O nás
27.05.2006 136614 hits
Český klub skeptiků SISYFOS

Skepticismus

Český klub skeptiků SISYFOS je součástí světového skeptického hnutí, které vzniklo v r.1976 v USA z iniciativy desítek vědců a filozofů, mezi nimi několika nositelů Nobelových cen jako reakce na vzestup iracionality ve společnosti. Vzniklá společnost, jejíž vůdčí osobností a ...

Jak se stát členem
Zde si můžete přečíst stanovy sdružení Sisyfos.

Zde lze stáhnout přihlášku za člena našeho sdružení.

Roční členský příspěvek činí
300,- Kč

číslo účtu:
4444444444 (10 čtyřek)
kód banky 2010

Kontaktní adresa
Českého klubu skeptiků SISYFOS:
Zdeněk Jonák
U Dejvického rybníčku 25/1976
160 00 Praha 6

e-mail: zdenek.jonak@hotmail.com
About
27.05.2006 133710 hits
Czech Skeptical Club SISYFOS

Skepticism

The Czech Skeptics Club Sisyfos is a member of the international skeptical movement which has been initiated in U.S.A. in 1976 by scientists and philosophers who reacted against the rise of irrationality in the community. Among the founders of the newly established society ...

27.06.2010 / 10:56redakcečtenost 22856e-mailkategorie: článekverze pro tisk
PŘEDMLUVA

Zákon zachování energie se v technicky pokročilých zemích dostal do obecného povědomí natolik, že autoři návrhů na zařízení vyrábějících energii z ničeho zásadně pro své vynálezy název perpetuum mobile nepoužívají. Tvrdí většinou, že jejich vynález mění blíže neurčenou a vědou dosud opomíjenou volnou energii na dobře známou energii mechanickou nebo elektrickou. Chyba, které se autoři návrhů takových zařízení dopouštějí, ať v úmyslné snaze klamat důvěřivé čtenáře nebo při neúmyslném klamání sama sebe, nebývá při letmém pohledu ihned patrná a nepříliš erudovaný čtenář může získat dojem, že nejde o nesmysl.

Jedno z takových zařízení popisovaných na webu dostalo název MEG, což je zkratka z anglického Motionless Electromagnetic Generator (tj. elektromagnetický generátor neobsahující pohyblivé části). Zařízení je pozoruhodné nejen tím, že se u nás stalo tématem středoškolské studentské práce, ale především tím, že student P. H. Integrované střední školy (ISŠ) v Nové Pace zjistil měřením na replice zařízení, kterou s nasazením značných sil vyrobil, že elektrický výkon na výstupu je skutečně větší, a to více než dvojnásobně, než elektrický výkon přiváděný na vstup. Tím údajně ověřil deklarovanou funkci zařízení jakožto generátoru energie. Odborná porota soutěže České hlavičky 2009 udělila studentu Integrované střední školy za tuto práci nazvanou „Ověření funkce bezpohybového generátoru MEG“ třetí místo v kategorii FUTURA.

Po přečtení úplného textu, který je součástí studentovy práce předložené k ocenění a je uveřejněn na webu školy, dojdeme bohužel i k závěru, že práce na zvoleném tématu studentovi nepomohla získat širší a hlubší poznatky z elektrotechniky a fyziky. Naopak ho dovedla k převzetí pavědeckých názorů vynálezce MEGu, které student téměř beze změn zařadil do svého textu. Jako příklad uveďme názor, že současná fyzika a termodynamika je mylná a Maxwellovy rovnice „zkomolené“, protože v nich „byl vynechán popis a hlavně možnost existence zdrojů ´volné energie´“. Tento smutný výsledek pedagogického snažení pracovníků školy musel ovšem každý zkušený učitel předpokládat, a pokud tomu tak nebylo, musel jej aspoň dodatečně poznat po přečtení studentova textu.

Za povšimnutí stojí i studentovo přesvědčení (týkající se toho, že volná energie je zadarmo), že „Právě tyto slova ´pro všechny´ a ´zadarmo´ asi nejvíc brání rozvoji čerpání „volné energie“. Energetické společnosti by těmito slovy ztratily svůj význam, a proto úspěšně bojkotují jakýkoli vývoj na poli „volné energie“ a zabraňují financování těchto projektů.“ Vyznavači pavědy se ovšem bez útoků proti vědě a proti těm, kdo její poznatky úspěšně využívají, neobejdou.

Za článkem Lukáše Jelínka a Luďka Pekárka, který následuje, je na konec tohoto dokumentu připojen ještě text dopisu výboru spolku Sisyfos třem institucím, kterým je v České republice svěřena péče o kvalitu vzdělávání, a tři odpovědi těchto institucí, které ponecháváme bez komentáře.

1. 2010_Jelinek_Pekarek_MEG.pdf

2. Dopis_Sisyfos.pdf

3. Odpoved_ISS_Nova_Paka.pdf

4. Odpoved_KH_Kraj.pdf

5. Odpoved_Ministerstvo_Skolstvi.pdfZa výbor spolku Sisyfos

Ing. Lenka Přibylová
předsedkyně
ZA FUNGUJÍCÍ PERPETUUM MOBILE – JEN TŘETÍ MÍSTO V SOUTĚŽI ČESKÁ HLAVIČKA 2009 | Sisyfos - český klub skeptiků
Novinky
17.03.2018 11525 hits
Film GRYGAR na TV Prima ZOOM

Životní příběh významného českého vědce, který proslul především jako popularizátor astronomie... Český dokument (2018)

TV Prima ZOOM, neděle 18. března 2018, 20:00 ...

Dotazy
Nenašli jste odpověď na Vaši otázku na webu Sisyfa ?

Pište na dotazy@sisyfos.cz
Volejte na 776 306 185


Čtěte Dotazy čtenářů
Přednášky v AV ČR
02.01.2018 9445 hits
Přednášky Sisyfa v AV ČR v roce 2018

Přednášky cyklu Věda kontra iracionalita se v roce 2018 konají tradičně v budově Akademie věd ČR na Národní třídě 3 v Praze 1, a to v místnosti 206 od 17 hodin. Po přednáškách následuje diskuze.

Středa 17. 10. 2018, 17:00 hodin
Jakub Kroulík (Falešní hráči): Hypnóza - fenomén známý i ...

Přednášky ostatní
27.09.2018 2753 hits
Kladno - 9. října 2018

Pozvánka na přednášku Klubu Sisyfos

Fermiho paradox

Přednáší

Mgr. Tomáš Petrásek
Fyziologický ústav AV ČR

Kdy?

úterý 9. října 2018 od 17.00

Kde?

Gymnázium Kladno, nám. Edvarda Beneše 1573, posluchárna ve 2.p., číslo dveří 48 (ve 2. ...

Přístupy od 3/2006
5627596
TOPlist
Statistika od
25.05.2006

ADMINISTRACE