O nás
27.05.2006 133987 hits
Český klub skeptiků SISYFOS

Skepticismus

Český klub skeptiků SISYFOS je součástí světového skeptického hnutí, které vzniklo v r.1976 v USA z iniciativy desítek vědců a filozofů, mezi nimi několika nositelů Nobelových cen jako reakce na vzestup iracionality ve společnosti. Vzniklá společnost, jejíž vůdčí osobností a ...

Jak se stát členem
Zde si můžete přečíst stanovy sdružení Sisyfos.

Zde lze stáhnout přihlášku za člena našeho sdružení.

Roční členský příspěvek činí
300,- Kč

číslo účtu:
4444444444 (10 čtyřek)
kód banky 2010

Kontaktní adresa
Českého klubu skeptiků SISYFOS:
Zdeněk Jonák
U Dejvického rybníčku 25/1976
160 00 Praha 6

e-mail: zdenek.jonak@hotmail.com
About
27.05.2006 132289 hits
Czech Skeptical Club SISYFOS

Skepticism

The Czech Skeptics Club Sisyfos is a member of the international skeptical movement which has been initiated in U.S.A. in 1976 by scientists and philosophers who reacted against the rise of irrationality in the community. Among the founders of the newly established society ...

27.03.2013 / 08:44Zdeněk Jonákčtenost 9418e-mailkategorie: článekverze pro tisk
V neděli 17. března 2013 zemřel ve věku 88 let svobodomyslný, odvážný bojovník za demokratická práva člověka, politik, sociolog, sociální demokrat ing. Rudolf Battěk. V rodině, v níž vyrůstal, se pěstovalo hrdé vlastenectví. Jako jednadvacetiletý se zúčastnil Pražského povstání a i nadále po celý život hájil svobodu a demokracii, vystupoval proti jejich porušování a vstupoval, bez ohledu na osobní rizika, do situací před nimiž ostatní raději uhýbali.

V roce 1968 spoluzakládal Klub angažovaných nestraníků, aby, jak řekl, „vstoupila do politiky nějaká opravdová demokratická instituce.“ V té době se stal také členem České národní rady. Po vstupu vojsk Varšavské smlouvy své ideály neopustil. Proti vstupu protestoval, byl zbaven imunity a strávil rok ve vyšetřovací vazbě. Byl jedním z prvních signatářů Charty 77. Podílel se na založení Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných a Hnutí za občanskou svobodu. V dobách normalizace mohl proto vykonávat jen nekvalifikované práce, a byl za své protestní aktivity i později za členství ve VONSu, tedy za údajně podvracení republiky odsouzen celkem k sedmi a půl rokům vězení.

Po revoluci byl jedním z nejaktivnějších členů Občanského fóra, později se sblížil se sociální demokracií. Jako levicový politik byl členem obnovené sociální demokracie a spolupracoval s jejich exilovou organizací. V r.1990 byl zvolen jako poslanec do Sněmovny lidu Federálního shromáždění a stal se jejím předsedou. V dalším období se vedle politické práce v rámci jím založené Asociace sociálních demokratů a skupiny Demokraté 92 věnoval hlavně filosofii a prosazování demokratických a humanitních ideálů ve společnosti. V roce 1997 obdržel za svou celoživotní činnost Řád Tomáše Garrigue Masaryka.

Takto, jako kritika politických poměrů a vězně svědomí, ho známe všichni. Málokdo však ví, že Rudolf Battěk uplatňoval své nekompromisní názory i v kritice pokřiveného myšlení. V roce 1999 se jako člen předsednictva Českého klubu Sisyfos spolupodílel na analýze a kritice teorií či jevů neslučitelných s vědeckými názory. Zatímco se Klub Sisyfos důrazně zaměřoval především na řešení problémů s narušováním racionality v přírodních vědách, soustředil R. Battěk své úsilí na odhalování patologických jevů ve vědách společenských.

Aby mohl v rámci klubu Sisyfos tuto úlohu plnit, shromáždil odborníky nejrůznějších společenskovědních disciplin, s nimiž diskutoval o aktuálních problémech. R. Battěk jako člen mezinárodního PEN klubu zařídil, aby se členové jeho diskusního týmu mohli scházet pravidelně každý pátek v prostorách Českého centra mezinárodního PEN klubu. Setkávání se mohli zúčastňovat i nečlenové klubu SISYFOS. Aby mohli Pátečníci – jak se po vzoru Čapkových Pátečníků začali účastníci setkávání nazývat – reagovat na aktuální otázky, které se objevovaly ve společenské sféře, nedržely se jejich diskuse programu fyzikální a medicínské sekce klubu Sisyfos, který byl zaměřen na zkoumání pseudovědeckých, paranormálních fenoménů.

R. Battěk se šarmem sobě vlastním prosadil myšlenku, aby se jeho Pátečníci začali ve veřejnosti prezentovat šířeji – jako Klub rozprav o lidské situaci. „V našich diskusích“, prohlašoval, „vystupují jedinci s rozdílnou morálně ideovou orientací, vítání jsou věřící, stejně jako ateisté. Takovýto kontakt umožňuje hlubší analýzu lidských postojů i pokus o definici sekulárně humanistického pojetí člověka.“

Pátečníci se ostře vyhrotili oproti lacinému postmodernismu ve filosofii. „Našim cílům“, vysvětloval R. Battěk, „odpovídá humanistická filosofie Paula Kurtze, zakladatele světové skeptické organizace CSICOP-CSI“.

S Rudolfem Battěkem odchází jeden z důležitých obhájců demokracie a sekulárního humanistického postoje ke světu, který se svou intelektuální výjimečností a ukázněným patosem šířil dobrou náladu, podporoval odhodlání neztrácet naději v boji proti všudypřítomné iracionalitě a lidské slepotě.
Rudolf Battěk zemřel | Sisyfos - český klub skeptiků
Novinky
17.03.2018 8777 hits
Film GRYGAR na TV Prima ZOOM

Životní příběh významného českého vědce, který proslul především jako popularizátor astronomie... Český dokument (2018)

TV Prima ZOOM, neděle 18. března 2018, 20:00 ...

Dotazy
Nenašli jste odpověď na Vaši otázku na webu Sisyfa ?

Pište na dotazy@sisyfos.cz
Volejte na 776 306 185


Čtěte Dotazy čtenářů
Přednášky v AV ČR
02.01.2018 7757 hits
Přednášky Sisyfa v AV ČR v roce 2018

Přednášky cyklu Věda kontra iracionalita se v roce 2018 konají tradičně v budově Akademie věd ČR na Národní třídě 3 v Praze 1, a to v místnosti 206 od 17 hodin. Po přednáškách následuje diskuze.

Středa 19. 9. 2018, 17:00 hodin
1. Claire Klingenberg: Nenechte se nachytat.(Kurzy kritického ...

Přednášky ostatní
31.05.2018 3725 hits
Kladno - 12. června 2018

Pozvánka na přednášku Klubu Sisyfos

mimořádně začátek v 17.30 !!!

Tuková tkáň: Víc než jen zásobárna energie.

Přednáší

MUDr. Jaromír Šrámek
Ústav histologie a embryologie, 1. lékařská fakulta, Univerzita ...

Přístupy od 3/2006
5535846
TOPlist
Statistika od
25.05.2006

ADMINISTRACE