O nás
27.05.2006 133987 hits
Český klub skeptiků SISYFOS

Skepticismus

Český klub skeptiků SISYFOS je součástí světového skeptického hnutí, které vzniklo v r.1976 v USA z iniciativy desítek vědců a filozofů, mezi nimi několika nositelů Nobelových cen jako reakce na vzestup iracionality ve společnosti. Vzniklá společnost, jejíž vůdčí osobností a ...

Jak se stát členem
Zde si můžete přečíst stanovy sdružení Sisyfos.

Zde lze stáhnout přihlášku za člena našeho sdružení.

Roční členský příspěvek činí
300,- Kč

číslo účtu:
4444444444 (10 čtyřek)
kód banky 2010

Kontaktní adresa
Českého klubu skeptiků SISYFOS:
Zdeněk Jonák
U Dejvického rybníčku 25/1976
160 00 Praha 6

e-mail: zdenek.jonak@hotmail.com
About
27.05.2006 132289 hits
Czech Skeptical Club SISYFOS

Skepticism

The Czech Skeptics Club Sisyfos is a member of the international skeptical movement which has been initiated in U.S.A. in 1976 by scientists and philosophers who reacted against the rise of irrationality in the community. Among the founders of the newly established society ...

28.06.2010 / 19:46Vítězslav Kremlíkčtenost 25882e-mailkategorie: článekverze pro tisk
Média a různí "vědci" mystifikují veřejnost a politiky o změnách klimatu už celou generaci. Kdykoli upadne někde rampouch, straší nás novou potopou světa. Uvádět tyto bludy na pravou míru je úkol, který nebere konce.

Pomsta boží

Světové hnutí skeptiků bylo založeno v roce 1976 na obranu proti novému a hrozivému jevu: masové vlně iracionality. O generaci později tento socio-psychologický jev popsal Giles Keppel ve své knize "La Revanche de Dieu".

Lidi znovu omrzela racionalita. Tak jako kdysi, když vyměnili osvícenství za romantismus. Zatímco v islámských zemích se odklon od rozumu projevil vzestupem islámského fundamentalismu (Chomejní, Usáma, aféra Rushdí), na Západě došlo k obrodě novopohanství.

Nepřineslo to jen neškodné uctívání přírody, stromů a Matky Země nebo zálibu v "přírodní" kosmetice a všem s předponou bio. Ruku v ruce s tím se v jistých kruzích objevila organizovaná nenávist k vědě a technice.

"Vše, co jsme vynalezli za posledních 100 let by mělo být zničeno" (Pentti Linkola). Tento citát dalo Evropské žurnalistické centrum jako motto na web, který vytvořili pro Kodaňskou konferenci! Není něco špatně, když člověk stránky financované Evropskou komisí nerozezná od stránek Talibanu?

Kněží k tomu přikyvují: "Člověk se rouhavě snaží rovnat bohu a staví věže sahající až do nebes. Za tuto pýchu nás bůh ztrestá." A připomínají příběh o babylonské věži.
Nebo: "Jedinou cestou, jak zabránit zničení planety a jak zachránit lidstvo před vyhynutím, je zbavit se průmyslové civilizace" (ekolog Keith Farnish). Farnishův názor podpořil James Hansen, hlavní klimatolog NASA (viz).

Nepřátelé civilizace dokonce vymysleli teorii, že pekelné stroje stvořené čaroději... totiž vědci, polykající oheň a vyfukující smrtící plyny, nás prý zahubí. Isaac Asimov (jeden ze zakladatelů světového skeptického hnutí) této démonizaci techniky říkal "frankensteinovský komplex".

„Jak zvláštní! Nejbohatší, nejbezpečnější civilizace s nejdéle žijícími lidmi, největšími zdroji a s nejvyšším stupněm porozumění vlastní technologie se stává tou nejustrašenější v historii.“ (Sociolog Aaron Wildawsky, citováno z Lomborg, Skeptický ekolog, 374).

Apokalypsa

V dobách nemyšlení jako houby po dešti vyrůstají nové sekty. Ty často vznikají na základě proroctví blížícího se konce světa. "Vstupte do našeho klubu, všichni ostatní zahynou - není čas, honem."

Ačkoliv obavy Roberta Malthuse vyvrátil sám život, Paul Ehrlich je v 60. letech resuscitoval a přišel s věštbou, že v 80. letech kvůli přelidnění lidstvo postihnou rozsáhlé hladomory. Miliardář Turner, hlavní sponzor Greenpeace, se nepoučil a pořád věští hladomory, prý nás oteplování vyhladí do deset,i třiceti let.

Potom Ehrlich se sázel s ekonomem Simonem, že do roku 1990 začnou docházet suroviny a zdraží se. Také to nevyšlo.

Pak v 70. letech chilialisté říkali, že nás co nevidět zahubí nová doba ledová. Místo toho přišlo oteplování. Tak obrátili o 180 stupňů a začali tvrdit, že nás zahubí globální oteplování. Jenže oteplování se zastavilo/zpomalilo už před deseti lety. Phil Jones, hlavní klimatolog OSN, přiznal, že od roku 1995 nedošlo k žádnému statisticky významnému oteplení.
Kdo ví, jaký falešný poplach ztropí příště? Římský klub má na výrobu takovýchto fám asi nějakou továrnu. Proč? Chytráci a šarlatáni dokáží lidské naivity a iracionality využít k vlastnímu obohacení.

1992 - Heidelbergská výzva (Heidelberg Appeal)

Zastánci alarmismu ovládli OSN, ovládli program UNEP (Maurice Strong) a založili organizaci zvanou IPCC. Ta má jejich věštbám dodat zdání vědeckosti. Z OSN se stala jakási chilialistická sekta soudného dne jako Davidiáni (Waco), Jehovisté či Aum Shinrikyo (sarin v tokijském metru)!

Alarmismus si oblíbila i naše televize a novináři a zvykli si nás pravidelně zásobovat novinářskými kachnami na téma globální oteplování. Například jejich strašení roztátím Grónského ledovce. Ačkoli v Grónsku od 30. let ledu přibylo, nikoli ubylo. Uvádět tyto bludy na pravou míru je v pravdě sisyfovská práce.

Racionální lidé sledovali tento vývoj s úžasem. Proto vznikla Heidelberská výzva: "Znepokojuje nás, že na úsvitu 21. století se šíří iracionální ideologie, která se staví proti vědeckému a průmyslovému pokroku a brzdí hospodářský a sociální rozvoj."
Podepsáni: 46 prominentních vědců a dalších intelektuálů. Výzvu následně podepsalo cca 4000 vědců včetně 72 nositelů Nobelovy ceny. Obdobnou petici o generaci později podepsal president Světové federace vědců Antonio Zichichi. Ke (klima)skeptikům patří z klimatologů třeba Christy a Spencer, kteří před dvaceti lety vynalezli satelitní měření teplot. I někdejší ředitel Greenpeace Moore protestuje proti tomu, že místo ochrany přírody se dnes aktivisté zabývají politicko-náboženskou agitací.

O pár let poté (1995) vznikl český klub skeptiků Sisyfos. Na svém webu píše: "V současné době vystupují do popředí nové oblasti, kde dochází ke zkreslování vědeckých poznatků a k aktivnímu, často agresivnímu hlásání a šíření protivědeckých názorů. Patří sem různé aktivity ekologistů, boj proti jaderné energetice, proti geneticky modifikovaným potravinám, proti genetickému inženýrství atd. Naší snahou je vysvětlit podstatu, výhody i reálná rizika těchto nových oborů a vyvracet názory mylné nebo záměrně deformované."

Zrada vzdělanců

Nejsmutnější je, když se na šíření iracionality a alarmismu podílí někdo, kdo je universitně vzdělán nebo dokonce je vědeckým odborníkem. Že se nechají médii zmást nevzdělaní lidé, se dá pochopit. Nemají čas ověřovat si vše, co slyší z médií. Ale vědci?

IPCC a klimatologové James Hansen, Stephen Schneider, Phil Jones, Michael Mann, Keith Briffa a další se podíleli na šíření iracionální ideologie klimatismu. Místo vědy (uvěříme, až uvidíme důkaz), hájili víru (věří tomu většina, nemáme čas čekat na důkazy). Jak ukazuje aféra CLIMATEGATE, zradili základní principy vědy. Je to daleko vážnější ohrožení akademické integrity nežli aféra s prodejem diplomů v Plzni - klimatismem se totiž v EU zdůvodňuje kdejaký zákaz.

Aféra Climategate se právě v těchto měsících vyšetřuje, bohužel způsobem "zameteme to pod koberec", aby nebyla ohrožena víra svatá. My ale nesmíme připustit, aby eroze vědy pokračovala dál jako by nic.

Julien Benda ve 20. letech napsal knihu "Zrada vzdělanců." A její varování je dodnes aktuální. Mnozí z těch, kteří měli být strážci racionality, se propůjčili k podkopávání naší civilizace. Protože naše civilizace stojí na vědě a technice. Stojí na racionálním skeptickém uvažování.

Mgr. Vítězslav Kremlík
Boj proti alarmismu je sisyfovská práce | Sisyfos - český klub skeptiků
Novinky
17.03.2018 8777 hits
Film GRYGAR na TV Prima ZOOM

Životní příběh významného českého vědce, který proslul především jako popularizátor astronomie... Český dokument (2018)

TV Prima ZOOM, neděle 18. března 2018, 20:00 ...

Dotazy
Nenašli jste odpověď na Vaši otázku na webu Sisyfa ?

Pište na dotazy@sisyfos.cz
Volejte na 776 306 185


Čtěte Dotazy čtenářů
Přednášky v AV ČR
02.01.2018 7757 hits
Přednášky Sisyfa v AV ČR v roce 2018

Přednášky cyklu Věda kontra iracionalita se v roce 2018 konají tradičně v budově Akademie věd ČR na Národní třídě 3 v Praze 1, a to v místnosti 206 od 17 hodin. Po přednáškách následuje diskuze.

Středa 19. 9. 2018, 17:00 hodin
1. Claire Klingenberg: Nenechte se nachytat.(Kurzy kritického ...

Přednášky ostatní
31.05.2018 3725 hits
Kladno - 12. června 2018

Pozvánka na přednášku Klubu Sisyfos

mimořádně začátek v 17.30 !!!

Tuková tkáň: Víc než jen zásobárna energie.

Přednáší

MUDr. Jaromír Šrámek
Ústav histologie a embryologie, 1. lékařská fakulta, Univerzita ...

Přístupy od 3/2006
5535846
TOPlist
Statistika od
25.05.2006

ADMINISTRACE