O nás
27.05.2006 136614 hits
Český klub skeptiků SISYFOS

Skepticismus

Český klub skeptiků SISYFOS je součástí světového skeptického hnutí, které vzniklo v r.1976 v USA z iniciativy desítek vědců a filozofů, mezi nimi několika nositelů Nobelových cen jako reakce na vzestup iracionality ve společnosti. Vzniklá společnost, jejíž vůdčí osobností a ...

Jak se stát členem
Zde si můžete přečíst stanovy sdružení Sisyfos.

Zde lze stáhnout přihlášku za člena našeho sdružení.

Roční členský příspěvek činí
300,- Kč

číslo účtu:
4444444444 (10 čtyřek)
kód banky 2010

Kontaktní adresa
Českého klubu skeptiků SISYFOS:
Zdeněk Jonák
U Dejvického rybníčku 25/1976
160 00 Praha 6

e-mail: zdenek.jonak@hotmail.com
About
27.05.2006 133710 hits
Czech Skeptical Club SISYFOS

Skepticism

The Czech Skeptics Club Sisyfos is a member of the international skeptical movement which has been initiated in U.S.A. in 1976 by scientists and philosophers who reacted against the rise of irrationality in the community. Among the founders of the newly established society ...

30.03.2012 / 19:41redakcečtenost 15925e-mailkategorie: bludný balvanverze pro tisk
Komitét pro udělování Bludných balvanů při Českém klubu skeptiků SISYFOS
oznamuje, že v kategorii družstev za rok 2011 získává
zlatý Bludný balvan

Společnost Quantum Medical Institute

za provozování přístroje „Neinvazivní analyzátor krve AMP“, který převratně dokáže diagnostikovat lidské zdraví během několika minut

Tak jako v moderní vědecké medicíně, tak i v její alternativní sestře si získávají stále větší oblibu složité diagnostické elektronické přístroje. Horkou novinkou je na našem trhu přístroj nové generace, Neinvazivní analyzátor AMP. Jeho princip „je založen na zpracování naměřených teplot“. Výrobce je utajen, nejspíše je skryt někde na Ukrajině. Legenda šířená mnohými provozovateli přístroje totiž praví, že vznikl jako vedlejší produkt ruského kosmického výzkumu. Analyzátor byl vyvinut proto, aby sledoval zdravotní stav kosmonautů ve vesmíru, kde není možné dělat složité zdravotní testy.

Přístroj AMP je založen na „zcela novém principu“: informace o lidském těle, jeho složení, stavbě a funkcích získává pomocí „optických čidel“, tedy senzorů infračerveného záření. Prostě hodnotí tepelné záření těla v pěti biologicky aktivních bodech. Dva jsou uložené nad pravou a levou krční tepnou, další dva v pravém a levém podpaží a pátý „na pupku nad břišní tepnou“. Princip metody je „založen na metodách kvantové fyziky, resp. termodynamiky lidského těla“, „na vzájemném vztahu mezi prací vykonávanou krevním oběhem vnitřních orgánů a teplem, které vzniká v důsledku chemických reakcí (prvků)“… „Změny teplot jsou určené změnami vzájemného působení koeficientů rozpustnosti sloučenin dusíku, vodíkových vazeb a kyslíku...“ Výklad je to velmi podivný, vztah mezi prací krevního oběhu a teplem z chemických reakcí nebo vzájemné působení koeficientů si představit nedokážeme. Výpočet hodnot vyšetřovaných parametrů krevního obrazu se uskutečňuje na základě speciálního zkušebního algoritmu podle metody Malychina a Pulavského (ukrajinský patent č. 3546 A61B5).

Možnosti analyzátoru jsou úžasné. Během pouhých 6 minut zhodnotí přístroj 117 nejrůznějších parametrů složení krve i všech ostatních tekutin a tkání lidského těla, a získané hodnoty porovná s hodnotami normálními. Výsledky se zobrazí na monitoru a vytisknou.
Malý čtvrtkilový přístroj o rozměrech 16x10x5 cm spojený s počítačem zjistí tedy neuvěřitelné spektrum ukazatelů, což by běžným laboratořím trvalo celé dny a musely by použít desítky metod a složitých přístrojů. Vedle chemického složení krve, hladiny všech prvků, sloučenin, enzymů a hormonů se údajně změří velikost i množství buněčných elementů, rychlost sedimentace krvinek, začátek i konec srážení krve, množství vody v organizmu, a to zvlášť extra- i intracelulární, zjistí se asimilace a transport kyslíku a oxidu uhličitého v těle, velikost průtoku krve jednotlivými orgány, prokáže se i křeč svěrače žlučovodu.
Naděje firem na úspěch na trhu je velká, protože jejich přístroje zaštítily dvě význačné osobnosti, prof. MUDr. Jan Betka, DrSc. a stejně významný lékař doc. MUDr. Tomáš Sechser, CSc.

Když firmě uvěří páni profesoři, proč ne pacient? Tím spíš, že přístroj kupodivu „fungovat“ může, jeho výsledky se možná někdy budou s laboratorním vyšetřením krýt. Zázrak? Ale ne, jde nejspíš o hezky starý fígl. Před vyšetřením na přístroji totiž udělá dobře vyškolená sestřička podrobnou anamnézu, vyptá se na příznaky, na předchozí i současné nemoci a vše poctivě zaznamená do počítače, třeba i s přesnými údaji o zdravotním stavu pacienta, pokud ten svěří sestřičce svou kartu informačního systému IZIP. A zázračná krabička snadno a bystře pomocí vhodného expertního programu může provést orientační diagnózu a podle ní také vytiskne seznam očekávaných chemických změn. Pacienti, u nichž tento postup „klapne“, pak určitě budou šířit zprávy o úžasné diagnostické schopnosti přístroje. Pokud se ovšem někomu podaří změřit na přístroji hodnoty u anamnesticky nezpracovaného pacienta a porovná je s těmi laboratorními, diskuse skončí a bude možno podat žalobu na firmu pro klamání spotřebitelů. Podají ji ale lékaři, kteří upřímně sedli na tak naivní propagační lep?

Moc v to nedoufáme a tak alespoň dokonale naplněný byznysplán firmy Quantum Medical Institute využívající tento přístroj oceňujeme naším Balvanem.

Doporučená literatura
Jiří Heřt: Neinvazivní analyzátor krve AMP. Zpravodaj SISYFOS 1/2012
Zlatý Bludný balvan 2011 - Společnost Quantum Medical Institute | Sisyfos - český klub skeptiků
Novinky
17.03.2018 11525 hits
Film GRYGAR na TV Prima ZOOM

Životní příběh významného českého vědce, který proslul především jako popularizátor astronomie... Český dokument (2018)

TV Prima ZOOM, neděle 18. března 2018, 20:00 ...

Dotazy
Nenašli jste odpověď na Vaši otázku na webu Sisyfa ?

Pište na dotazy@sisyfos.cz
Volejte na 776 306 185


Čtěte Dotazy čtenářů
Přednášky v AV ČR
02.01.2018 9445 hits
Přednášky Sisyfa v AV ČR v roce 2018

Přednášky cyklu Věda kontra iracionalita se v roce 2018 konají tradičně v budově Akademie věd ČR na Národní třídě 3 v Praze 1, a to v místnosti 206 od 17 hodin. Po přednáškách následuje diskuze.

Středa 17. 10. 2018, 17:00 hodin
Jakub Kroulík (Falešní hráči): Hypnóza - fenomén známý i ...

Přednášky ostatní
27.09.2018 2753 hits
Kladno - 9. října 2018

Pozvánka na přednášku Klubu Sisyfos

Fermiho paradox

Přednáší

Mgr. Tomáš Petrásek
Fyziologický ústav AV ČR

Kdy?

úterý 9. října 2018 od 17.00

Kde?

Gymnázium Kladno, nám. Edvarda Beneše 1573, posluchárna ve 2.p., číslo dveří 48 (ve 2. ...

Přístupy od 3/2006
5627588
TOPlist
Statistika od
25.05.2006

ADMINISTRACE