O nás
27.05.2006 135268 hits
Český klub skeptiků SISYFOS

Skepticismus

Český klub skeptiků SISYFOS je součástí světového skeptického hnutí, které vzniklo v r.1976 v USA z iniciativy desítek vědců a filozofů, mezi nimi několika nositelů Nobelových cen jako reakce na vzestup iracionality ve společnosti. Vzniklá společnost, jejíž vůdčí osobností a ...

Jak se stát členem
Zde si můžete přečíst stanovy sdružení Sisyfos.

Zde lze stáhnout přihlášku za člena našeho sdružení.

Roční členský příspěvek činí
300,- Kč

číslo účtu:
4444444444 (10 čtyřek)
kód banky 2010

Kontaktní adresa
Českého klubu skeptiků SISYFOS:
Zdeněk Jonák
U Dejvického rybníčku 25/1976
160 00 Praha 6

e-mail: zdenek.jonak@hotmail.com
About
27.05.2006 132903 hits
Czech Skeptical Club SISYFOS

Skepticism

The Czech Skeptics Club Sisyfos is a member of the international skeptical movement which has been initiated in U.S.A. in 1976 by scientists and philosophers who reacted against the rise of irrationality in the community. Among the founders of the newly established society ...

20.04.2008 / 22:31Libor Gottfriedčtenost 17453e-mailkategorie: článekverze pro tisk
V jiném svém článku ve 100+1 (č. 24/2007) nazvaném „Hon na Bílou pyramidu“ nám pan Vašíček tvrdí, že „pyramidy v Gíze byly údajně /jak oblíbené slovo mezi záhadology!/ obloženy lesklým kovem“ a v článku to pak rozvádí, že „podle pověstí trojice pyramid v Gíze byla pokrytá oslňujícím bílým kovem. Lidé viděli jejich lesk v zářícím slunci na stovky kilometrů daleko. Právě z toho důvodu byly pyramidy nazývány Světly či Lampami. Obklad mohl být ze stříbra, ale s ohledem na jeho vzácný výskyt v Egyptě, čistý kov pravděpodobně zastoupila slitina. Fragmenty vytvořené ze stejného materiálu můžeme ještě dnes vidět na stěnách káhirských mešit, které jsou pověstné blýskavostí svých ozdob. Soudí se, že byly vytepány z materiálu strženého z pyramid spolu s vápencovým obložením. Podle dalších zpráv byly vrcholky pyramid ze zlata….“

Nevím, kdo (kromě Vašíčka samozřejmě) soudí, že stříbrné ozdoby káhirských mešit byly vytepány z materiálu strženého z pyramid, ale pokud to chce pan Vašíček ověřit, navrhuji mu neutronovou aktivační analýzu kovu těchto ozdob, z níž by nepochybně zjistil, že tyto ozdoby pocházejí všechny ze tří různých slitin (protože jistě na každé ze tří postupně stavěných pyramid nepoužili nepochybně přesně tytéž poměry složek slitiny) a tak dokáže, že pocházejí z pyramid.
Zatím má na podporu svého tvrzení jen jakousi pověst. Ačkoli jsem jen amatér v egyptologii, nikdy jsem neslyšel, že by se pyramidám říkalo Světla či Lampy, a žádnou takovou pověst o kovovém obložení pyramid neznám (a rád bych od pana Vašíčka slyšel o písemném prameni, který ji uvádí). Žádné důležité popisy pyramid z antiky ani arabské doby nic takového netvrdí. Jen v encyklopedii „Rýžoviště zlata a hory drahokamů“ zmiňuje „arabský Hérodotos“ al Mas´údí, že „král Suríd postavil tyto pyramidy, dokončiv je za šedesát let… oděl je hedvábím…“. Tak jak to bylo, byly pyramidy pokryty hedvábím nebo stříbrnou slitinou?

Pan Vašíček asi není dobrý v logice, protože hned vedle svého tvrzení, že „podle dalších zprávy byly vrcholky pyramid ze zlata“ položil ilustraci právě jedné takové špičky pyramidy, která se dochovala, a kupodivu sám uznává, že je ze žuly. Takže jak to tedy je, byly ze zlata, nebo nebyly? Podle jakých zpráv? Nebo si to myslí jen Vašíček?

Pokud to pan Vašíček neví, objevováním a výkladem památek ze starověkého Egypta se zabývá věda, jejíž počátky spadají do Napoleonovy expedice do Egypta, tj. do roku 1798, takže tato věda košatí a roste už více než dvě stovky let. Jmenuje se egyptologie. Za tu dobu dospěla k mimořádně bohatým poznatkům a nadále dospívá pečlivou prací egyptských i světových archeologů a dalších odborníků, z nichž ti z českého egyptologického ústavu jsou jedni z nejproslulejších. A egyptologie neví nic o stříbrném (nebo slitinovém) obložení pyramid.

Avšak tvrzení o stříbrném obložení pyramid v Gíze není vlastní podstatou posledního převratného článku časopisu 100+1. Co nám vlastně Vašíček chce sdělit: že totiž v Číně, za druhé světové válce, v roce 1945, někde u pohoří Čchin-ling-šan se najednou, právě „jen několik týdnů, dnů či hodin“ před náhodným přeletem amerického pilota, zničehonic objevila pyramida s oslnivě bílými stěnami, připomínajícími kov, o rozměru základny 450 x 450 metrů a výšce 300 metrů (samozřejmě „pokud jsou rozměry uvedeny správně“ poznamenává Vašíček u svého nákresu) a pak tato pyramida „možná už pár minut poté, co Gussmann se svým strojem nad ní přeletěl, zmizela kamsi do hlubin vesmíru“.
Člověk neví, jestli se má smát nebo plakat. A toto prosím otiskne populárně (kdysi) vědecký časopis 100+1! Ono totiž ta pyramida musela odletět do vesmíru, protože pan Vašíček sám moc dobře ví, že dnes by si tuto pyramidu mohl na snímcích s družic najít na internetu každý a kdyby skutečně existovala, není zase takový problém zaletět si do Číny se na ni podívat. Proto musela odletět.
Pan Vašíček také ví, kdo tu létající pyramidu řídil. Byl to bůh Re z Planety miliónů let, jak trochu nepřesně cituje „mytické texty“, a sám je dále upravuje, když tvrdí, že tyto mytické texty tvrdí, že když se bůh Re dostal do „blízkosti Země, přesedl do horní části lodi a snesl se dolů“. Pan Vašíček je patrně v zajetí představ z expedice Apollo k Měsíci, kde se přesedalo do horní části „lodě“ a netuší, že to, čemu dnes říkáme eufemistisky (vesmírná) „loď“, je něco jiného než v mytologii starého Egypta nesčetněkrát vyobrazená skutečná loď z papyru nebo dřeva, na níž se skutečně bůh Re proháněl po nebi a plavil se po podsvětní řece.

Pan Vašíček zřejmě nepochopil, že film Nebeská brána nebyl popularizačním naučným filmem o egyptologii, ale americkou pohádkou pro dospělé, jak to bylo již dříve správně definováno v naučném seriálu Arabela.
To už pomalu zbývá, aby Vašíček ve svých článcích zmiňoval i Hamunaptru, oživlé mumie a Indiana Jonese, což jsou asi stejně pravdivé prameny pro poznání dávné minulosti, jako Vašíčkovy pověsti o stříbřitě kovovém obložení pyramid.
Je pravdivý starý výrok jednoho církevního otce, že kde není víra, nastupuje pověra. A podobně platí, že kde není věda, nebo kde nejsou žádné znalosti o výsledcích vědy, kde je „ignorantia“, nastupuje pavěda.

Na závěr ještě jeden problém logický: Vašíček doslova věří výpovědi (tak jak ji cituje, i když by bylo zajímavé, aby nám sdělil svůj pramen, který by šlo ověřit a zjistit, jak tato výpověď skutečně zněla v originále) pilota Jamese Gaussmanna a na této výpovědi staví svou myšlenkovou konstrukci. Ale sám se zároveň domnívá, že tato výpověď byla kýmsi v minulosti upravena, a on (tj. Vašíček) tuší (i když on píše: „tušíme“) „odkud vyvěral pramen jeho (tj. upravovatelovy) inspirace“. A pramenem jeho inspirace byly právě ony egyptské pyramidy údajně pokryté stříbrnou slitinou. Kruh se uzavírá, ale my se ptáme: tak co je pravda? Byla ta zpráva upravena a tudíž se z ní nedá nic odvozovat, nebo nebyla upravena, když ji Vašíček používá jako pravdivý popis?

Pan Vašíček by také neměl věřit všemu, co se dočte. Nějaký spisovatel David Hatcher Childress (a je to u Vašíčka vzácná citace pramene!) prý píše (a Vašíček tomu zjevně věří), že „na vrcholu Bílé pyramidy /tj. té, co pak hned odletěla do hlubin vesmíru/ zářilo nádherné zelené světlo vydávané jadeitem nebo nějakým jiným zeleným kamenem.“ Chtěl bych pana Vašíčka ubezpečit z hlediska amatérského mineraloga, že ani jadeit, ani jiný zelený kámen nevydává žádné záření ani světlo. A na druhou stranu je špička kosmické lodi (neboť co jiného ona 450 metrů široká pyramida byla, že) zhotovená z jadeitu či jakéhokoli zeleného kamene zase nesmysl z hlediska kosmonautiky jakýchkoli vyspělých kosmických civilizací. I jako tepelný šít je kámen příliš těžký a nepraktický….
Nebudu už komentovat Vašíčkovo vyprávění o podzemní říši s „labyrintem dlouhých tunelů a prostorných měst“, o němž prý v roce 1928 vyprávěl jeden láma. Já dávám přednost říši trpaslíků pod horou Moria z Pána prstenů, protože pan Tolkien umí lépe vyprávět než nějaký láma. Vašíček ovšem věří lámům. Ono „zelené světlo“ totiž „se možná rozsvěcuje jen výjimečně, aby ukázalo cestu vyvoleným“. Pan Vašíček je zřejmě takovým vyvoleným nebo zasvěceným do všech tajemství tohoto a jiných světů…

A konečně bonbonek na úplný závěr: Vašíček píše v záhlaví článku, že „kdesi na jihozápad od bývalého hlavního města Číny Si-anu stojí (ano, používá přítomný čas!) údajně největší pyramida světa…..je (opět přítomný čas!) vysoká 300 metrů…“. Tak jak to je? Odletěla ta pyramida v roce 1945 pár minut po průletu amerického letadla do hlubin vesmíru, nebo tam pořád stojí? Hned jdu na internet a na Google a hledám jihozápad od města Si-an…
Létající pyramidy | Sisyfos - český klub skeptiků
Novinky
17.03.2018 9429 hits
Film GRYGAR na TV Prima ZOOM

Životní příběh významného českého vědce, který proslul především jako popularizátor astronomie... Český dokument (2018)

TV Prima ZOOM, neděle 18. března 2018, 20:00 ...

Dotazy
Nenašli jste odpověď na Vaši otázku na webu Sisyfa ?

Pište na dotazy@sisyfos.cz
Volejte na 776 306 185


Čtěte Dotazy čtenářů
Přednášky v AV ČR
02.01.2018 8556 hits
Přednášky Sisyfa v AV ČR v roce 2018

Přednášky cyklu Věda kontra iracionalita se v roce 2018 konají tradičně v budově Akademie věd ČR na Národní třídě 3 v Praze 1, a to v místnosti 206 od 17 hodin. Po přednáškách následuje diskuze.

Středa 19. 9. 2018, 17:00 hodin
1. Claire Klingenberg: Cesta kolem skeptického světa za 45 ...

Přednášky ostatní
31.05.2018 4270 hits
Kladno - 12. června 2018

Pozvánka na přednášku Klubu Sisyfos

mimořádně začátek v 17.30 !!!

Tuková tkáň: Víc než jen zásobárna energie.

Přednáší

MUDr. Jaromír Šrámek
Ústav histologie a embryologie, 1. lékařská fakulta, Univerzita ...

Přístupy od 3/2006
5577424
TOPlist
Statistika od
25.05.2006

ADMINISTRACE