O nás
27.05.2006 136422 hits
Český klub skeptiků SISYFOS

Skepticismus

Český klub skeptiků SISYFOS je součástí světového skeptického hnutí, které vzniklo v r.1976 v USA z iniciativy desítek vědců a filozofů, mezi nimi několika nositelů Nobelových cen jako reakce na vzestup iracionality ve společnosti. Vzniklá společnost, jejíž vůdčí osobností a ...

Jak se stát členem
Zde si můžete přečíst stanovy sdružení Sisyfos.

Zde lze stáhnout přihlášku za člena našeho sdružení.

Roční členský příspěvek činí
300,- Kč

číslo účtu:
4444444444 (10 čtyřek)
kód banky 2010

Kontaktní adresa
Českého klubu skeptiků SISYFOS:
Zdeněk Jonák
U Dejvického rybníčku 25/1976
160 00 Praha 6

e-mail: zdenek.jonak@hotmail.com
About
27.05.2006 133602 hits
Czech Skeptical Club SISYFOS

Skepticism

The Czech Skeptics Club Sisyfos is a member of the international skeptical movement which has been initiated in U.S.A. in 1976 by scientists and philosophers who reacted against the rise of irrationality in the community. Among the founders of the newly established society ...

26.06.2009 / 21:05Karel Pavlůčtenost 20410e-mailkategorie: skeptikonverze pro tisk
Přes hospodářskou krizi proběhlo také letos mimopražské „skeptičení“, tentokrát v srdci Malé Hané – v Boskovicích. Zajímali jsme se o více lokalit, avšak zpočátku se nedařilo zajistit sponzora. Po několika neúspěšných pokusech jsme navázali kontakt s panem PaedDr. Oldřichem Kovářem, ředitelem Kulturních zařízení města Boskovice. Po vypracování scénáře a požadavků jsme nalezli sponzorskou firmu STAVKOM, s.r.o., díky níž se mohla akce uskutečnit. Patronát nad námi přijal starosta města Boskovic pan Ing. Jaroslav Dohnálek. O organizaci se starala paní Mgr. Taťána Reiblová. Zmíněná jednání probíhala od počátku roku, přičemž termín byl (s ohledem na uvolnění kinosálu pro přednášky) stanoven na údobí slunovratu, 19. až 21. června 2009. Kinosál je perfektně technicky vybaven.
Přednášky jsme zařadili na sobotní odpoledne (20.6.) a zajistili jejich propagaci. Byl využit lokální tisk, byly vylepeny letáky s programem přednášek. Proběhla dokonce tisková konference, na níž byl mj. přítomen redaktor ČRo z Brna, který následně zařadil informaci s pozváním do regionálního vysílání. Pozvánky jsme zaslali i středním školám v Boskovicích a okolí s cílem získat studenty. Bohužel, studentů jsme se na přednáškách nedočkali, zřejmě proto, že do programu nebyl zařazen koncert nějaké hudební skupiny.
O co všechno studenti přišli?

Krátce po 13. hodině přivítal účastníky starosta města. Přiznal se, že ne se všemi našimi názory souhlasí a zdůraznil důležitost dialogu mezi názorově rozličnými tábory. Začala série čtyř přednášek, kterou moderoval Ing. Karel Pavlů.

Jako první vystoupil prof. RNDr. Zdeněk Opatrný, CSc. na téma
Ekologické zemědělství a geneticky modifikované organismy.
Vysvětlil podstatu genetických modifikací a vyzdvihl pokrok, kterého se v této oblasti dosáhlo. Zastaralá legislativa a nežádoucí komerční zájmy bohužel brání širšímu pěstování GM plodin, a tím i zmírnění palčivého problému hladu ve světě. Situace se stává neúnosnou, alarmující – na toto téma právě vydala Akademie věd ČR tzv. „Bílou knihu“.

Skeptikon si nedovedeme představit bez přednášky prof. MUDr. Oskara Andryska, DrSc., tentokrát na téma Nádorová onemocnění - současný stav znalostí, jak léčit a zneužívání léčiteli.
Přednášející zrekapituloval hlavní příčiny vzniku nádorů, možnosti jejich prevence i řádného léčení. Léčitelé jsou zde krajně nebezpeční - mohou zdržet nebo narušit medicínskou léčbu a ohrozit tak život pacienta.

Po půlhodinové přestávce seznámila předsedkyně Českého klubu skeptiků SISYFOS paní Ing. Lenka Přibylová účastníky s aktivitami klubu.

Následovala přednáška prof. Ing. Miroslava Kutílka, DrSc. nazvaná Globální oteplování – neplatná hypotéza.
Přednášející nás seznámil s hlavními příčinami změn klimatu, které jsou zřejmě přírodního charakteru. To platí i pro současné globální oteplování, které se neprávem zdůvodňuje důsledky lidské činnosti, především produkcí tzv. skleníkových plynů. Neplatná hypotéza se bohužel stala argumentem politických zájmů, které dokonce zašly tak daleko, že brání svobodné výměně vědeckých informací.

Pětihodinové skeptické odpoledne ukončil RNDr. Jiří Grygar, CSc. tradičním tématem Proč astrologie nefunguje a astronomie ano.
Vyslovil podiv nad tím, že dávno (již Johannesem Keplerem a jinými) vyvrácená astrologie je dnes zcela vážně zastávána, a to nejen médii, ale i akademicky vzdělanými lidmi. Zrekapituloval hlavní námitky proti astrologii. Jako protiklad přístupu astrologie a veškerých pavěd seznámil dr. Grygar posluchače s metodami vědecké práce. Uvedl velmi zajímavá (a nákladná!) zařízení ke studiu kosmického záření z oblasti částicové fyziky, na jejímž výzkumu se sám nemalou měrou podílí.

Přednášky byly vesměs zajímavé a podané přístupnou formou. Po každé přednášce následovala diskuze. Po celou dobu udrželi přednášející pozornost posluchačů, kterých se sešlo asi 60. Mezinárodní charakter Skeptikonu nám zajistila slovenská účastnice paní Ing. Erika Pisarčiková. Upozornila nás na „druhobřehovou“ adresu (nepřehlédněte, nebo o mnoho přijdete!):
http://www.regeneracnecentrum.sk/index.php?menu=1470

Letošnímu Skeptikonu nepřálo počasí. Zprvu přecházela naše území studená fronta, která přinesla neustávající, silný déšť. Účastníci se museli vzdát koupání, někteří navštívili nedaleké „Westernové městečko“ (prohlídku vedla osobně majitelka), jiní navštívili monumentální zříceninu hradu nebo holdovali sladkostem v místní cukrárně.
V sobotu večer (po přednáškách) jsme se sešli u stánku na fotbalovém stadionu, v údolí pod nádhernou kulisou hradu, na grilované večeři. Skeptické rozpravy bohužel rušila nedaleká diskotéka. O vynikající stravu se postaral pan Jiří Vorel, který nás nasytil grilovanými specialitami, gulášem a spoustou chutných zeleninových příloh. Nepršelo, vyjasnilo se, ale citelně se ochladilo, takže jsme se nasyceni docela rádi, ještě před půlnocí, odebrali do turistické ubytovny nebo do ubytovny místní odborné školy.

V neděli ráno čekala účastníky prohlídka Židovského města, kterou poutavě vedla paní PhDr. Helena Janíková. Velmi zajímavá byla prohlídka synagogy, která, ač není v seznamu památek UNESCO, předčí výzdobou ostatní synagogy v republice. Zaujala nás i zachovalá rituální ponorná židovská lázeň - mikve.
Po prohlídce se spokojení účastníci Skeptikonu rozjeli do svých domovů s přáním setkat se v příštím roce.
Český klub Skeptiků SISYFOS děkuje všem, kteří nám pomohli Skeptikon v Boskovicích uskutečnit.
Reportáž ze VI. SKEPTIKONU v Boskovicích | Sisyfos - český klub skeptiků
Novinky
17.03.2018 11340 hits
Film GRYGAR na TV Prima ZOOM

Životní příběh významného českého vědce, který proslul především jako popularizátor astronomie... Český dokument (2018)

TV Prima ZOOM, neděle 18. března 2018, 20:00 ...

Dotazy
Nenašli jste odpověď na Vaši otázku na webu Sisyfa ?

Pište na dotazy@sisyfos.cz
Volejte na 776 306 185


Čtěte Dotazy čtenářů
Přednášky v AV ČR
02.01.2018 9304 hits
Přednášky Sisyfa v AV ČR v roce 2018

Přednášky cyklu Věda kontra iracionalita se v roce 2018 konají tradičně v budově Akademie věd ČR na Národní třídě 3 v Praze 1, a to v místnosti 206 od 17 hodin. Po přednáškách následuje diskuze.

Středa 17. 10. 2018, 17:00 hodin
Jakub Kroulík (Falešní hráči): Hypnóza - fenomén známý i ...

Přednášky ostatní
27.09.2018 2589 hits
Kladno - 9. října 2018

Pozvánka na přednášku Klubu Sisyfos

Fermiho paradox

Přednáší

Mgr. Tomáš Petrásek
Fyziologický ústav AV ČR

Kdy?

úterý 9. října 2018 od 17.00

Kde?

Gymnázium Kladno, nám. Edvarda Beneše 1573, posluchárna ve 2.p., číslo dveří 48 (ve 2. ...

Přístupy od 3/2006
5620736
TOPlist
Statistika od
25.05.2006

ADMINISTRACE