O nás
27.05.2006 136615 hits
Český klub skeptiků SISYFOS

Skepticismus

Český klub skeptiků SISYFOS je součástí světového skeptického hnutí, které vzniklo v r.1976 v USA z iniciativy desítek vědců a filozofů, mezi nimi několika nositelů Nobelových cen jako reakce na vzestup iracionality ve společnosti. Vzniklá společnost, jejíž vůdčí osobností a ...

Jak se stát členem
Zde si můžete přečíst stanovy sdružení Sisyfos.

Zde lze stáhnout přihlášku za člena našeho sdružení.

Roční členský příspěvek činí
300,- Kč

číslo účtu:
4444444444 (10 čtyřek)
kód banky 2010

Kontaktní adresa
Českého klubu skeptiků SISYFOS:
Zdeněk Jonák
U Dejvického rybníčku 25/1976
160 00 Praha 6

e-mail: zdenek.jonak@hotmail.com
About
27.05.2006 133710 hits
Czech Skeptical Club SISYFOS

Skepticism

The Czech Skeptics Club Sisyfos is a member of the international skeptical movement which has been initiated in U.S.A. in 1976 by scientists and philosophers who reacted against the rise of irrationality in the community. Among the founders of the newly established society ...

22.03.2013 / 17:17redakcečtenost 15292e-mailkategorie: bludný balvanverze pro tisk
Komitét pro udělování Bludných balvanů při Českém klubu skeptiků SISYFOS
oznamuje, že v kategorii jednotlivců za rok 2012 získává
stříbrný Bludný balvan

Dr. George Egely
za mimořádné úspěchy v matení české veřejnosti v oblasti fyziky


Maďarský fyzik George Egely má za sebou úspěšnou bludnou kariéru. Z jeho velkých vynálezů zmíníme dva. Prvním je tzv. Egelyho kolečko (Egely Wheel), což je lehké plastové kolečko s ostrými hroty na obvodu, uložené na volném ložisku, které se při přiložení ruky roztočí. Dle pana Egelyho nelze rotaci kolečka vysvětlit působením známých fyzikálních sil, a tak je jediným možným vysvětlením jeho pohybu existence dlouho hledané síly čchi či psi nebo prany, vlastní jen živým tvorům nebo snad jen člověku. Egelyho kolečko dokonce umožňuje tuto sílu měřit podle frekvence otáčení a srovnávat tak životní sílu jednotlivých osob. Naneštěstí pro esoterický svět ale Egelymu uniklo, že jeho kolečko je ve skutečnosti jednoduchý tepelný stroj, který využívá rozdílu mezi teplotou ruky a teplotou okolí ke konání mechanické práce, přesně podle pravidel termodynamiky (viz článek a viz doprovodné video na webu Sisyfa a též ve Zpravodaji SISYFOS 4/2012).

Když 20.4.2012 navštívil George Egely Prahu, aby přednesl svůj referát na esoterické výstavě BIOSTYL, o kolečku nemluvil. To se na výstavě sice prodávalo, ale Egely se věnoval hlavně svému druhému objevu: studené jaderné fúzi, tedy spojování atomových jader při nízké teplotě. Záznam z vystoupení na výstavě i z následného vystoupení v divadle Kampa za účasti dřívějšího laureáta Jaroslava Duška lze snadno dohledat na portálu Youtube. Egely předvedl, že umí spojit jádra uhlíku na jádra železa: do mikrovlnné trouby vložil křemennou trubku, do které vložil uhelný prach a kousek tuhy. Asi po třech minutách chodu mikrovlnky pak magnetem ověřil, že prach v křemenné trubce je magnetický. Jelikož původní uhelný prach na magnet nereagoval, šlo podle Egelyho o důkaz jaderné transmutace uhlíku na železo. Vyřešení energetické krize tímto objevem bohužel narušuje podstatný fakt, který G. Egely nechal bez povšimnutí: do některých tuh se totiž přidává nezanedbatelné množství železa. Část obsahu křemenné trubky byla tedy magnetická již před experimentem.

Způsob provedení experimentu a jeho interpretace jistě není možné obhájit před odborným publikem. Egely však předváděl pokus publiku, které nejen nemělo dostatečné fyzikální vzdělání, aby pochopilo absurdnost jeho tvrzení, ale které mělo z velké části velmi negativní poměr k vědě. Pokud ale nesmysly vycházejí z úst a pera člověka, který má vysokoškolské vzdělání, absolvoval stáž v USA a je prohlašován za jaderného fyzika a „odborníka na volnou energii“, podlehnou jeho tvrzením často i kritičtější lidé. Udělení Bludného balvanu vysokoškolsky vzdělanému šiřiteli bludů je proto zvláště odůvodněné.

Na závěr jsme si nechali poznatek, který podle našeho názoru ukazuje, že Egelyho studená fúze dokonce ani není jeho originální myšlenkou. Egely totiž není první výzkumník, který se zabýval jadernou fúzí uhlíku. Např. francouzský vynálezce Corentin Louis Kervran (1901-1983) již dávno před Egelym objevil, že studenou fúzi jader uhlíku na jádra vápníku umí udělat slepice ve svém žaludku. Kervran krmil slepici bezvápníkovou dietou, a slepice přesto snášela vejce obalená vápennou skořápkou. Zde by mohl Egely argumentovat, že u jeho nápadu je výsledným produktem železo a nejedná se tedy o plagiátorství, ale s takovou obhajobou neobstojí před svým druhým předchůdcem, Petrem Bezručem (1867-1958). Připomeňme si první sloku jeho básně Ostrava: /Sto roků v šachtě žil, mlčel jsem / sto roků kopal jsem uhlí, / za sto let v rameni bezmasém / svaly mi v železo ztuhly /.

Jelikož svaly jako každý živý organismus obsahují velké množství uhlíku, zdá se, že Egelyho jaderná transmutace uhlíku na železo je nejen zcela nesmyslná, ale je ve skutečnosti zavrženíhodným plagiátem.

Patnácté předávání Bludných balvanů 2012 - fotogalerie
Stříbrný Bludný balvan 2012 v kategorii jednotlivců - Dr. George Egely | Sisyfos - český klub skeptiků
Novinky
17.03.2018 11525 hits
Film GRYGAR na TV Prima ZOOM

Životní příběh významného českého vědce, který proslul především jako popularizátor astronomie... Český dokument (2018)

TV Prima ZOOM, neděle 18. března 2018, 20:00 ...

Dotazy
Nenašli jste odpověď na Vaši otázku na webu Sisyfa ?

Pište na dotazy@sisyfos.cz
Volejte na 776 306 185


Čtěte Dotazy čtenářů
Přednášky v AV ČR
02.01.2018 9445 hits
Přednášky Sisyfa v AV ČR v roce 2018

Přednášky cyklu Věda kontra iracionalita se v roce 2018 konají tradičně v budově Akademie věd ČR na Národní třídě 3 v Praze 1, a to v místnosti 206 od 17 hodin. Po přednáškách následuje diskuze.

Středa 17. 10. 2018, 17:00 hodin
Jakub Kroulík (Falešní hráči): Hypnóza - fenomén známý i ...

Přednášky ostatní
27.09.2018 2753 hits
Kladno - 9. října 2018

Pozvánka na přednášku Klubu Sisyfos

Fermiho paradox

Přednáší

Mgr. Tomáš Petrásek
Fyziologický ústav AV ČR

Kdy?

úterý 9. října 2018 od 17.00

Kde?

Gymnázium Kladno, nám. Edvarda Beneše 1573, posluchárna ve 2.p., číslo dveří 48 (ve 2. ...

Přístupy od 3/2006
5627603
TOPlist
Statistika od
25.05.2006

ADMINISTRACE