O nás
27.05.2006 119522 hits
Český klub skeptiků SISYFOS

Skepticismus

Český klub skeptiků SISYFOS je součástí světového skeptického hnutí, které vzniklo v r.1976 v USA z iniciativy desítek vědců a filozofů, mezi nimi několika nositelů Nobelových cen jako reakce na vzestup iracionality ve společnosti. Vzniklá společnost, jejíž vůdčí osobností a ...

Jak se stát členem
Zde si můžete přečíst stanovy sdružení Sisyfos.

Zde lze stáhnout přihlášku za člena našeho sdružení.

Roční členský příspěvek činí
300,- Kč

číslo účtu:
4444444444 (10 čtyřek)
kód banky 2010

Kontaktní adresa
Českého klubu skeptiků SISYFOS:
Zdeněk Jonák
U Dejvického rybníčku 25/1976
160 00 Praha 6

e-mail: zdenek.jonak@hotmail.com
About
27.05.2006 120629 hits
Czech Skeptical Club SISYFOS

Skepticism

The Czech Skeptics Club Sisyfos is a member of the international skeptical movement which has been initiated in U.S.A. in 1976 by scientists and philosophers who reacted against the rise of irrationality in the community. Among the founders of the newly established society ...

14.02.2012 / 07:25Čeněk Zlatníkčtenost 10176e-mailkategorie: sborníkverze pro tisk
Ve shodě se zaměřením Klubu má publikace přispět k podpoře kritického myšlení a k porozumění vědeckému přístupu. Obsahuje 14 příspěvků psaných tak, aby byly srozumitelné širokému okruhu čtenářů. Autory jsou jednak uznávaní vědci příslušných oborů, jednak ti, kteří se danou problematikou dlouhodobě seriózně zabývají.

Tematicky jsou tu zastoupeny tři okruhy, mezi nimiž není ostrá hranice. Za prvé jde o obecné otázky skeptického hnutí, vědy ve veřejném prostoru, vztahu přírodních a společenských věd, vztahu vědy a víry. Za druhé jsou to populárně podaná odborná témata týkající se přírodních katastrof, člověka v elektromagnetickém poli, imunity proti chorobám, rizik biopotravin a některých aspektů alternativní medicíny. Sborník uzavírají články, které se týkají otázek, o které je všeobecný zájem – přístupu k hodnocení práce vědců, magického myšlení, fenoménu čarodějnictví, konspirační teorie, očekávání konce světa.

Široký okruh témat sjednocuje společný požadavek – obhajoba racionality ve společnosti. Ta je v klubu SISYFOS pokládána za jednu civilizačních priorit.

Pozorný čtenář se může dovědět, že leccos je jinak, než hlásají média. Některé příspěvky mají ostře polemický ráz. Pokud vyvolají diskusi, bude to jen dobře.


Obsah

Jiří Heřt a Čeněk Zlatník
PŘEDMLUVA

Čeněk Zlatník, Jiří Heřt
SKEPTICISMUS A SKEPTICKÉ HNUTÍ

Ivan Blecha
VĚDA VE VEŘEJNÉM PROSTORU A VE FILOSOFICKÉ DISKUSI

Čeněk Zlatník
NEKLIDNÉ SOUŽITÍ PŘÍRODNÍCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD

Jiří Heřt
VĚDA A VÍRA

Miroslav Kutílek
PŘÍRODNÍ KATASTROFY Z KRITICKÉHO POHLEDU

Luděk Pekárek, Jiří Heřt, Lukáš Jelínek
ELEKTROMAGNETICKÁ HYPERSENZITIVITA

Václav Hořejší
IMUNOLOGIE – VĚDA VERSUS PAVĚDA

Zdeněk Opatrný
JSOU BIOPOTRAVINY OPRAVDU ZDRAVĚJŠÍ?

Jiří Heřt
NOVÉ, MÓDNÍ METODY ALTERNATIVNÍ MEDICÍNY

Pavla Koucká
MAGICKÉ MYŠLENÍ V ŽIVOTĚ SOUČASNÉHO ČLOVĚKA

Jiří Grygar
ALFRÉD KONTRA IGNÁC NOBEL: POMPA A KABARET

Leoš Kyša
KONSPIRAČNÍ TEORIE

Leoš Kyša
NEKONEČNÉ ČEKÁNÍ NA APOKALYPSU

Věra Nosková
FENOMÉN ČARODĚJNIC, DĚSIVÝ A VĚČNÝ


http://www.academia.cz/veda-kontra-iracionalita-5.html
Věda kontra iracionalita 5 - sborník | Sisyfos - český klub skeptiků
Novinky
04.10.2017 406 hits
Kladno - 10. října 2017

Pozvánka na přednášku Klubu Sisyfos

"BIO,GM a krisprování aneb věda mezi pověrou a magií"

Přednáší
Prof. RNDr.Opatrný Zdeněk, CSc.

Laboratoř buněčné biologie a biotechnologie rostlin
Katedra fyziologie rostlin PřF UK v Praze

Kdy?
úterý 10. ...

Dotazy
Nenašli jste odpověď na Vaši otázku na webu Sisyfa ?

Pište na dotazy@sisyfos.cz


Čtěte Dotazy čtenářů
Přednášky v AV ČR
03.01.2017 12423 hits
Přednášky Sisyfa v AV ČR v roce 2017

Přednášky cyklu Věda kontra iracionalita se v roce 2017 konají tradičně v budově Akademie věd ČR na Národní třídě 3 v Praze 1, a to v místnosti 206 od 17 hodin. Po přednáškách následuje diskuze.

Středa 18. 10. 2017, 17:00 hodin
1. Zhodnocení 17. kongresu ECSO
2. Členská schůze klubu ...

Přednášky ostatní
23.05.2017 5052 hits
Kladno - 13. června 2017

Pozvánka na přednášku Klubu Sisyfos

Hormeze: mezi jedem a lékem je rozdíl jen v podaném množství

Přednáší

Ing. Jaroslav Zelenka, Ph.D.
(Ústav biochemie a mikrobiologie VŠCHT Praha)

Kdy?
úterý 13. června 2017 od 17.00

Kde?
Gymnázium ...

Přístupy od 3/2006
5098524
TOPlist
Statistika od
25.05.2006

ADMINISTRACE