O nás
27.05.2006 133987 hits
Český klub skeptiků SISYFOS

Skepticismus

Český klub skeptiků SISYFOS je součástí světového skeptického hnutí, které vzniklo v r.1976 v USA z iniciativy desítek vědců a filozofů, mezi nimi několika nositelů Nobelových cen jako reakce na vzestup iracionality ve společnosti. Vzniklá společnost, jejíž vůdčí osobností a ...

Jak se stát členem
Zde si můžete přečíst stanovy sdružení Sisyfos.

Zde lze stáhnout přihlášku za člena našeho sdružení.

Roční členský příspěvek činí
300,- Kč

číslo účtu:
4444444444 (10 čtyřek)
kód banky 2010

Kontaktní adresa
Českého klubu skeptiků SISYFOS:
Zdeněk Jonák
U Dejvického rybníčku 25/1976
160 00 Praha 6

e-mail: zdenek.jonak@hotmail.com
About
27.05.2006 132289 hits
Czech Skeptical Club SISYFOS

Skepticism

The Czech Skeptics Club Sisyfos is a member of the international skeptical movement which has been initiated in U.S.A. in 1976 by scientists and philosophers who reacted against the rise of irrationality in the community. Among the founders of the newly established society ...

29.10.2008 / 11:43Čeněk Zlatníkčtenost 25133e-mailkategorie: článekverze pro tisk
V Kongresovém centru Praha probíhá (24.10 – 1.11.2008, denně od 19 hodin) cyklus přednášek „Kde jsme ztratili křídla?“. Vstup je zdarma. Přednáší neúnavný, vitální pán středního věku, prof. Dr. Walter J. Veith, uváděný jako mezinárodně uznávaný vědec, vedoucí katedry zoologie na Univerzitě Západního Kapska (JAR), poradce tamní vlády, tedy významná osobnost. Obsahem přednášek jsou vybrané otázky původu a budoucnosti vesmíru, života a člověka. Naše veřejnost se má seznámit „s vědeckými objevy, které se ještě nestačily dostat do učebnic biologie a encyklopedií“. (Zkušený skeptik zbystří: Nač ten spěch? Proběhly ty třeskuté objevy náležitou oponenturou? Byly publikovány v odborných žurnálech? Něco tu nebude v pořádku...)

Pořadatelem je neznámé občanské sdružení Maranatha. Na stránkách www.maranatha.cz naleznete podrobný program přednášek uvedeného cyklu, pokud jste se s nimi minuli na ulici nebo v metru. Vydáte-li se na některou přednášku, jděte dříve, abyste se posadili. Vždyť kapacita sálu je pouhých 500 míst. Co je příčinou takového zájmu o vědu?
Především: nejde tu o popularizaci vědy, ale o pseudovědu, které říkáme biblický kreacionismus. V doslovné shodě s Biblí měl svět vzniknout stvořením před několika tisíci léty v šesti obyčejných, tedy 24 - hodinových dnech. Existují i jiné varianty kreacionismu, kriticky o nich a o jejich argumentaci píše Jiří Heřt ve sborníku Věda kontra iracionalita 4 nebo ve Slovníku esoteriky a pavěd. Kupříkladu přesně před třemi roky probíhal ve zdejším Kongresovém centru světový kongres zastánců známější (modernější) verze kreacionismu nazývané „Intelligent Design“, který na Bibli nelpí, do značné míry uznává výsledky vědy, aby byl pro vzdělané lidi přijatelnější.

Vraťme se k našim přednáškám. Návštěvník se předem nedozví, dozví-li se to vůbec, že přednáškový cyklus je náboženskou misií Církve adventistů sedmého dne. Cílem pořadatelů patrně je nenápadné zviditelňování náboženské společnosti a podpora zájmu o biblický mýtus. Pokud budou takové akce příznivě přijímány, stanou se četnějšími. Později by mohl následovat tlak na omezení školní výuky darwinismu nebo kosmologie, jak to známe z USA i odjinud. Dosud jsem nezachytil žádnou odezvu na tuhle akci, pouze jsem letmo zaslechl z radia, že vědci „opět diskutují o problémové Darwinově teorii“.

Přiznám se, že jsem se na přednášce spíše bavil jako na divadle. Pan profesor přednášel anglicky, simultánní překlad byl úctyhodný výkon. Přednášející hojně vtipkoval na účet vědy, též se všelijak pitvořil a křepčil. Při „vyvracení“ vývojové teorie zazněly známé, již poněkud omšelé argumenty o chybějících mezičláncích, neredukovatelné složitosti atd. Výklad byl doprovázen biblickými citáty. Dověděl jsem se, že celosvětová potopa proběhla asi před 4,5 tisíci léty, přičemž vyhynuly mnohé druhy, kupř. dinosauři nebo trilobiti. Proč? Ne že by se Stvořiteli nepovedly, ale později je pokazil Satan. Kde se vzala voda potřebná k potopě a kam se pak poděla? Nejspíš na vyšší pokyn zakolísala hloubka oceánského dna. Může se potopa opakovat? Nemůže, vzpomeňme na biblický duhový závazek. Zkameněliny a uhlí vznikly po potopě, času bylo dost. Nevěříte? Vložte plyšového medvídka do silikátového roztoku a za rok zkamení. Jak se mohly za pár tisíciletí utvořit stametrové vrstvy usazenin? Podobně jako se tvoří v současnosti při katastrofické erupci sopek, což bylo demonstrováno filmem.

Nesmyslem jsou prý usazeniny staré stamiliony let, ty by již musily být dávno zničeny erozí. Jednotlivé druhy byly stvořeny naráz ve vší dokonalosti. Pohleďte na mravenec v jantaru, domněle starého desítky milionů let, je evidentně totožný s mravencem žijícím. A tak dále.
„Věda“ profesora Veitha je prostým příběhem, který každý bez námahy pochopí. Teprve odmítání Boha vede ke komplikované vědě, s níž zatěžujeme studenty.

Účastník si jako suvenýr odnese CD o Bibli spolu s autobiografickou knížečkou prof. Veitha „Má nejtěžší cesta“. (Konvertoval od katolictví k ateismu, odtud zpět ke katolictví, nakonec k adventismu. Stal se vzdělaným biblistou. Jeho rodinu po jistou dobu terorizoval Satan. Po odborně vědecké stránce stál původně na pozicích neodarwinismu.) Byly tu ke koupi další dvě jeho knihy, vše letos přeložené a vydané společností Maranatha. Nabízeli i známé překlady starších kreacionistických publikací z vydavatelství Návrat domů.

Přednáškový cyklus „Kde jsme ztratili křídla“ spolu s publikacemi W.J.Veitha matou veřejnost nálepkou vědeckosti. Jejich význam, event. škodlivost bych raději posoudil s delším odstupem. Dosud se u nás kreacionismus výrazněji neujal.
Byl svět stvořen za šest dní? | Sisyfos - český klub skeptiků
Novinky
17.03.2018 8777 hits
Film GRYGAR na TV Prima ZOOM

Životní příběh významného českého vědce, který proslul především jako popularizátor astronomie... Český dokument (2018)

TV Prima ZOOM, neděle 18. března 2018, 20:00 ...

Dotazy
Nenašli jste odpověď na Vaši otázku na webu Sisyfa ?

Pište na dotazy@sisyfos.cz
Volejte na 776 306 185


Čtěte Dotazy čtenářů
Přednášky v AV ČR
02.01.2018 7757 hits
Přednášky Sisyfa v AV ČR v roce 2018

Přednášky cyklu Věda kontra iracionalita se v roce 2018 konají tradičně v budově Akademie věd ČR na Národní třídě 3 v Praze 1, a to v místnosti 206 od 17 hodin. Po přednáškách následuje diskuze.

Středa 19. 9. 2018, 17:00 hodin
1. Claire Klingenberg: Nenechte se nachytat.(Kurzy kritického ...

Přednášky ostatní
31.05.2018 3725 hits
Kladno - 12. června 2018

Pozvánka na přednášku Klubu Sisyfos

mimořádně začátek v 17.30 !!!

Tuková tkáň: Víc než jen zásobárna energie.

Přednáší

MUDr. Jaromír Šrámek
Ústav histologie a embryologie, 1. lékařská fakulta, Univerzita ...

Přístupy od 3/2006
5535846
TOPlist
Statistika od
25.05.2006

ADMINISTRACE