poté dovedl na místní hřbitov,do míst, kde jsou pochováni rodiče TGM.

Po společném obědě v klimatizované restauraci Pálava se přiblížil hlavní bod programu, přednášky pro veřejnost (Kulturní dům Hustopeče od 14 do 18 hodin). Před zahájením natáčela městská televize rozhovor s přednášejícími (záznam naleznete na http://youtu.be/OsirfD96z0w).

Karel Pavlů zahájil a moderoval následující přednášky, doprovázené živou diskusí:
Prof. MUDr. Oskar Andrysek, DrSc.: Role psychiky při onkologické léčbě.
Prof. MUDr. Jiří Heřt, DrSc.: Magnetický smysl živočichů. Realita nebo mýtus?
RNDr. Jiří Grygar, CSc.: Od Tunguzského meteoritu k Čeljabinsku aneb Země pod údery meteoritické artilerie.

Vystoupení oblíbené trojice přednášejících bylo přijato s živým zájmem. V sále bylo přítomno téměř 40 posluchačů, nicméně z poloviny šlo o skeptické účastníky. Navzdory propagaci nebyla účast místních občanů valná. Snad to způsobilo krásné počasí, které mohlo odlákat od návštěvy přednášek.
Po dobu přednášek byla u Kulturního domu přistavena jako reklama nová škodovka. Tu nám spolu s finančním příspěvkem poskytla firma AGROTEC a.s.

Večer se o nás postaral pan Roman František ve svém vinném sklepě. Na jeho odborný výklad s ochutnáváním vzorků nelze zapomenout.
V neděli ráno nikoho nebolela hlava, což dokumentuje kvalitní víno! Následoval individuální program a cesty domů.
Věříme, že jubilejní setkání přispělo k utužení kontaktů mezi skeptiky i k veřejné osvětě. Na závěr naší stručné zprávy poděkujme sponzorům, jimiž byli:

Organizační složka Marketing a kultura města Hustopeče
Městské muzeum a galerie
Hustopečský Dům dětí a mládeže Pavučina
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště v Hustopečích
AGROTEC a.s.


Více fotografií ze Skeptikonu lze nalézt na stránkách:
http://kareldruhy.rajce.net/X.SKEPTIKON_2013
Ohlédnutí za jubilejním X. Skeptikonem Hustopeče u Brna, 14. - 16. června 2013 | Sisyfos - český klub skeptiků
Novinky
05.04.2016 27887 hits
Platba členských příspěvků

Informaci ohledně členských příspěvků si můžete přečíst
Dotazy
Nenašli jste odpověď na Vaši otázku na webu Sisyfa ?

Pište na dotazy@sisyfos.cz


Čtěte Dotazy čtenářů
Přednášky v AV ČR
03.01.2017 13659 hits
Přednášky Sisyfa v AV ČR v roce 2017

Přednášky cyklu Věda kontra iracionalita se v roce 2017 konají tradičně v budově Akademie věd ČR na Národní třídě 3 v Praze 1, a to v místnosti 206 od 17 hodin. Po přednáškách následuje diskuze.

Středa 22. 11. 2017 (Výjimečně čtvrtá středa!), 17:00 hodin
MUDr. Jaromír Šrámek (1. Lékařská ...

Přednášky ostatní
04.10.2017 1738 hits
Kladno - 10. října 2017

Pozvánka na přednášku Klubu Sisyfos

"BIO,GM a krisprování aneb věda mezi pověrou a magií"

Přednáší
Prof. RNDr.Opatrný Zdeněk, CSc.

Laboratoř buněčné biologie a biotechnologie rostlin
Katedra fyziologie rostlin PřF UK v Praze

Kdy?
úterý 10. ...

Přístupy od 3/2006
5140961
TOPlist
Statistika od
25.05.2006

ADMINISTRACE