O nás
27.05.2006 133933 hits
Český klub skeptiků SISYFOS

Skepticismus

Český klub skeptiků SISYFOS je součástí světového skeptického hnutí, které vzniklo v r.1976 v USA z iniciativy desítek vědců a filozofů, mezi nimi několika nositelů Nobelových cen jako reakce na vzestup iracionality ve společnosti. Vzniklá společnost, jejíž vůdčí osobností a ...

Jak se stát členem
Zde si můžete přečíst stanovy sdružení Sisyfos.

Zde lze stáhnout přihlášku za člena našeho sdružení.

Roční členský příspěvek činí
300,- Kč

číslo účtu:
4444444444 (10 čtyřek)
kód banky 2010

Kontaktní adresa
Českého klubu skeptiků SISYFOS:
Zdeněk Jonák
U Dejvického rybníčku 25/1976
160 00 Praha 6

e-mail: zdenek.jonak@hotmail.com
About
27.05.2006 132272 hits
Czech Skeptical Club SISYFOS

Skepticism

The Czech Skeptics Club Sisyfos is a member of the international skeptical movement which has been initiated in U.S.A. in 1976 by scientists and philosophers who reacted against the rise of irrationality in the community. Among the founders of the newly established society ...

20.07.2011 / 18:27Karel Pavlůčtenost 15881e-mailkategorie: skeptikonverze pro tisk
Čas neuvěřitelně letí, máme za sebou už osmé mimopražské setkání skeptiků. Tentokrát se uskutečnilo v krásném jihomoravském pohraničním městě Mikulov.

Proč zrovna v Mikulově? To je jednoduché - vybere se několik měst, kde jsou známí lidé, ti se navštíví a probere se s nimi možnost organizace setkání. Tentokrát jsme začali jednat již v prosinci a na doporučení jsme se obrátili na pana PhDr. Štefana Kapičáka z Mikulova. Při prvním setkání s ním bylo jasné, že to je ten pravý člověk. Ihned oslovil patřičné pracovníky a už se rozběhl maraton přípravy: zajištění sálu s promítací technikou pro přednášky, ubytování účastníků, prohlídka pamětihodností. Důležitá byla propagace našich přednášek na plakátech a v článcích místního tisku. Bylo též zajištěno přátelské posezení účastníků, jehož náklady si ovšem hradil každý ze svého.
Využili jsme příležitosti veřejně přednášet v Gymnáziu Mikulov a přispět tak k oslavám 380. výročí založení školy.

Již v pátek 17.6. se začali sjíždět účastníci do zájezdního hostince U Zajíce na mikulovském náměstí. Ubytování a stravování operativně zajišťovala paní Kateřina Havlíková. Sešlo se celkem 19 zájemců z řad členů a příznivců klubu SISYFOS. Ze Slovenska přijela tradičně paní Ing. Erika Pisarčíková, které se zřejmě mezi námi „páči“ – její zásluhou získává SKEPTIKON mezinárodní charakter.
V sobotu dopoledne byla organizována prohlídka Dietrichsteinské hrobky v kostele Svaté Anny v dolní části náměstí. Poté jsme vystoupali do překrásného mikulovského zámku. Jde o barokní zámek, který se nachází v těsné blízkosti centra města. Stojí na skalnatém Zámeckém vrchu a tvoří jednu z dominant města. Prostory zámku slouží jako stálá expozice Regionálního muzea v Mikulově .
Zámkem nás provedli paní Ing. Stanislava Vrbková z Regionálního muzea spolu s ředitelem zámku Mgr. Petrem Kubínem. Každý účastník dostal na památku knihu Zdeňka Horského „Historické vědecké přístroje v mikulovských sbírkách“.
Po sobotním obědě se účastníci přesunuli do budovy Gymnázia Mikulov, kde nás uvítal pan Mgr. Jiří Souchop, pověřený jeho řízením. Ve 14 hodin předsedkyně klubu SISYFOS paní Ing. Lenka Přibylová srdečně přivítala návštěvníky přednášek, kterých se sešlo kolem 60.
Přednášky moderoval Ing. Karel Pavlů. Byly prosloveny následující tři přednášky:

1. Prof. MUDr. Oskar Andrýsek, DrSc.: Role psychiky při onkologické léčbě.
(Úspěch onkologické terapie je mimo jiné svázán s kompetencí buněčné imunity postiženého jedince. Za hranici diagnostiky nádoru považujeme ložisko o váze asi 1 g, tj. o objemu 1 cm krychlový, a uvědomíme si, že tento útvar je tvořen asi miliardou buněk. Plně schopný systém buněčné obrany zlikviduje sto tisíc nádorových buněk. Lze tedy předpokládat, že při útlumu akceschopnosti unikne určitý minimální počet nádorových buněk, který způsobí časem recidivu onemocnění. Po studiu vlivu deprese na systém buněčné imunity je zřejmý význam psychické rovnováhy a stabilizace při léčení nádorových onemocnění.)

2. Prof. MUDr. Jiří Heřt, DrSc.: Magnetický smysl živočichů. Realita nebo mýtus?
(Magnetismus jako fyzikální fenomén je dokonale prozkoumán, ale stále není jasné, zda a jak ovlivňuje život živočichů včetně lidí. Biologické účinky na živou buňku jsou sporné, léčebné metody založené na magnetismu jsou neúčinné. Naproti tomu se dnes zdá, že zemské magnetické pole je významným faktorem, který umožňuje živočichům, aby se dokonale orientovali v prostoru a aby byli schopni navigace a migrace na dlouhé vzdálenosti. Existuje už množství pozorování a experimentů, které schopnost vnímání magnetického pole dokazují. Na druhé straně se ještě nepodařilo najít receptor magnetického pole a vysvětlit mechanismus jeho vnímání. Existuje jen několik neprokázaných hypotéz. V přednášce uvedeme i logické argumenty, které svědčí proti možnosti magnetorecepce a uvedeme výsledky naší vlastní studie, ve které se nepodařilo prokázat orientaci skotu podle magnetického pole. Zda máme my a jiní živočichové schopnost vnímat magnetické pole, reagovat na ně a řídit se jím, zůstává záhadou.)

3.RNDr. Jiří Grygar, CSc.: UFO věčně zelené
(Anglická zkratka UFO znamená v překladu "Neidentifikovaný létající objekt". Úkolem metod vědeckého výzkumu je UFO identifikovat; změnit v IFO. Pro identifikaci je klíčové určit správně vzdálenost UFO od pozorovatele, jenže subjektivní odhady vzdálenosti u neznámého objektu nejsou k ničemu. Ufománie začala v USA v r. 1947 - létající talíře nad Kaskádovým pohořím a údajný nález mrtvoly zeleného pidimužíka v Roswellu. Zpráva Condonovy komise(1968) ukázala, že naprostou většinu jevů UFO lze vysvětlit jako astronomické objekty, meteorologické jevy, starty a zánik umělých družic Země a další.)


Naši zkušení přednášející publikum zaujali. Po každé přednášce se rozvinula diskuse. Nejzajímavější připomínka byla vznesena k přednášce prof. Heřta – byla vyslovena hypotéza, že otáčení krav není způsobeno magnetismem, ale snahou krav vidět na býka.
Po 18 hodin nezbylo, než diskuse předčasně ukončit.
Společenské večerní posezení se uskutečnilo u pana Ladislava Solaříka, v jeho zajímavém vinném sklepě vytvořeném úpravou přírodní jeskyně. Výklad o mikulovském víně nám poskytl pan Jiří Hrk a se samotným  ochutnáváním jsme si už poradili sami. Povečeřeli jsme pečené selátko, které se jen rozsýpalo…

Závidíte? Sledujte bedlivě náš web a včas se přihlaste na SKEPTIKON v roce 2012. Bude-li nám osud příznivý, vydaří se stejně dobře, jako ten letošní.

SKEPTIKON Mikulov 2011 sponzorovali: Regionální muzeum v Mikulově, Mikulovská rozvojová s.r.o., U Zajíce Zájezdní hostinec, Galerie Efram, Trafika – Kapičák.

Všem sponzorům a organizátorům patří dík.
VIII. Skeptikon, 17. až 19. června 2011 v Mikulově | Sisyfos - český klub skeptiků
Novinky
17.03.2018 8759 hits
Film GRYGAR na TV Prima ZOOM

Životní příběh významného českého vědce, který proslul především jako popularizátor astronomie... Český dokument (2018)

TV Prima ZOOM, neděle 18. března 2018, 20:00 ...

Dotazy
Nenašli jste odpověď na Vaši otázku na webu Sisyfa ?

Pište na dotazy@sisyfos.cz
Volejte na 776 306 185


Čtěte Dotazy čtenářů
Přednášky v AV ČR
02.01.2018 7744 hits
Přednášky Sisyfa v AV ČR v roce 2018

Přednášky cyklu Věda kontra iracionalita se v roce 2018 konají tradičně v budově Akademie věd ČR na Národní třídě 3 v Praze 1, a to v místnosti 206 od 17 hodin. Po přednáškách následuje diskuze.

Středa 19. 9. 2018, 17:00 hodin
1. Claire Klingenberg: Nenechte se nachytat.(Kurzy kritického ...

Přednášky ostatní
31.05.2018 3712 hits
Kladno - 12. června 2018

Pozvánka na přednášku Klubu Sisyfos

mimořádně začátek v 17.30 !!!

Tuková tkáň: Víc než jen zásobárna energie.

Přednáší

MUDr. Jaromír Šrámek
Ústav histologie a embryologie, 1. lékařská fakulta, Univerzita ...

Přístupy od 3/2006
5534545
TOPlist
Statistika od
25.05.2006

ADMINISTRACE