O nás
27.05.2006 133987 hits
Český klub skeptiků SISYFOS

Skepticismus

Český klub skeptiků SISYFOS je součástí světového skeptického hnutí, které vzniklo v r.1976 v USA z iniciativy desítek vědců a filozofů, mezi nimi několika nositelů Nobelových cen jako reakce na vzestup iracionality ve společnosti. Vzniklá společnost, jejíž vůdčí osobností a ...

Jak se stát členem
Zde si můžete přečíst stanovy sdružení Sisyfos.

Zde lze stáhnout přihlášku za člena našeho sdružení.

Roční členský příspěvek činí
300,- Kč

číslo účtu:
4444444444 (10 čtyřek)
kód banky 2010

Kontaktní adresa
Českého klubu skeptiků SISYFOS:
Zdeněk Jonák
U Dejvického rybníčku 25/1976
160 00 Praha 6

e-mail: zdenek.jonak@hotmail.com
About
27.05.2006 132289 hits
Czech Skeptical Club SISYFOS

Skepticism

The Czech Skeptics Club Sisyfos is a member of the international skeptical movement which has been initiated in U.S.A. in 1976 by scientists and philosophers who reacted against the rise of irrationality in the community. Among the founders of the newly established society ...

14.05.2009 / 23:12Miroslav Kutílekčtenost 15163e-mailkategorie: článekverze pro tisk
Mám pocit uspokojení, že jsme vyvolali uveřejněním kritiky prof. J. Heřta diskusi na téma nad míru aktuální (viz články v prestižních vědeckých žurnálech). Zároveň mě však znepokojuje rozsáhlost diskuse tímto článkem vyvolaná, a to nikoliv pro její argumentaci, ale protože valná většina čtenářů našich webových stránek není nejen orientovaná na obor zoologie a případně zemského magnetismu, ale dokonce to ani nemusí být badatelsky orientovaní přírodovědci. Rád bych proto na našich webových stránkách diskusi ukončil. Vždycky s tím je spojen problém, že na poslední vystoupení si oponent nárokuje právo znovu vystoupit. Takže současný chirurgický řez doprovodím stručnou poznámkou o poslední, neuveřejněné odpovědi pana profesora Burdy a jeho týmu. Ti s většinou argumentů prof. Heřta nesouhlasí a podobně jako on vyslovují i velmi kritické připomínky k jednotlivým větám. Dovolte mi, abych se přes tyto, z jejich stanoviska oprávněné poznámky přenesl k podstatě dalšího postupu. Cituji z dopisů Dr. Němce a prof. Burdy:

V nasem prispevku jasne deklarujeme, ze se slovnim prestrelkam jiz nadale venovat nehodlame a chceme pristoupit ke konstruktivnimu dialogu (Dr. Němec, 14.5.2009).

Pana Dr. Heřta jsme ... vyzvali k tomu, aby se naše diskuze posunula do více konstruktivní roviny. Především jsme navrhli výměnu souřadnic analyzovaných lokalit. To umožní lokalitu po lokalitě re-analyzovat data oběma zúčastněným stranám. Pan Dr. Heřt tuto výzvu přijal, což nás těší. Zároveň bychom tímto Dr. Heřta rádi vyzvali, aby nám na konkrétních stádech demonstroval, jakým způsobem hodnotil data. Pevně věříme, že tato výměna dat a informací o použité metodice učiní rázný konec neplodným diskuzím. Nicméně v níže uvedeném textu znovu podrobně reagujeme na odpověď Dr. Heřta. Budiž zde jasně konstatováno, že tuto reakci pokládáme za závěrečnou a dále se již této diskuze zúčastňovat nehodláme, neboť nás zdržuje od práce. Pokud Dr. Heřt je o své pravdě nadále přesvědčen, nechť o ní přesvědčí také vědeckou komunitu a nabídne svoji práci k publikaci v odborném impaktovaném časopise – slibujeme, že jakmile práce vyjde, k diskuzi se znovu vrátíme (prof. Burda, 13.5.2009).

Vítám proto snahu obou stran analyzovat a re-analyzovat data diskusního oponenta a přenést odpovídající věcnou diskusi na stránky vědeckých žurnálů. Dokonce je mi líto, že dosavadní úsilí a diskuse obou stran není korunováno dokumentem nad jiné ve vědeckých kruzích váženém, tedy otištěním v impaktovaném žurnálu. K tomu mají naše webové stránky daleko. Jestliže by obě strany došly sluchu a prosadily by uveřejnění svých diskusních materiálů v impaktovaném žurnálu, byl bych jen rád, a nijak si Sisyfos nenárokuje copyright na dosud zaslané a z části internetově opublikované materiály.

Prof. Miroslav Kutílek
Předseda redakční rady
Ukončení diskuse na téma krávy a magnetismus | Sisyfos - český klub skeptiků
Novinky
17.03.2018 8777 hits
Film GRYGAR na TV Prima ZOOM

Životní příběh významného českého vědce, který proslul především jako popularizátor astronomie... Český dokument (2018)

TV Prima ZOOM, neděle 18. března 2018, 20:00 ...

Dotazy
Nenašli jste odpověď na Vaši otázku na webu Sisyfa ?

Pište na dotazy@sisyfos.cz
Volejte na 776 306 185


Čtěte Dotazy čtenářů
Přednášky v AV ČR
02.01.2018 7757 hits
Přednášky Sisyfa v AV ČR v roce 2018

Přednášky cyklu Věda kontra iracionalita se v roce 2018 konají tradičně v budově Akademie věd ČR na Národní třídě 3 v Praze 1, a to v místnosti 206 od 17 hodin. Po přednáškách následuje diskuze.

Středa 19. 9. 2018, 17:00 hodin
1. Claire Klingenberg: Nenechte se nachytat.(Kurzy kritického ...

Přednášky ostatní
31.05.2018 3725 hits
Kladno - 12. června 2018

Pozvánka na přednášku Klubu Sisyfos

mimořádně začátek v 17.30 !!!

Tuková tkáň: Víc než jen zásobárna energie.

Přednáší

MUDr. Jaromír Šrámek
Ústav histologie a embryologie, 1. lékařská fakulta, Univerzita ...

Přístupy od 3/2006
5535846
TOPlist
Statistika od
25.05.2006

ADMINISTRACE