O nás
27.05.2006 121984 hits
Český klub skeptiků SISYFOS

Skepticismus

Český klub skeptiků SISYFOS je součástí světového skeptického hnutí, které vzniklo v r.1976 v USA z iniciativy desítek vědců a filozofů, mezi nimi několika nositelů Nobelových cen jako reakce na vzestup iracionality ve společnosti. Vzniklá společnost, jejíž vůdčí osobností a ...

Jak se stát členem
Zde si můžete přečíst stanovy sdružení Sisyfos.

Zde lze stáhnout přihlášku za člena našeho sdružení.

Roční členský příspěvek činí
300,- Kč

číslo účtu:
4444444444 (10 čtyřek)
kód banky 2010

Kontaktní adresa
Českého klubu skeptiků SISYFOS:
Zdeněk Jonák
U Dejvického rybníčku 25/1976
160 00 Praha 6

e-mail: zdenek.jonak@hotmail.com
About
27.05.2006 124064 hits
Czech Skeptical Club SISYFOS

Skepticism

The Czech Skeptics Club Sisyfos is a member of the international skeptical movement which has been initiated in U.S.A. in 1976 by scientists and philosophers who reacted against the rise of irrationality in the community. Among the founders of the newly established society ...

28.03.2008 / 11:52Jiří Heřtčtenost 17674e-mailkategorie: článekverze pro tisk
Při nedávném natáčení televizního pořadu o věštectví jsem by zaskočen otázkou, co vlastně já i náš klub SISYFOS máme proti věštcům a zejména proti astrologii? Těžko jsem hledal odpověď a zmohl se jen na jednoduché: „Vždyť je to zjevná hloupost a navíc jsme přece už podle stanov proti „matení“ veřejnosti“!
„A stane se snad něco, když budou lidé věřit třeba v horoskopy? Je to tak nebezpečné?“

Záludná replika. Vždyť je to zajímavá a krásná představa, že jsme součástí vesmíru, vázáni na něj a jím ovlivňováni, navíc je to představa prastará, která dávala odpověď člověku, který hledal smysl v přírodě, chtěl pochopit význam těles, kroužících kolem Země v době, kdy neexistovala racionální cesta ke správné odpovědi, a který chtěl znát svou budoucnost.
Proč bychom se nemohli obdivovat důvtipu astrologů, kteří vytvořili bohatou astrologickou teorii a konstruovali důmyslné a esteticky působící horoskopy. Svět je přece bohatší, když se neomezíme jen na pouhou racionalitu a nebudeme se dívat na svět jen očima přísné kritické vědy. A proč bychom brali lidem víru ve správnost věštby o jejich budoucnosti? Vždyť jsou to mnohdy lidé plní nejistot, kteří najdou znovu víru v sebe a svou budoucnost, když jim kartářka, grafolog nebo astrolog nabídnou pozitivní pohled na sebe a na jejich budoucnost. Proč jsem tedy proti mylným, jistě iracionálním představám a dokonce se družím s jinými, abychom společně hájili „pravdu“ a odmítali fantazie a mýty?

Důvod je prostý: nesolidní šíření esoteriky, magie a iracionálních představ není neškodným obohacováním života člověka, ale může být nebezpečné pro jedince i pro společnost.
Především mi vadí lži, výmysly a podvody, které slouží „matení“ veřejnosti. Astrolog, kartářka, grafolog nebo kterýkoli jiný věštec totiž s vážnou tváří popisuje na základě nesmyslných principů charaktery svých klientů a vykládá jim budoucnost, ačkoli při tom nepochybně ví, že si vymýšlí, že lže. Vždyť žádný racionálně myslící člověk, který se seznámil s argumenty proti principům astrologie nebo grafologie, o ostatních věšteckých metodách ani nemluvě, nemůže v jejich smysluplnost a v účinnost věřit. Jistěže jsou mezi věštci blouznivci, kteří své metodě věří, ale jsem přesvědčen o tom, že věštící cikánka na vesnickém trhu právě tak jako vysokoškolsky vzdělaný astrolog dobře vědí, jak se věci mají. Proto jsem proti věštění, protože jde o vědomé lži, o podvádění, ohlupování prostých lidí, a to jen v zájmu zisku. Tradičním kartářkám a balkánské cikánce nic nevyčítáme, patří to k lidové tradici. Ostatně nikdo jejich kouzlům příliš nevěří. U vzdělaných podvodníků, dnešních astrologů, numerologů, kontaktérů a grafologů i u lékařů, kteří věští pomocí Vollovy elektroakupunktury, které nemoci klient v budoucnu dostane, kteří pracují i s moderní technikou a počítačem, je to však pro mne z hlediska etického nepřijatelné. Jde o vědomou manipulační činnost, pro kterou si vypracovali účinné přesvědčovací metody, využívající zákonitostí lidské psychiky. Dobře vědí, že klient přijímá jako realitu tvrzení, předkládaná se suverénní jistotou, vědí, jak zvýšit své charisma, znají dobře Barnumův efekt a vědí, že klient si automaticky vztahuje na sebe ze spektra většinou pozitivních popisů jen ty nejpříznivější. Vědí, že v zájmu přesvědčivosti musí pozitivní věštbu okořenit několika negativními výroky, a vědí také, že musí klienta překvapit znalostí jeho osoby a zvýšit tak věrohodnost věštby. Takové informace získá snadno tzv. „chladným čtením“, kdy využije mimiky, reakcí i rozhovoru s klientem k získání dalších informací, které mu pak při věštbě předestře jako výsledek analýzy horoskopu nebo jeho zvláštního talentu, „senzibility“ nebo mimosmyslových schopností. Věštění jistě vyžaduje určité schopnosti, praxi i propracovanou manipulační techniku, ale to nic nemění na tom, že je to podvodná živnost vedoucí k ohlupování lidí.

Ale nejde jen o ohlupování nebo o pochybnou útěchu event. dodání naděje a sebejistoty příznivou „věštbou“. Rizikem činnosti dnešních sofistikovaných věštců je to, že se v klientovi vyvolá přesvědčení, že věštec zná osud člověka, že osud skutečně existuje. Budoucnost je tedy předurčena, člověk si s sebou nese svůj osud od narození a možná už jako karmu ze svých minulých životů. Proč se mu proto vzpírat, proč používat vlastní vůli, proč se snažit jít vlastní cestou a používat rozum, když je to jistě jen marný pokus ovlivnit to, co je nám určeno? Víra v osud nepochybně může oslabit sebedůvěru člověka, jeho schopnost i chuť rozhodovat se a žít podle svých vlastních představ a svobodné vůle, a vést ho naopak k pasivitě a odevzdanosti.

Je ještě jeden, obecnější důvod, proč odmítat věštce. Víra v tajemné schopností věštce, který vidí souvislosti tam kde nejsou, víra, že pomocí tarotu, křišťálové koule nebo horoskopu lze dojít k pravdivému závěru, znamená věřit, že existují záhadné, rozumem a logikou nepochopitelné jevy a neznámé vztahy mezi nimi, že tedy platí magie. Jde o návrat k primitivnímu magickému myšlení, kdy se věcem pouze podobným přisuzují kauzální vztahy, kdy se nepoužívá rozum, ale kde rozhoduje jen víra, která je navíc věštcem sugerována. Řídit se magickými představami i pouhá víra, že esoterický svět je realitou, vede nutně k potlačení racionálního uvažování, potlačování toho, co dělá člověka člověkem. Rozum však potřeboval už první člověk, aby se mohl správně orientovat v okolním světě a mohl v něm přežít, a potřebuje jej právě tak i v dnešní společenské džungli, aby se v ní orientoval, našel si v ní své místo, vydobyl si postavení, dovedl posoudit názory i sliby partnerů, obchodníků, politiků, aby nebyl jen loutkou pasivně vláčenou hlasem guruů, věštců, politiků a jiných podvodníků. ´Rozum je tím nejcennějším darem, který nám byl dán´, říká Krupička. Měli bychom ho umět používat, stále zdokonalovat a neoslabovat právě třeba vírou v esoterické představy a iracionální konstrukce.
Nejde však jen o jedince a jeho osud, ale i o osudy celé společnosti. Masivní ohlupování, klamavá reklama v tisku, televizi, rozhlasu i na internetu působí na člověka ze všech stran, a společnost podléhající této masivní masáži a navíc infikovaná módní postmoderní filosofií je schopna propadnout nejen víře v účinnost astrologie, grafologie nebo tarotu, ale i daleko nebezpečnějším iracionálním názorům, třeba politickým ideologiím.

Svoboda a demokracie je životně závislá na používání rozumu, otevřené diskusi a střetávání názorů. Společnost, která se bude se řídit vírou a pověrami a vzdá se rozumu, vzdává se jediné účinné zbraně proti nesvobodě, diktatuře. Zažili jsme to a braňme se tomu. Proto jsem proti věštcům, a proto jsem skeptikem.
Proč jsem proti věštcům | Sisyfos - český klub skeptiků
Novinky
05.04.2016 28954 hits
Platba členských příspěvků

Informaci ohledně členských příspěvků si můžete přečíst
Dotazy
Nenašli jste odpověď na Vaši otázku na webu Sisyfa ?

Pište na dotazy@sisyfos.cz


Čtěte Dotazy čtenářů
Přednášky v AV ČR
03.01.2017 14418 hits
Přednášky Sisyfa v AV ČR v roce 2017

Přednášky cyklu Věda kontra iracionalita se v roce 2017 konají tradičně v budově Akademie věd ČR na Národní třídě 3 v Praze 1, a to v místnosti 206 od 17 hodin. Po přednáškách následuje diskuze.

Středa 20. 12. 2017, 17:00 hodin
Věra Nosková: Roztomile jurodivé Thajsko a Vietnam
(O ...

Přednášky ostatní
11.12.2017 189 hits
Kladno - 12. prosince 2017

Pozvánka na přednášku Klubu Sisyfos

Medicína založená na důkazech

Přednáší

MUDr. Jaromír Šrámek

Ústav histologie a embryologie, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova

Kdy?

úterý 12. prosince 2017 od ...

Přístupy od 3/2006
5171813
TOPlist
Statistika od
25.05.2006

ADMINISTRACE