O nás
27.05.2006 136565 hits
Český klub skeptiků SISYFOS

Skepticismus

Český klub skeptiků SISYFOS je součástí světového skeptického hnutí, které vzniklo v r.1976 v USA z iniciativy desítek vědců a filozofů, mezi nimi několika nositelů Nobelových cen jako reakce na vzestup iracionality ve společnosti. Vzniklá společnost, jejíž vůdčí osobností a ...

Jak se stát členem
Zde si můžete přečíst stanovy sdružení Sisyfos.

Zde lze stáhnout přihlášku za člena našeho sdružení.

Roční členský příspěvek činí
300,- Kč

číslo účtu:
4444444444 (10 čtyřek)
kód banky 2010

Kontaktní adresa
Českého klubu skeptiků SISYFOS:
Zdeněk Jonák
U Dejvického rybníčku 25/1976
160 00 Praha 6

e-mail: zdenek.jonak@hotmail.com
About
27.05.2006 133674 hits
Czech Skeptical Club SISYFOS

Skepticism

The Czech Skeptics Club Sisyfos is a member of the international skeptical movement which has been initiated in U.S.A. in 1976 by scientists and philosophers who reacted against the rise of irrationality in the community. Among the founders of the newly established society ...

16.03.2009 / 17:59redakcečtenost 32867e-mailkategorie: bludný balvanverze pro tisk
Komitét pro udělování Bludných balvanů při Českém klubu skeptiků SISYFOS
oznamuje, že v kategorii jednotlivců za rok 2008 získává
bronzový Bludný balvan

RNDr. Emil Páleš, CSc.

za objev andělů, nad nímž „odborní oponenti ztratili dech a církev je v rozpacích“

Naším laureátem se stává bratislavský kybernetik a mystik, čelný představitel sofiologie (nauky o moudrosti) a angelologie (nauky o andělech). U nás jej známe jako autora dvou knih, které česky vydala Sophia v Bratislavě: „Angelologie dějin 1. Synchronicita a periodicita v dějinách“ (2004) a „Sedm archandělů“ (2007). Z naposled uvedené citujme:

Věda znovu objevuje anděly. V době, kdy se i vysocí církevní hodnostáři přestávají tajit tím, že již nevěří na anděly, zažíváme překvapivý obrat: vědecká zkoumání nás přivádějí k důkazům, že středověká nauka o andělích přece jen mluvila pravdu.

Archandělé stojí za kulminacemi tvořivosti v matematice, chemii, fyzice, astronomii. Jsou původci střídání uměleckých stylů a kulturních období, jako je gotika, renesance, baroko, osvícenství, romantismus. Babylónští mudrci je předpovídali tisíce let dopředu.

Darwinismus není vědeckou teorií, nýbrž monománií, fixní ideou, do níž lze skutečnost vtěsnat pouze násilím, za cenu neřešitelných kontradikcí a zkreslování údajů... Táž bytost, která inspirovala vznik rozetových oken u gotických katedrál, stvořila již v druhohorách květiny, motýly nebo paví ocas
.

Předpoklad, že svět je řízen (duchovními bytostmi, finálními příčinami, plánem, tvůrčím záměrem apod.) je pro vědu nepřijatelný, nelze jej testovat. (O mimovědeckém významu zde nehovoříme.)

Prof. Jiří Heřt ve webové variantě svého Slovníku esoteriky a pavěd právem označil angelologii za pseudovědu, kterou rozumný člověk nebere vážně. Dr. Páleš se tím cítil dotčen, žádal prof. Heřta o omluvu a dokonce požadoval jeho vyloučení z klubu SISYFOS!

Ponechme stranou rozjitřené vášně i okřídlené nebešťany. Dr. Páleš obhajuje jisté „dějinné rytmy tvořivosti“, které by snad mohly mít racionální příčiny. Je však jeho výzkum v pořádku po stránce metodologické? Pochybujeme o tom. Můžete to posoudit sami z publikovaných kritik. S recenzí první knihy vystoupil religionista I.Štampach (Dingir 3/2006). V našem Zpravodaji SISYFOS (1/2009) uveřejňujeme analýzu J.Heřta a recenzi statistika G.Dohnala. Rozsáhlá polemická korespondence dr.E.Páleše s profesory V.Hořejším a I.Blechou je se souhlasem pisatelů uveřejněna na stránce www.sophia.sk.

S údivem pozorujeme podporu našeho angelologa částí akademické obce: vystupoval na univerzitě v Bratislavě, v České astronomické společnosti ve Vlašimi, publikoval v odborných časopisech.
V roce 2004 se dr. Páleš spolupodílel na Ceně Zdeňka Kleina za nejlepší práci na poli integrovaných věd o etologii člověka. Cenu převzal od děkana Přírodovědecké fakulty UK v Praze na návrh šéfredaktora časopisu Neuroendocrinology Letters. Podnětem k ocenění byl článek, kde se místo o andělech hovoří o domnělém kosmofyzikálním faktoru, který by měl působit na hormonální systém lidí. Připomíná to astrologii. Samočistící mechanismus vědy tu momentálně selhal.

Závěrem ještě úryvek z knihy Sedm archandělů, s.101:

Je zábavné, že i skeptici, tím, že existují, jsou jen dalším důkazem angeologie, protože mimořádně skeptické nálady se jich zmocňují pravidelně každých 500 let ,,,

To potvrzujeme a mimořádně skepticky naladěni udílíme tento Balvan.

ČZ

Fotografie z předávání XI. Bludných balvanů Sisyfa
Bronzový Bludný balvan za rok 2008 - RNDr. Emil Páleš, CSc. | Sisyfos - český klub skeptiků
Novinky
17.03.2018 11471 hits
Film GRYGAR na TV Prima ZOOM

Životní příběh významného českého vědce, který proslul především jako popularizátor astronomie... Český dokument (2018)

TV Prima ZOOM, neděle 18. března 2018, 20:00 ...

Dotazy
Nenašli jste odpověď na Vaši otázku na webu Sisyfa ?

Pište na dotazy@sisyfos.cz
Volejte na 776 306 185


Čtěte Dotazy čtenářů
Přednášky v AV ČR
02.01.2018 9418 hits
Přednášky Sisyfa v AV ČR v roce 2018

Přednášky cyklu Věda kontra iracionalita se v roce 2018 konají tradičně v budově Akademie věd ČR na Národní třídě 3 v Praze 1, a to v místnosti 206 od 17 hodin. Po přednáškách následuje diskuze.

Středa 17. 10. 2018, 17:00 hodin
Jakub Kroulík (Falešní hráči): Hypnóza - fenomén známý i ...

Přednášky ostatní
27.09.2018 2720 hits
Kladno - 9. října 2018

Pozvánka na přednášku Klubu Sisyfos

Fermiho paradox

Přednáší

Mgr. Tomáš Petrásek
Fyziologický ústav AV ČR

Kdy?

úterý 9. října 2018 od 17.00

Kde?

Gymnázium Kladno, nám. Edvarda Beneše 1573, posluchárna ve 2.p., číslo dveří 48 (ve 2. ...

Přístupy od 3/2006
5625921
TOPlist
Statistika od
25.05.2006

ADMINISTRACE