O nás
27.05.2006 133987 hits
Český klub skeptiků SISYFOS

Skepticismus

Český klub skeptiků SISYFOS je součástí světového skeptického hnutí, které vzniklo v r.1976 v USA z iniciativy desítek vědců a filozofů, mezi nimi několika nositelů Nobelových cen jako reakce na vzestup iracionality ve společnosti. Vzniklá společnost, jejíž vůdčí osobností a ...

Jak se stát členem
Zde si můžete přečíst stanovy sdružení Sisyfos.

Zde lze stáhnout přihlášku za člena našeho sdružení.

Roční členský příspěvek činí
300,- Kč

číslo účtu:
4444444444 (10 čtyřek)
kód banky 2010

Kontaktní adresa
Českého klubu skeptiků SISYFOS:
Zdeněk Jonák
U Dejvického rybníčku 25/1976
160 00 Praha 6

e-mail: zdenek.jonak@hotmail.com
About
27.05.2006 132289 hits
Czech Skeptical Club SISYFOS

Skepticism

The Czech Skeptics Club Sisyfos is a member of the international skeptical movement which has been initiated in U.S.A. in 1976 by scientists and philosophers who reacted against the rise of irrationality in the community. Among the founders of the newly established society ...

31.03.2008 / 20:10Jiří Heřtčtenost 24584e-mailkategorie: článekverze pro tisk
Agresivní nájezdy zahraničních firem do naší republiky s nabídkou nejrozmanitějších medikamentů, metod a supermoderních přístrojů ani zdaleka nekončí. Patří k nim i polská firma Biomed-Bio z Lodže, která slibuje, že analýzou vlasů zjistí všechny naše choroby a navrhne vhodnou léčbu. Vyšetření prvkového složení vlasů není ovšem metodou novou. Do vlasů se totiž deponují některé sloučeniny, především těžkých kovů, např. arsenu, olova, rtuti, kadmia aj., takže se možné vyšetřením vlasů prokázat např. otravu nebo dlouhodobou zátěž organismu těžkými kovy, nebo i obsah drog. Tyto metody patří plným právem do oblasti kriminalistiky, toxikologie nebo epidemiologie.

Na rozdíl od těchto osvědčených postupů má dnešní komerční vlasová analýza zhodnotit metabolismus organismu a být podkladem k terapii. Je doporučována jako preventivní vyšetření i k navržení léčby při poruchách hormonálních, kardiologických, neurologických, gastrologických i dermatologických, při obezitě, otravách, při nemocech kostí a kloubů aj. K vyšetření se odeberou vlasy o délce 3-5 cm, odstřižené těsně u kůže z několika míst na zadní straně hlavy. V laboratoři se pak po rozpuštění vlasů provede spektrografická analýza jejich složení a určí se, které prvky jsou nedostatkové nebo nadbytečné. Z toho se vyvodí závěry diagnostické i terapeutické. Na vyšetření navazuje doporučení a nabídka „mikroelementů“, vitaminů a antioxidačních preparátů. Propagátorem této metody u nás jsou především manželé Orlíkovi z Opavy, ale i řada dalších lékařů - viz webové stránky. Firma Biomed-Bio zajišťuje vyšetření a organizuje školení lékařů na kurzech v Olomouci.

Smysl metody není zřejmý. Existuje totiž dostatek daleko lacinějších standardních diagnostických postupů, jak zjistit zásobení organismu prvky a obsah sloučenin v tělních tekutinách. Jsou přesnější a směrodatnější, ať už je to vyšetření krve, moči, stejně tak jako vyšetření stolice nebo mozkomíšního moku. Vlasy jsou mrtvou tkání, nemohou informovat o aktuálním stavu metabolizmu v živých tkáních. Naměřené hodnoty prvků ve vlasech by mohly být jen nepřesným svědectvím situace v období, kdy se vlasy tvořily. Nepřesným proto, že zvýšený nebo snížený přísun je totiž zpravidla kompenzován zvýšenými ztrátami a depozity do kostí nebo mrtvých tkání. Vyšetření z vlasů kromě toho poskytuje jen částečnou informaci, protože důležité není jen prvkové složení, ale především hladina vitálně důležitých složitých chemických sloučenin.

Propagační sliby, např.: „Laboratoř zkoumá minerály, vitaminy a katabolické procesy. Ještě než se objeví fyzický problém, má organismus zapsány tendence k onemocnění, genetické a z prostředí“ jsou pak naprostou mystifikací. Žádné konkrétní prognostické závěry o vzniku budoucích chorob kromě výjimek nelze z obsahu prvků odvodit. Žádné jednotlivé vyšetření, včetně biochemického vyšetření krve, natož potom vyšetření mrtvých vlasů, nemůže stačit k určení přesné diagnózy a k určení léčebného postupu. Vyšetření musí být komplexní, je tedy nutná anamnéza, fyzikální, přístrojové, biochemické vyšetření moče a event. i jiných tkání a navíc jsou nutná specifická vyšetření v případě podezření na nějakou chorobu. Ale jsou i jiné problémy. Obsah prvků ve vlasech a výsledky analýzy závisejí na velkém množství faktorů (velké interindividuální rozdíly, koncentrační gradienty, časový průběh expozice a stavu organismu, délka a pozice analyzované části vlasů atd.). Dalším problémem je kontaminace vlasů kosmetickými prostředky a znečištěním z prostředí i při manipulaci se vzorkem.

Existuje řada dalších důvodů, proč je nutné metodu považovat za neseriózní. Pacient netuší, že za normálních podmínek při normální výživě v našich zemích obyvatelstvo netrpí nedostatkem ani minerálů ani vitaminů, takže jakákoli suplementace je zbytečná. Metodu propaguje jedna jediná firma a skupina několika praktických lékařů. Je zřejmé, že důvěru k metodě nezískali studiem odborné literatury. Nehájí ji žádné vědecké pracoviště nebo klinický odborník. Není uvedeno, zda byla metoda publikována v nějakém seriózním odborném tisku. Lékaři, kteří ji doporučují, pracují dalšími pseudovědeckými metodami, jako je homeopatie a akupunktura. Metoda se doporučuje především u chorob, které jsou typickým cílem alternativní medicíny a šarlatánů: alergické choroby, stres, snížená imunita, únavový syndrom, choroby sleziny a slinivky atd. Zjistí se vždy široká paleta poruch a hrozících nemocí. K léčbě se doporučuje vždy několik preparátů podle složitého schématu, které má dodat zdání vědeckosti. Samozřejmě se doporučují výrobky určité firmy. A vždy jsou vyšetření i léky patřičně drahé, protože i to vzbuzuje zdání účinnosti. Mnohomluvný pseudovědecký žargon je rovněž typický, právě tak jako mohutný marketing.

Ještě dodáváme, že vlasová diagnostika, módní na konci 20. století v západních zemích, je tam na rychlém ústupu, kromě výše uvedených důvodů i proto, že výsledky vyšetření různých firem se od sebe lišily až desetkrát. Je zřejmé, že vlasová diagnostika je bezcennou a při tom značně drahou záležitostí. Vyšetření stojí cca 1700 Kč a následná, zpravidla zbytečná léčba představuje další velké položky. Metoda má ovšem jednou obrovskou výhodu. Ustřižení vlasů je totiž zcela bezrizikové.
Analýza z vlasů | Sisyfos - český klub skeptiků
Novinky
17.03.2018 8777 hits
Film GRYGAR na TV Prima ZOOM

Životní příběh významného českého vědce, který proslul především jako popularizátor astronomie... Český dokument (2018)

TV Prima ZOOM, neděle 18. března 2018, 20:00 ...

Dotazy
Nenašli jste odpověď na Vaši otázku na webu Sisyfa ?

Pište na dotazy@sisyfos.cz
Volejte na 776 306 185


Čtěte Dotazy čtenářů
Přednášky v AV ČR
02.01.2018 7757 hits
Přednášky Sisyfa v AV ČR v roce 2018

Přednášky cyklu Věda kontra iracionalita se v roce 2018 konají tradičně v budově Akademie věd ČR na Národní třídě 3 v Praze 1, a to v místnosti 206 od 17 hodin. Po přednáškách následuje diskuze.

Středa 19. 9. 2018, 17:00 hodin
1. Claire Klingenberg: Nenechte se nachytat.(Kurzy kritického ...

Přednášky ostatní
31.05.2018 3725 hits
Kladno - 12. června 2018

Pozvánka na přednášku Klubu Sisyfos

mimořádně začátek v 17.30 !!!

Tuková tkáň: Víc než jen zásobárna energie.

Přednáší

MUDr. Jaromír Šrámek
Ústav histologie a embryologie, 1. lékařská fakulta, Univerzita ...

Přístupy od 3/2006
5535846
TOPlist
Statistika od
25.05.2006

ADMINISTRACE