O nás
27.05.2006 125431 hits
Český klub skeptiků SISYFOS

Skepticismus

Český klub skeptiků SISYFOS je součástí světového skeptického hnutí, které vzniklo v r.1976 v USA z iniciativy desítek vědců a filozofů, mezi nimi několika nositelů Nobelových cen jako reakce na vzestup iracionality ve společnosti. Vzniklá společnost, jejíž vůdčí osobností a ...

Jak se stát členem
Zde si můžete přečíst stanovy sdružení Sisyfos.

Zde lze stáhnout přihlášku za člena našeho sdružení.

Roční členský příspěvek činí
300,- Kč

číslo účtu:
4444444444 (10 čtyřek)
kód banky 2010

Kontaktní adresa
Českého klubu skeptiků SISYFOS:
Zdeněk Jonák
U Dejvického rybníčku 25/1976
160 00 Praha 6

e-mail: zdenek.jonak@hotmail.com
About
27.05.2006 126184 hits
Czech Skeptical Club SISYFOS

Skepticism

The Czech Skeptics Club Sisyfos is a member of the international skeptical movement which has been initiated in U.S.A. in 1976 by scientists and philosophers who reacted against the rise of irrationality in the community. Among the founders of the newly established society ...

30.03.2012 / 19:55Jiří Grygarčtenost 12669e-mailkategorie: bludný balvanverze pro tisk
Proslov při předávání XIV. Bludných balvanů Sisyfa za r. 2011
Strouhalova posluchárna MFF UK; Ke Karlovu 5; Praha 2
(Pá 30. 3. 2012)

Slovutní laureáti a jejich fanynky, vzácní hosté, příznivci i odpůrci kritického skeptického myšlení, dámy a pánové!

V zastoupení Strašného Sisyfa předstupuji před toto tradiční slavnostní shromáždění již počtrnácté. A zase je to v pátek, nešťastný to den; nechoď, dceruško, k pí-vodě ven! Nejenom že je dnes nešťastný to den, ve skutečnosti jde o nešťastný to rok, jak posléze ukáži.

Navzdory tomu chci zdůraznit, že právě letos odvedl Bludný komitét daleko největší objem veřejně prospěšných prací. K datu uzávěrky nominací na prestižní Bludné balvany Sisyfa o středoevropské půlnoci ze Silvestra 2011 na Nový rok 2012 jsme totiž v elektronickém sekretariátu Sisyfa zaregistrovali suverénně rekordní počet 112 nominací. Poslední z nich došla jen 60 nanosekund před tou půlnocí. Nadsvětelnou registraci bychom totiž jako skálopevní skeptici kvůli narušování fyzikálních zákonů nepřijali. Podotýkám, že v předešlých 13 letech bývalo nominací jen necelá větší polovina.

Přirozeně jsme se zabývali otázkou, o čem tato nebývalá úroda svědčí? Stojí za tím příkladná práce členů i příznivců Sisyfa, kteří nás tak četnými nominacemi téměř zahltili? Nebo za to vděčíme spíše nárůstu místních i celostátních aktivit v oblasti matení české veřejnosti, jak jsme toho ostatně v posledních měsících, týdnech, dnech i hodinách svědky na všech polích, ba i úhorech veřejného života? Žijeme přece v zemi, která je, jak známo, zemským rájem, ale bohužel jen na pohled. Na tyto palčivé otázky nemáme dosud jednoznačnou odpověď. Chceme však navázat spolupráci s agenturami pro výzkum veřejného mínění, např. ve formě přílepku k výzkumu, jak je to s tím rájem v mém domově.

Tradiční výroční Tříkrálová schůze Bludného komitétu Sisyfa se kvůli nečekanému přívalu nominací konala příznačně až v sobotu 14. ledna 2012. To datum nám ovšem hrálo do karet, protože šlo právě o 14. ročník našeho seriálu a tak si ho i ti nejstarší z nás většinou zapamatovali, takže se dostavil rekordní a bohužel sudý počet 10 členů komitétu. Bohužel sudý, protože bylo nemalé nebezpečí patového mručení pět na pět, jelikož startovní pole nominací bylo proklatě vyrovnané a mělo o řád více favoritů, než by si konzervativní členové komitétu přáli. Musím totiž přiznat, že osobně bych byl nejradši, kdybychom ročně dostávali jen šest nominací, takže náš úkol by se omezil na rozmručení, kdo bude stát na kterém stupínku bedny a šmytec.

Výsledkem první téměř nekonečně dlouhé schůze bylo, že každý z členů komitétu dostal 11,2 nominace k podrobnému prozkoumání. Tato termití práce přinesla na klíčové hromniční schůzi Bludného komitétu v sobotu 4. února své kyselé hrozny. Hromovým mručením všech členů komitétu byly vítězné nominace jednohrdelně schváleny.

Známý zákolanský harmonikář a spisovatel Antonín Zápotocký kdysi napsal úspěšný reálně-socialistický román „„Vstanou noví bojovníci“„. A opravdu, v našem seznamu laureátů už noví bojovníci vstávají. Kromě ostřílených borců, kteří letos dostanou Bludný Balvan za téměř celoživotní dílo, se ve  vítězné sestavě vyskytují i průkopníci středního věku a dokonce i nejmladší, teprve peřím obrůstající holátko. Rovněž genderově se nám naši laureáti letos dobře vyvedli; v kategorii jednotlivců se prosadily hnedle dvě jednotlivkyně.

Slíbil jsem v úvodní větě svého projevu vysvětlit dříve, než dojde ke slavnostnímu a jistě již netrpělivě očekávanému vyhlášení čtrnáctých vítězů v náročných disciplinách matení české veřejnosti, proč tento způsob letošního roku zdá se mi poněkud nešťastným:

Pokud jenom letmo sledujete české prostředky masové komunikace, což od každého z nás vyžaduje často mimořádné sebezapření, nemohli jste jistě přehlédnout, že tématem roku je bezkonkurenčně konec světa, většinou datovaný ve shodě s předvídavými středověkými mayskými informatiky na 21. 12. 2012. Argumenty pro tento úkaz jsou opravdu pádné. Ten den kupříkladu skončí mayský kalendář a tak si jistě umíte představit ten vesmírný chaos, kdyby nám ti zlotřilí Mayové v diářích vymazali všechna data 22. prosincem počínaje. Jsou však po ruce i závažnější argumenty, například mimořádně slabý cyklus sluneční činnosti, který ne a ne začít, anebo stav české politické scény, která ne a ne skončit. Podobně hrozí seřazení všech planet na přímce vycházející ze Slunce ve výseči pod vrcholovým úhlem pouhých 180 stupňů. Odtud se pak logicky odvíjí hrozba ničivých zemětřesení a sopečných výbuchů, vyvolaných spojenými slapovými silami planet, obrácení směru rotace Země a přílet planety zkázy Nibiru. V posledních týdnech se známky blížícího se konce světa dále stupňují.

Cituji ze spolehlivých zdrojů českého internetu: „„NASA a Evropská kosmická agentura roky varovaly svět před blížícími se katastrofami, ke kterým může dojít v letech 2012 a 2013. Jen málo lidí však poslouchalo. Nyní vynikající astrofyzik, Aleksej Dmitrijev (Planetofyzikální ústav Země a života), tvrdí, že to, co se děje, je horší - mnohem horší - než to, před čím varovala NASA a ESA. NASA zakrývá blížící se kosmickou událost soudného dne. Celá naše sluneční soustava vstoupila do obrovského, potenciálně smrtícího, oblaku mezihvězdné energie. Pyramidy - přírodní rezervoáry zemské energie a vyspělé kondenzátory navržené pro napojení se na síly magnetického pole planety - vypouštějí a vystřelují čistou energii do cestujícího kosmického oblaku, obklopujícího bezbrannou Sluneční soustavu. A mezitím, jak kvílení Země stoupá k obloze, pyramidy dál vrhají obrovské blesky energie do dalekého vesmíru.“

Uznáte, že když za těmito hrůznými zprávami stojí taková autorita jako vynikající astrofyzik z Planetofyzikálního ústavu Země a života, nelze takto vážné varování podcenit. Jako pragmatici se však musíme postavit k blížící se katastrofě čelem a tak docílit, aby její dopady na naše krátící se životy byly minimalizovány. K tomu cíli doporučuje náš komitét po konzultacích s předchozími laureáty našich prestižních Balvanů následující harmonogram:

1. Do konce srpna 2012 si vyberte svou celoroční dovolenou a utraťte v jejím průběhu všechny rodinné úspory.

2. V září si kupte na leasing automobily pro celou rodinu a jezděte s nimi každý víkend na chalupu. Splátky od října neplaťte.

3. V listopadu si neobouvejte na žádná vozidla zimní pneumatiky. Případné pokuty neplaťte.

4. V prosinci neplaťte nájem, SIPO a zálohy na daně. Dělejte, co vás napadne, popřípadě nedělejte vůbec nic.

5. 20. prosince večer koukejte, ať jste brzo v posteli a přečtěte si nějakou uspávací četbu. Je vědecky prokázáno, že konec světa je nejlepší zaspat. Nařiďte si budíka na 22. prosince.

6. Po řinčení budíku začněte nanovo žít. Jak známo, Česko dnes zaostává za světem v průměru o třicet let. Teď se to ukázalo jako Darwinova evoluční výhoda. Konečně bude celá bezbranná Sluneční soustava naše; kdo v ní neskáče, není Čech.

Vraťme se takto povzbuzení do žhavé přítomnosti. Chtěl byl především poděkovat laureátům, jejichž jména se za chvíli dozvíte, že nám svou nevyčerpatelnou pokladnicí nápadů a originálních postupů - často přesahující období jediného roku - poskytli možnost je ocenit. Můj dík však také patří všem členům Komitétu za oponentní dřinu, vykonávanou po nocích a o víkendech zcela bez nároku na ušlou mzdu, náhradní volno a režijní výhody. Podobně děkuji všem, kdo se nejrůznějším způsobem podíleli na přípravě i organizaci a programu dnešního večera. Nemohu zapomenout ani na všechny příznivce i nepříznivce našeho Klubu, kteří v průběhu celého roku dodávali do naší databáze tak úžasné nominace. V neposlední řadě děkuji děkanovi Matematicko-fyzikální fakulty UK prof. Zdeňku Němečkovi za poskytnutí Strouhalovy posluchárny pro bludnou slavnost.

Jak naši věrní návštěvníci vědí, v případě, že jsou nejstatečnější z vyznamenaných mezi námi v sále, budou mít po převzetí diplomů a balvanů právo na nanejvýš pětiminutový děkovný proslov. Ostatním laureátům budou balvany i diplomy uloženy v trezoru Sisyfa pro pozdější individuální převzetí, ale o jejich vystoupení budete dnes bohužel ošizeni.

Přikročme tedy k vyhlášení laureátů Bludných balvanů Sisyfa, ve XIV. - a bohužel tedy i posledním - ročníku před neúprosně se blížícím koncem světa.

„Jiří Grygar
mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Strašného Sisyfa, vrr.
Proslov při předávání XIV. Bludných balvanů Sisyfa za r. 2011 | Sisyfos - český klub skeptiků
Novinky
05.04.2016 32285 hits
Platba členských příspěvků

Informaci ohledně členských příspěvků si můžete přečíst
Dotazy
Nenašli jste odpověď na Vaši otázku na webu Sisyfa ?

Pište na dotazy@sisyfos.cz


Čtěte Dotazy čtenářů
Přednášky v AV ČR
02.01.2018 1558 hits
Přednášky Sisyfa v AV ČR v roce 2018

Přednášky cyklu Věda kontra iracionalita se v roce 2018 konají tradičně v budově Akademie věd ČR na Národní třídě 3 v Praze 1, a to v místnosti 206 od 17 hodin. Po přednáškách následuje diskuze.

Středa 21. 2. 2018, 17:00 hodin
Bc. Leoš Kyša: Magické myšlení pro všední den. Paranormální ...

Přednášky ostatní
11.12.2017 2970 hits
Kladno - 12. prosince 2017

Pozvánka na přednášku Klubu Sisyfos

Medicína založená na důkazech

Přednáší

MUDr. Jaromír Šrámek

Ústav histologie a embryologie, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova

Kdy?

úterý 12. prosince 2017 od ...

Přístupy od 3/2006
5260233
TOPlist
Statistika od
25.05.2006

ADMINISTRACE