O nás
27.05.2006 116544 hits
Český klub skeptiků SISYFOS

Skepticismus

Český klub skeptiků SISYFOS je součástí světového skeptického hnutí, které vzniklo v r.1976 v USA z iniciativy desítek vědců a filozofů, mezi nimi několika nositelů Nobelových cen jako reakce na vzestup iracionality ve společnosti. Vzniklá společnost, jejíž vůdčí osobností a ...

Jak se stát členem
Zde si můžete přečíst stanovy sdružení Sisyfos.

Zde lze stáhnout přihlášku za člena našeho sdružení.

Roční členský příspěvek činí
300,- Kč

číslo účtu:
4444444444 (10 čtyřek)
kód banky 2010

Kontaktní adresa
Českého klubu skeptiků SISYFOS:
Zdeněk Jonák
U Dejvického rybníčku 25/1976
160 00 Praha 6

e-mail: zdenek.jonak@hotmail.com
About
27.05.2006 118480 hits
Czech Skeptical Club SISYFOS

Skepticism

The Czech Skeptics Club Sisyfos is a member of the international skeptical movement which has been initiated in U.S.A. in 1976 by scientists and philosophers who reacted against the rise of irrationality in the community. Among the founders of the newly established society ...

19.07.2010 / 14:13redakcečtenost 13713e-mailkategorie: článekverze pro tisk
Český klub skeptiků SISYFOS má za úkol šířit racionální myšlení a potírat pověry. Proto se stará i o objasňování zpráv o jevech označovaných jako záhadné, nevysvětlitelné, odporující současným znalostem přírodních věd nebo ukazující údajně na porušování základních přírodních zákonů a na existenci nadpřirozených sil. Neobvyklé jevy, jaké se od konce září 2009 pozorovaly v rodinném domku ve Strašicích, připomínaly jevy známé z nedávné i dávné historie, které dostaly ještě v dobách, kdy se věřilo na duchy, název poltergeist (hřmotící duch). Název se zachoval do dneška a používá se k označení jevů, při kterých se v budově samovolně pohybují předměty a ničí nebo poškozují věci, aniž by byla zřejmá jejich fyzikální příčina. Protože se názory na neobvyklé jevy v rodinném domku ve Strašicích velmi lišily, rozhodl se náš klub věnovat pozornost výše zmíněným a neobvykle rozsáhle medializovaným jevům ohlašovaným z domku ve Strašicích a zjistit, zda i v tomto případě je za výskytem těchto „záhadných“ jevů úmyslná činnost člověka, či zda jde o důsledky málo obvyklých technických závad.

Po zprávách o záhadných jevech ve Strašicích se profesoru MUDr. Jiřímu Heřtovi podařilo uveřejnit v Lidových novinách článek „Poltergeist řádí. Tentokrát ve Strašicích“ (LN, 24.11.2009). V článku byl podán krátký přehled historie výskytu jevu a jeho vysvětlení s tím, že není důvod, proč by „záhadné jevy“ v rodinném domku ve Strašicích nemohly mít původ stejný jako ty, které se pod označením poltergeist objevovaly v minulosti. Článek mohl být cenným upozorněním především pro ty, kdo byli angažováni při řešení strašických „záhad“ a při vyřizování stížností členů rodiny na jevy, které jim prakticky znemožňovaly v domku bydlet a hrozily požárem. Představitelé obce i pracovníci distribuční firmy ČEZ však vysvětlení, popsané v článku profesora Heřta, odmítli.

Fyzikální sekce klubu SISYFOS si vzala za úkol shromáždit co nejvíce informací o jevech ve „strašidelném“ domku a najít odpověď na otázku o jejich příčině.

Přiložený článek Luďka Pekárka a Lukáše Jelínka popisuje a zdůvodňuje závěr fyzikální sekce klubu k případu „strašického strašení“.

1. Strasice_Pekarek_Jelinek_2010.pdf

2. Tiskova_zprava_CEZ.pdf


Doc. RNDr. Čeněk Zlatník, CSc.
místopředseda klubu SISYFOS
Ve Strašicích dostrašilo | Sisyfos - český klub skeptiků
Novinky
05.04.2016 24448 hits
Platba členských příspěvků

Informaci ohledně členských příspěvků si můžete přečíst
Dotazy
Nenašli jste odpověď na Vaši otázku na webu Sisyfa ?

Pište na dotazy@sisyfos.cz


Čtěte Dotazy čtenářů
Přednášky v AV ČR
03.01.2017 10250 hits
Přednášky Sisyfa v AV ČR v roce 2017

Přednášky cyklu Věda kontra iracionalita se v roce 2017 konají tradičně v budově Akademie věd ČR na Národní třídě 3 v Praze 1, a to v místnosti 206 od 17 hodin. Po přednáškách následuje diskuze.

Středa 20. 9. 2017, 17:00 hodin
Leon Korteweg (skeptický aktivista, Nizozemí):
Skepticism & ...

Přednášky ostatní
23.05.2017 3039 hits
Kladno - 13. června 2017

Pozvánka na přednášku Klubu Sisyfos

Hormeze: mezi jedem a lékem je rozdíl jen v podaném množství

Přednáší

Ing. Jaroslav Zelenka, Ph.D.
(Ústav biochemie a mikrobiologie VŠCHT Praha)

Kdy?
úterý 13. června 2017 od 17.00

Kde?
Gymnázium ...

Přístupy od 3/2006
5014966
TOPlist
Statistika od
25.05.2006

ADMINISTRACE