O nás
27.05.2006 135268 hits
Český klub skeptiků SISYFOS

Skepticismus

Český klub skeptiků SISYFOS je součástí světového skeptického hnutí, které vzniklo v r.1976 v USA z iniciativy desítek vědců a filozofů, mezi nimi několika nositelů Nobelových cen jako reakce na vzestup iracionality ve společnosti. Vzniklá společnost, jejíž vůdčí osobností a ...

Jak se stát členem
Zde si můžete přečíst stanovy sdružení Sisyfos.

Zde lze stáhnout přihlášku za člena našeho sdružení.

Roční členský příspěvek činí
300,- Kč

číslo účtu:
4444444444 (10 čtyřek)
kód banky 2010

Kontaktní adresa
Českého klubu skeptiků SISYFOS:
Zdeněk Jonák
U Dejvického rybníčku 25/1976
160 00 Praha 6

e-mail: zdenek.jonak@hotmail.com
About
27.05.2006 132903 hits
Czech Skeptical Club SISYFOS

Skepticism

The Czech Skeptics Club Sisyfos is a member of the international skeptical movement which has been initiated in U.S.A. in 1976 by scientists and philosophers who reacted against the rise of irrationality in the community. Among the founders of the newly established society ...

09.03.2008 / 09:00redakcečtenost 17796e-mailkategorie: bludný balvanverze pro tisk
Komise pro udělování Bludných balvanů při Českém klubu skeptiků SISYFOS
oznamuje, že v kategorii družstev za rok 2007 získává

stříbrný Bludný balvan
ENNEA ČR, o.p.s.
za šíření znalostí o enneagramu a posuzování osobnosti esoterikou

Každá doba má své rituály a v postmoderní epoše postindustriální doby je základním rituálem znevažování vědy. Protože však věda je tvůrkyní této doby, nezbývá, než se přizpůsobit obecnému poznání. Velekněží postmodernismu proto doporučují svým ministrantům, aby vědu zlehčovali metodami, které vědu aspoň trošinku připomínají, a to vědeckým, nejlépe řeckým nebo latinským popraškem názvů jednotlivých esoterických škol a směrů. Na důvěryhodnosti dodává výklad prošpikovaný překrouceninami vědeckých termínů. Výhodné je i propojení názvu metody se jménem významné vědecké instituce. A tak vznikl také novodobý enneagram, často připomínaný jako tzv. stanfordský enneagram. Ennea znamená řecky devět, grammos písmeno nebo bod. Enneagram sestrojíme, když na kružnici vezmeme 9 stejně od sebe vzdálených bodů, které označíme číslicemi v hodinovém směru. Dále připomeňme principy numerologie, jmenovitě magická čísla 9, 3 a 7. Na vrcholu, tedy tam, kde na našich hodinách máme dvanáctku, je číslice 9. Tři body (3, 6, 9) se spojí do trojúhelníka, ostatní tvoří jakýsi šestiúhelník v pořadí 1, 4, 2, 8, 5, 7, 1. Důležité je číslo 142857, které vynásobené mystickou sedmičkou dá číslo 999999. Geometrický tvar vzniklý v kružnici má symbolický význam, který prý umí vyložit tajemství vesmíru i osobnosti. Vysvětlení je podle české školy prosté: „Celý kruh opisuje sám sebou se obnovující cyklický systém, člověk prochází tímto kruhem a dochází k pozvolným změnám energie. Převládající typ energie v sobě obsahuje i části obou sousedních typů, které naši osobu dotvářejí. Bezprostředně sousedící typy jsou našimi křídly. Energie obou křídel mohou působit ve všech formách (dezintegrace, stagnace, integrace).“ K jednotlivým číslicím je přiřazena základní vášeň a tím i typ člověka. Přímky vycházející z bodu – typu označují, jakým směrem se mohou měnit vlastnosti člověka vystaveného buď stresu nebo spokojenosti. Celý systém je velice komplikovaný, a proto je nutné uživatele do něj uvést patřičným školením na seminářích, které jsou vedené zkušenými lektory. Semináře nejsou zadarmo. Klienti se oslovují čísly: Já jsem osmička, co jsi ty? Pak dodá, jaký je podtyp, atd. Když jsem 8, jsem bojovník a šéf a vyznačuji se nestydatostí a nevinností jako základními vášněmi. Můžu mít třeba sexuální podtyp žárlivost.

Do České republiky pronikl enneagram zásluhou psycholožky PhDr. Evy Velechovské, která spolu s Emanuelem Byrtusem absolvovala školení u zakladatelů metody H. Palmerové a lékaře C. Naranja. Oba Češi založili v r.1992 vzdělávací agenturu VEVA a později sesterskou společnost ENNEA ČR, o. p. s., což je nezisková organizace pro školení v oboru emoční inteligence. Termín založení, 1. 9. 1999, má nahromaděním devítek přinést úspěch. A tak se také stalo. Program je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je určen pro vzdělávání pedagogických pracovníků, dotován z fondů EU a hlavně je využíván pro školení manažerů, pedagogů a v personalistice.

Konečně máme syntézu spirituálních tradic s psychologií a naplňujeme tak poslání naší doby. Společnost ENNEA překonala klasické metody posuzování osobnosti čirou esoterikou.

Fotografie z předávání X. Bludných balvanů Sisyfa

Video z předávání X. Bludných balvanů Sisyfa
Stříbrný Bludný balvan za rok 2007 - ENNEA ČR, o.p.s. | Sisyfos - český klub skeptiků
Novinky
17.03.2018 9429 hits
Film GRYGAR na TV Prima ZOOM

Životní příběh významného českého vědce, který proslul především jako popularizátor astronomie... Český dokument (2018)

TV Prima ZOOM, neděle 18. března 2018, 20:00 ...

Dotazy
Nenašli jste odpověď na Vaši otázku na webu Sisyfa ?

Pište na dotazy@sisyfos.cz
Volejte na 776 306 185


Čtěte Dotazy čtenářů
Přednášky v AV ČR
02.01.2018 8556 hits
Přednášky Sisyfa v AV ČR v roce 2018

Přednášky cyklu Věda kontra iracionalita se v roce 2018 konají tradičně v budově Akademie věd ČR na Národní třídě 3 v Praze 1, a to v místnosti 206 od 17 hodin. Po přednáškách následuje diskuze.

Středa 19. 9. 2018, 17:00 hodin
1. Claire Klingenberg: Cesta kolem skeptického světa za 45 ...

Přednášky ostatní
31.05.2018 4270 hits
Kladno - 12. června 2018

Pozvánka na přednášku Klubu Sisyfos

mimořádně začátek v 17.30 !!!

Tuková tkáň: Víc než jen zásobárna energie.

Přednáší

MUDr. Jaromír Šrámek
Ústav histologie a embryologie, 1. lékařská fakulta, Univerzita ...

Přístupy od 3/2006
5577420
TOPlist
Statistika od
25.05.2006

ADMINISTRACE