O nás
27.05.2006 133987 hits
Český klub skeptiků SISYFOS

Skepticismus

Český klub skeptiků SISYFOS je součástí světového skeptického hnutí, které vzniklo v r.1976 v USA z iniciativy desítek vědců a filozofů, mezi nimi několika nositelů Nobelových cen jako reakce na vzestup iracionality ve společnosti. Vzniklá společnost, jejíž vůdčí osobností a ...

Jak se stát členem
Zde si můžete přečíst stanovy sdružení Sisyfos.

Zde lze stáhnout přihlášku za člena našeho sdružení.

Roční členský příspěvek činí
300,- Kč

číslo účtu:
4444444444 (10 čtyřek)
kód banky 2010

Kontaktní adresa
Českého klubu skeptiků SISYFOS:
Zdeněk Jonák
U Dejvického rybníčku 25/1976
160 00 Praha 6

e-mail: zdenek.jonak@hotmail.com
About
27.05.2006 132289 hits
Czech Skeptical Club SISYFOS

Skepticism

The Czech Skeptics Club Sisyfos is a member of the international skeptical movement which has been initiated in U.S.A. in 1976 by scientists and philosophers who reacted against the rise of irrationality in the community. Among the founders of the newly established society ...

27.12.2012 / 15:13Leoš Kyšačtenost 11761e-mailkategorie: článekverze pro tisk
Jeden milion euro. Taková je výše odměny, kterou 1. října 2012 vyhlásili belgičtí skeptici ve spolupráci s evropskou skeptickou společností ECSO pro toho, kdo prokáže za kontrolovaných podmínek paranormální schopnosti jako jsou jasnovidnost (včetně užití pomůcek jako je virgule nebo siderické kyvadlo), telepatie, telekineze, levitace a další podobné schopnosti, které nelze vysvětlit pomocí dnešních vědeckých poznatků. V roce 2013 se mohou o tuto cenu ucházet i občané České republiky. Český klub skeptiků SISYFOS se totiž stal partnerem soutěže s názvem “The Sisyphus Prize”. Podmínkou je, aby uchazeč nejprve úspěšně absolvoval předběžný test (pretest) v ČR, který dostatečně spolehlivě prokáže jeho paranormální schopnosti.

Pokyny pro uchazeče

l. Přihlásit se může každý dospělý občan ČR v době od 1.ledna do 30. června 2013 na adrese milionovacena@sisyfos.cz . V přihlášce uvede jméno, příjmení rodné číslo a adresu bydliště.

2. Uchazeč uvede v přihlášce, kterou paranormální schopnost ovládá a zároveň navrhne postup pro experimentální ověření této schopnosti (pretest). Pretest musí být jednoduše realizovatelný, časově a ekonomicky nenáročný, opakovatelný a jeho výsledky jednoznačně interpretovatelné.

3. Výbor klubu SISYFOS určí osobu (koordinátora), která bude s uchazečem nadále jednat v zastoupení klubu.

4. Koordinátor osloví uchazeče, potvrdí mu řádné podání přihlášky a po domluvě se s ním alespoň jednou osobně setká, eventuelně přizve k setkání další osoby. Setkání je nutné pro ověření totožnosti uchazeče, ale je nezbytné i pro objasnění dalšího postupu.

5. Cílem dalšího jednání uchazeče s koordinátorem je navrhnout oboustranně přijatelnou smlouvu mezi uchazečem a klubem SISYFOS. Smlouva bude obsahovat především:
a) Detailní postup realizace pretestu spolu s eventualitou jeho opakování
b) Způsob záznamu průběhu a výsledků pretestu (písemný záznam, video, osobní svědectví apod.) a jejich pozdější publikace. Souhlas uchazeče s videozáznamem průběhu pretestu - ten bude klub SISYFOS nutně vyžadovat.
c) Dohodu o postupu v případě, že by došlo mezi uchazečem a klubem SISYFOS ke sporu.

6. Výbor klubu SISYFOS, nejpozději 60 dnů od podání přihlášky, schválí nebo zamítne navrženou smlouvu z bodu 5. V případě jejího schválení složí uchazeč částku Kč 1000, na úhradu nezbytných nákladů (může být prominuto).

7. Realizace pretestu podle schválené smlouvy. V případě nejasného výsledku si klub SISYFOS vyhrazuje právo pretest opakovat.

8. Pokud uchazeč uspěje v pretestu do 60 dnů od uzavření smlouvy, získá odměnu ve výši Kč 10 000,- a bude klubem SISYFOS doporučen k finálnímu testu v Belgii, v němž může získat odměnu ve výši jednoho milionu euro.

Další důležité informace

Klub SISYFOS si vyhrazuje právo odmítnout takového uchazeče, jehož "paranormální schopnost" nemůže být dostatečně průkazně ověřena experimentem. Mezi takové návrhy patří například: Průkaz existence bohů, ďáblů, andělů. Ovlivňování pohybů kosmických těles. Ovlivňování počasí. Experimenty, které mohou být nebezpečné pro člověka nebo zvíře. Návrhy, v nichž by došlo k porušení státních zákonů. Kouzelnické a magické triky. Léčba chorob nebo deformit.

Český klub skeptiků SISYFOS si v souladu s pravidly belgických vyhlašovatelů z organizace SKEPP vyhrazuje právo vyřadit z testování profesionální kouzelníky a iluzionisty. Jakékoliv použití kouzelnických triků, přístrojů nebo metod bude také považováno za podvod a porušení smlouvy a zkouška bude okamžitě zastavena a zrušena a to nejen, když bude podvod zjištěn během testu, ale i následně z videozáznamu, který bude použit jako důkaz při každém testu. Zároveň bude u většiny testů asistovat profesionální iluzionista, aby eventuelní triky byly snadněji odhalitelné.

Doporučení uchazeče k belgickým skeptikům neznamená, že uchazeč prokázal existenci nějakého paranormálního jevu, ale že jeho výsledky jsou natolik zajímavé, že je možné je prověřit přísnějším testem v Belgii, pokud o to uchazeč požádá.
ČESKÝ KLUB SKEPTIKŮ SISYFOS PŘIJÍMÁ ZÁJEMCE O MILIONOVOU CENU | Sisyfos - český klub skeptiků
Novinky
17.03.2018 8777 hits
Film GRYGAR na TV Prima ZOOM

Životní příběh významného českého vědce, který proslul především jako popularizátor astronomie... Český dokument (2018)

TV Prima ZOOM, neděle 18. března 2018, 20:00 ...

Dotazy
Nenašli jste odpověď na Vaši otázku na webu Sisyfa ?

Pište na dotazy@sisyfos.cz
Volejte na 776 306 185


Čtěte Dotazy čtenářů
Přednášky v AV ČR
02.01.2018 7757 hits
Přednášky Sisyfa v AV ČR v roce 2018

Přednášky cyklu Věda kontra iracionalita se v roce 2018 konají tradičně v budově Akademie věd ČR na Národní třídě 3 v Praze 1, a to v místnosti 206 od 17 hodin. Po přednáškách následuje diskuze.

Středa 19. 9. 2018, 17:00 hodin
1. Claire Klingenberg: Nenechte se nachytat.(Kurzy kritického ...

Přednášky ostatní
31.05.2018 3725 hits
Kladno - 12. června 2018

Pozvánka na přednášku Klubu Sisyfos

mimořádně začátek v 17.30 !!!

Tuková tkáň: Víc než jen zásobárna energie.

Přednáší

MUDr. Jaromír Šrámek
Ústav histologie a embryologie, 1. lékařská fakulta, Univerzita ...

Přístupy od 3/2006
5535846
TOPlist
Statistika od
25.05.2006

ADMINISTRACE