O nás
27.05.2006 119534 hits
Český klub skeptiků SISYFOS

Skepticismus

Český klub skeptiků SISYFOS je součástí světového skeptického hnutí, které vzniklo v r.1976 v USA z iniciativy desítek vědců a filozofů, mezi nimi několika nositelů Nobelových cen jako reakce na vzestup iracionality ve společnosti. Vzniklá společnost, jejíž vůdčí osobností a ...

Jak se stát členem
Zde si můžete přečíst stanovy sdružení Sisyfos.

Zde lze stáhnout přihlášku za člena našeho sdružení.

Roční členský příspěvek činí
300,- Kč

číslo účtu:
4444444444 (10 čtyřek)
kód banky 2010

Kontaktní adresa
Českého klubu skeptiků SISYFOS:
Zdeněk Jonák
U Dejvického rybníčku 25/1976
160 00 Praha 6

e-mail: zdenek.jonak@hotmail.com
About
27.05.2006 120700 hits
Czech Skeptical Club SISYFOS

Skepticism

The Czech Skeptics Club Sisyfos is a member of the international skeptical movement which has been initiated in U.S.A. in 1976 by scientists and philosophers who reacted against the rise of irrationality in the community. Among the founders of the newly established society ...

21.05.2011 / 22:49redakcečtenost 14560e-mailkategorie: skeptikonverze pro tisk
Předsednictvo klubu Sisyfos zve své na tradiční víkendové setkání členů a příznivců našeho klubu.


Přednášky

1. Prof. MUDr. Oskar Andrysek, DrSc.: Role psychiky při onkologické léčbě
Úspěch onkologické terapie je mimo jiné svázán s kompetencí buněčné imunity postiženého jedince. Za hranici diagnostiky nádoru považujeme ložisko o váze asi 1 g (o objemu 1 cm krychlového) a uvědomíme si, že tento útvar je tvořen asi miliardou buněk. Plně schopný systém buněčné obrany zlikviduje sto tisíc nádorových buněk. Lze tedy předpokládat, že při útlumu akceschopnosti unikne určitý minimální počet nádorových buněk, který způsobí časem recidivu onemocnění. Po studiu vlivu deprese na systém buněčné imunity je zřejmý význam psychické rovnováhy a stabilizace při léčení nádorových onemocnění.

2. Prof. MUDr. Jiří Heřt, DrSc.: Magnetický smysl živočichů. Realita nebo mýtus?
Magnetismus jako fyzikální fenomén je dokonale prozkoumán, ale stále není jasné, zda a jak ovlivňuje život živočichů včetně lidí. Biologické účinky na živou buňku jsou sporné, léčebné metody založené na magnetismu jsou neúčinné. Naproti tomu se dnes zdá, že zemské magnetické pole je významným faktorem, který umožňuje živočichům, aby se dokonale orientovali v prostoru a aby byli schopni navigace a migrace na dlouhé vzdálenosti. Existuje už množství pozorování a experimentů, které schopnost vnímání magnetického pole dokazují. Na druhé straně se ještě nepodařilo najít receptor magnetického pole a vysvětlit mechanismus jeho vnímání. Existuje jen několik neprokázaných hypotéz. V přednášce uvedeme i logické argumenty, které svědčí proti možnosti magnetorecepce a uvedeme výsledky naší vlastní studie, ve které se nepodařilo prokázat orientaci skotu podle magnetického pole. Zda máme my a jiní živočichové schopnost vnímat magnetické pole, reagovat na ně a řídit se jím, zůstává záhadou.

3. RNDr. Jiří Grygar, CSc.: UFO věčně zelené
Anglická zkratka UFO znamená v překladu "Neidentifikovaný létající objekt". Úkolem metod vědeckého výzkumu je UFO identifikovat; změnit v IFO. Pro identifikaci je klíčové určit správně vzdálenost UFO od pozorovatele, jenže subjektivní odhady vzdálenosti u neznámého objektu nejsou k ničemu.
Ufománie začala v USA v r. 1947 (létající talíře nad Kaskádovým pohořím a údajný nález mrtvoly zeleného pidimužíka v Roswellu). Zpráva Condonovy komise(1968) ukázala, že naprostou většinu jevů UFO lze vysvětlit jako astronomické objekty, meteorologické jevy, starty a zánik umělých družic Země a další.


Přihlášení:
Do 10. června níže uvedenou návratkou na adresy (uveďte obě zároveň): cenek.zlatnik@gmail.com, Ing.Pavlu.Karel@seznam.cz

Ubytování:
Mikulov, Náměstí 3, U Zajíce Zájezdní hostinec (www.uzajicemikulov.cz)
Cena lůžko/noc 220 Kč.

Informace pro příjezd autem od Brna: Pokračovat směrem na Valtice a Břeclav, odbočit vlevo na ulici Vídeňskou, pokračovat Koněvovou a Českou (jednosměrky). Na České u Výkupu surovin a Restaurace terasa doporučujeme zaparkovat. Asi 50 m dál jsou placená parkoviště v pátek do 17.00 a v sobotu od 7.00 do 12.00. V sobotu odpoledne a v neděli už bezplatné. Pokračovat pěšky asi 50 m kolem kina a u směrovky na Brno a Břeclav sejít vlevo po schodech a přijde se na Náměstí. Ubytovna je vlevo u Dietrichsteinské hrobky. Doporučujeme podívat se na mapu.

Bude-li třeba, volejte doc. Zlatníka 604 741 899 nebo Ing. Pavlů 724 286 398

Program:

Pátek: ubytování a večeře v restaurace Pod radnicí nebo Pod zámkem. Dostupnost do 5 minut.

Sobota:

8 – 9 hod. Snídaně. V ubytovně je možno zajistit snídani v sobotu i v neděli v ceně 80 Kč za osobu (švédský stůl) za jednu snídani – viz návratka
9 – 12 hod. společná prohlídka - muzeum, zámek, hrobka (bezplatné, hradí sponzoři)
12 – 13 hod. Oběd v rest. Pod radnicí (dle vlastního výběru, hradí každý sám).
14 – 18 hod. Přednášky pro veřejnost v Gymnáziu Mikulov, Komenského 7. Podrobněji uvádíme níže
19 – 24 hod. Večerní raut
Ve sklepě s možností sezení i v přírodě (teplejší oblečení)

menu: pečené sele, ochutnávka vín
cena : 450 Kč/osobu

Neděle:

Snídaně v ubytovně (dobu domluvíme)
Výstup na Svatý kopeček nad Mikulovem
Oběd asi ve 12 hod. v rest. Pod radnicí nebo Pod zámkem dle vlastního výběru
Po obědě rozjezd

Sponzoři:

Bonum Templum, s. r. o.
U Zajíce Zájezdní hostinec
Mikulovská rozvojová
Regionální muzeum Mikulov
Gymnázium Mikulov


Do 10. června 2011 zašlete své přihlášky na adresy: cenek.zlatnik@gmail.com, Ing.Pavlu.Karel@seznam.cz

Jméno, Příjmení,
Nocleh: 17/18.6: ano/ne - 18/19.6.: ano/ ne, (počet lůžek)
Snídaně v ubyt. hostinci: 18.6: ano/ne počet: ……. 19.6: ano/ne počet: …….
Účast na dopoledním sobotním programu včetně oběda: ano/ne počet: ……..
Účast na večerním rautu v sobotu: ano/ne počet: ……..
Účast na nedělním dopoledním programu : ano/ne počet: ……..
VIII. SKEPTIKON Mikulov 17. – 19. června 2011 | Sisyfos - český klub skeptiků
Novinky
04.10.2017 533 hits
Kladno - 10. října 2017

Pozvánka na přednášku Klubu Sisyfos

"BIO,GM a krisprování aneb věda mezi pověrou a magií"

Přednáší
Prof. RNDr.Opatrný Zdeněk, CSc.

Laboratoř buněčné biologie a biotechnologie rostlin
Katedra fyziologie rostlin PřF UK v Praze

Kdy?
úterý 10. ...

Dotazy
Nenašli jste odpověď na Vaši otázku na webu Sisyfa ?

Pište na dotazy@sisyfos.cz


Čtěte Dotazy čtenářů
Přednášky v AV ČR
03.01.2017 12451 hits
Přednášky Sisyfa v AV ČR v roce 2017

Přednášky cyklu Věda kontra iracionalita se v roce 2017 konají tradičně v budově Akademie věd ČR na Národní třídě 3 v Praze 1, a to v místnosti 206 od 17 hodin. Po přednáškách následuje diskuze.

Středa 18. 10. 2017, 17:00 hodin
1. Zhodnocení 17. kongresu ECSO
2. Členská schůze klubu ...

Přednášky ostatní
23.05.2017 5072 hits
Kladno - 13. června 2017

Pozvánka na přednášku Klubu Sisyfos

Hormeze: mezi jedem a lékem je rozdíl jen v podaném množství

Přednáší

Ing. Jaroslav Zelenka, Ph.D.
(Ústav biochemie a mikrobiologie VŠCHT Praha)

Kdy?
úterý 13. června 2017 od 17.00

Kde?
Gymnázium ...

Přístupy od 3/2006
5099066
TOPlist
Statistika od
25.05.2006

ADMINISTRACE