O nás
27.05.2006 135143 hits
Český klub skeptiků SISYFOS

Skepticismus

Český klub skeptiků SISYFOS je součástí světového skeptického hnutí, které vzniklo v r.1976 v USA z iniciativy desítek vědců a filozofů, mezi nimi několika nositelů Nobelových cen jako reakce na vzestup iracionality ve společnosti. Vzniklá společnost, jejíž vůdčí osobností a ...

Jak se stát členem
Zde si můžete přečíst stanovy sdružení Sisyfos.

Zde lze stáhnout přihlášku za člena našeho sdružení.

Roční členský příspěvek činí
300,- Kč

číslo účtu:
4444444444 (10 čtyřek)
kód banky 2010

Kontaktní adresa
Českého klubu skeptiků SISYFOS:
Zdeněk Jonák
U Dejvického rybníčku 25/1976
160 00 Praha 6

e-mail: zdenek.jonak@hotmail.com
About
27.05.2006 132853 hits
Czech Skeptical Club SISYFOS

Skepticism

The Czech Skeptics Club Sisyfos is a member of the international skeptical movement which has been initiated in U.S.A. in 1976 by scientists and philosophers who reacted against the rise of irrationality in the community. Among the founders of the newly established society ...

08.04.2013 / 23:19Věra Noskováčtenost 10147e-mailkategorie: článekverze pro tisk
Žádná organizace, klub, občanské sdružení, nadace, strana se neobejde bez vůdčích osobností, hybatelů, mozků, tahounů, kteří ji vedou vpřed a promýšlejí její aktivity, jsou pracovití a myšlenky své skupiny reprezentují, umějí je vysvětlit a prosazovat. Také Český klub skeptiků zvaný Sisyfos má takové osobnosti a především jim vděčí za svou stálou a dynamickou existenci. Jedním z nich je profesor MUDr. Jiří Heřt.

Znám Jiřího tak dlouho, jak dlouho existuje Sisyfos, tedy 18 let. Zpočátku můj respekt k panu profesorovi bránil potřebě přiblížit se mu, ale ostych byl brzy překonám jeho přirozenou vlídností a vyústil v přátelství, kterého si velmi cením. Neznám muže stejně rozumného jako pracovitého, s velkou morální integritou, a zároveň komunikativního.
Takže jsem se na rozdíl od něj nedivila, když byl v březnu tohoto roku oceněn Lékařskou komorou prestižním vyznamenáním Rytíř českého lékařského stavu. Toto ocenění dostává pouze jeden lékař v roce, Jiří Heřt je dvacátým Rytířem.

Lékař, anatom, vědec prof. Jiří Heřt se narodil 5. dubna 1928 v Lounech. Po ukončení gymnasia studoval na Fakultě všeobecného lékařství UK v Praze a už tehdy pracoval na Anatomickém ústavu u prof. L. Borovanského. Po promoci nastoupil do Anatomického ústavu Lékařské fakulty UK v Plzni k prof. J. Kosovi. Zde se jako člen výzkumného týmu zabýval nejprve obecnými otázkami růstu kostí a jejich cévního zásobení, později rovněž adaptací kostí na funkční zátěž. V roce 1960 obhájil kandidátskou práci a o tři roky později habilitační práci na téma "Regulace růstu dlouhých kostí do délky". Výsledky tohoto výzkumu měly přímý dopad na klinickou praxi a staly se součástí Tošovského a Stryhalovy monografie "Dětské zlomeniny", vydané roku 1967. Doc. Jiří Heřt navázal úzkou spolupráci se svými kolegy na plzeňské ortopedické klinice a do konce 60. let publikoval ve svém oboru více než 70 vědeckých prací. Tým profesora Kose na plzeňské lékařské fakultě byl v té době špičkovým vědeckým pracovištěm. Jejich skripta "Přehled topografické anatomie" (1964) a "Topografická anatomie pro stomatology" (1971) sloužila generacím mediků na většině lékařských fakult a vyšla znovu ještě v roce 1990. Koncem 60. let pobýval doc. Jiří Heřt pracovně v Alžírsku a po návratu domů se aktivně zapojil do politického dění jako zakládající člen Klubu angažovaných nestraníků v Plzni. Po okupaci roku 1968 následoval okamžitý zákaz činnosti KANu a doc. Jiří Heřt byl z Lékařské fakulty vyhozen. Někteří jeho kolegové zvolili emigraci a celý výzkumný tým zanikl. Od roku 1973 až do roku 1990 pak pracoval jako závodní lékař ve Válcovnách trub a železárnách v Chomutově. Pod jeho vedením vznikla rozsáhlá epidemiologická studie "Průzkum ischemické choroby srdeční a jejích rizikových faktorů" v závodě VTŽ Chomutov (1977 a 1984).

Po „sametové“ revoluci se na pár let vrátil ke svému oboru, publikoval sérii dalších vědeckých prací, a výsledky svého osteologického výzkumu shrnul do publikace J. Bartoníček, J. Heřt: Základy klinické anatomie pohybového aparátu. Tehdy obhájil doktorát věd a profesuru.
Od začátku 90. let se věnuje obhajobě vědecké medicíny a kritice alternativních metod a léčitelství. Hned po založení Českého klubu skeptiků se stal jeho členem, tři roky byl jeho předsedou a dodnes je členem jeho předsednictva. Vedle alternativní medicíny se angažuje v průzkumu „lidské pošetilosti, podvodů a manipulace“ i v jiných oborech pseudovědy. Členové našeho klubu i veřejnost ho znají z jeho četných přednášek a článků na skeptických webových stránkách a ve Zpravodaji Sisyfos a z mnoha vystoupení ve všech médiích. Cenné jsou zejména jeho knihy, a to Alternativní medicína a léčitelství (1995), Homeopatie, clusterová medicína, anthroposofická medicína (1997), Akupunktura, mýty a realita (2002), Výkladový slovník esoteriky a pavěd (2008), a kniha poslední s názvem Alternativní medicína a léčitelství (2011).

Za Český klub skeptiků Sisyfos, za všechny přátele, kteří ho mají rádi a za širokou veřejnost, která ho zná a ctí mu gratuluji k jeho narozeninám a k cennému titulu Rytíře.

Část textu vznikla s použitím hesla Wikipedie Jiří Heřt, které zpracoval RNDr. Jindřich Nosek.
Profesor Jiří Heřt se stal Rytířem českého lékařského stavu | Sisyfos - český klub skeptiků
Novinky
17.03.2018 9358 hits
Film GRYGAR na TV Prima ZOOM

Životní příběh významného českého vědce, který proslul především jako popularizátor astronomie... Český dokument (2018)

TV Prima ZOOM, neděle 18. března 2018, 20:00 ...

Dotazy
Nenašli jste odpověď na Vaši otázku na webu Sisyfa ?

Pište na dotazy@sisyfos.cz
Volejte na 776 306 185


Čtěte Dotazy čtenářů
Přednášky v AV ČR
02.01.2018 8483 hits
Přednášky Sisyfa v AV ČR v roce 2018

Přednášky cyklu Věda kontra iracionalita se v roce 2018 konají tradičně v budově Akademie věd ČR na Národní třídě 3 v Praze 1, a to v místnosti 206 od 17 hodin. Po přednáškách následuje diskuze.

Středa 19. 9. 2018, 17:00 hodin
1. Claire Klingenberg: Cesta kolem skeptického světa za 45 ...

Přednášky ostatní
31.05.2018 4191 hits
Kladno - 12. června 2018

Pozvánka na přednášku Klubu Sisyfos

mimořádně začátek v 17.30 !!!

Tuková tkáň: Víc než jen zásobárna energie.

Přednáší

MUDr. Jaromír Šrámek
Ústav histologie a embryologie, 1. lékařská fakulta, Univerzita ...

Přístupy od 3/2006
5573361
TOPlist
Statistika od
25.05.2006

ADMINISTRACE