O nás
27.05.2006 136421 hits
Český klub skeptiků SISYFOS

Skepticismus

Český klub skeptiků SISYFOS je součástí světového skeptického hnutí, které vzniklo v r.1976 v USA z iniciativy desítek vědců a filozofů, mezi nimi několika nositelů Nobelových cen jako reakce na vzestup iracionality ve společnosti. Vzniklá společnost, jejíž vůdčí osobností a ...

Jak se stát členem
Zde si můžete přečíst stanovy sdružení Sisyfos.

Zde lze stáhnout přihlášku za člena našeho sdružení.

Roční členský příspěvek činí
300,- Kč

číslo účtu:
4444444444 (10 čtyřek)
kód banky 2010

Kontaktní adresa
Českého klubu skeptiků SISYFOS:
Zdeněk Jonák
U Dejvického rybníčku 25/1976
160 00 Praha 6

e-mail: zdenek.jonak@hotmail.com
About
27.05.2006 133602 hits
Czech Skeptical Club SISYFOS

Skepticism

The Czech Skeptics Club Sisyfos is a member of the international skeptical movement which has been initiated in U.S.A. in 1976 by scientists and philosophers who reacted against the rise of irrationality in the community. Among the founders of the newly established society ...

24.04.2007 / 10:07Jiří Grygarčtenost 18873e-mailkategorie: článekverze pro tisk
Byl jsem docela překvapen, že udělení zlatého Bludného balvanu Sisyfa přírodovědeckému časopisu Vesmír vzbudilo ve veřejnosti docela početné odmítavé reakce s poukazem na nesporně dlouhou a znamenitou tradici popularizace vědeckých poznatků tímto renomovaným časopisem, jenž je právem považován za vlajkovou loď české popularizační scény.

Dlouholetý čtenář Vesmíru mohl přece už dávno zaznamenat úlety tohoto měsíčníku, zjevně či skrytě napadající principy kritické vědecké metody, kterou z prapodivného důvodu přirovnávaly k tzv. vědeckému světovému názoru, fedrovanému dialektickými materialisty. Časopis nezřídka kritizoval údajnou pyšnost a uzavřenost scientismu a často zřetelně stranil postmoderním blábolům zahraniční i domácí provenience. To všechno jsme v Sisyfovi, který byl dokonce označován za nositele jakési pozdní odrůdy českého marxismu-leninismu, s jistým sebezapřením řadu let bez veřejných replik zkousávali právě s ohledem na úctyhodné tradice časopisu, jenž si paradoxně zachoval dobré jméno i v době drsné nadvlády totalitního myšlení v naší zemi.

Jestliže nám v podstatě nezbylo nic jiného, než odměnit Vesmír Bludným balvanem, stalo se tak právě proto, že na mediální prostředky s vysokým kreditem je logicky třeba klást vyšší nároky než na konfekční zboží. To je ostatně důvod, proč v minulých letech byla Balvany obdarována elektronická media veřejné služby jako Český rozhlas, Česká televize nebo Česká tisková kancelář. I tyto celkem ctihodné instituce vykonaly zajisté velmi mnoho pro kvalitní popularizaci vědy, jenže tím spíše si mají samy dokázat ohlídat, aby netropily hlouposti nedůstojné jejich zákonného poslání a smyslu.

Rovněž Vesmír má zcela kvalitní nástroj pro vnitřní kontrolu jakosti - rozsáhlou redakční radu, v níž působí dlouhá řada odborníků zvučných jmen a nesporného vědeckého věhlasu. Jelikož jsem byl sám více než desetiletí členem redakční rady, vím velmi dobře, že k příznivé pověsti Vesmíru přispívalo recenzní řízení všech článků - recenzovány byly i drobné příspěvky, napsané samotnými členy redakční rady. Právě proto nemohu pochopit, že tímto redakčním sítem prošel zřejmě bez problémů protivědecký úlet v našem laudatiu zmíněné „(Ne)rozumné provokace“ Vladimíra Chába, notabene vědeckého pracovníka Fyzikálního ústavu Akademie věd. Doslovné citace jeho výroků v laudatiu mluví samy za sebe.

Navíc šlo o úskočný způsob, jak v dalším čísle Vesmíru udat reklamu dle mého názoru velmi neseriózní české pobočky firmy Aquapol, jež byla odměněna zlatým Bludným balvanem Sisyfa již v r. 1999. Firma se "proslavila" přiživováním na neštěstí lidí, jímž velká povodeň v r. 1997 podmáčela rodinné domky a jiné nemovitosti. Ing. Cháb se totiž ve svém článku "Čintamani a ptáci" zmiňuje, že navštívil vídeňské sídlo firmy, vyrábějící vysušovače na principu magnetokinéze, což pro odborníka na synchrotronní záření je poměrně nezvyklý zájem - že by právě tam hledal inspiraci pro svou vlastní vědeckou práci?

Ing. Cháb totiž v té době již jistě věděl, že firma čelí v současné době u českých soudů žalobě pro neúčinnost svého samovychvalovaného vysoušeče zdiva, a docela nevybíravě osočil své kolegy fyziky, kteří pro potřebu soudu podali dobrozdání. Je zcela skandální, že redakce Vesmíru neotiskla dopisy, které naši napadení kolegové jako odpověď na tak urážlivá nařčení do redakce zaslali. Místo toho v lednovém čísle letošního ročníku Vesmíru uveřejnila redakce prapodivný úvodník, který končí větou, citovanou v laudatiu. Z ní jsem nabyl dojmu, že Vesmír považuje scestnou úvahu Ing. Chába za součást diskuse o tom, co patří do zlaté pokladnice lidského vědění, a že Ing. Mohorn se svými fantaskními domněnkami o funkci inzerovaného vysoušeče patří do akademické obce. Právě odmítnutí zveřejnit stanovisko postižené strany (redakce nepublikovala ani dopis předsedy Sisyfa) a její postoj k celé té trapné záležitosti nedávají žádnou záruku, že se podobné pokleslé příspěvky neobjeví na stránkách Vesmíru znovu.

Tento postoj redakce k očividnému vlastnímu selhání kritického úsudku o kvalitě zmíněného diskusního příspěvku a následné reklamy bohužel jenom potvrdil, že si Vesmír zlatý Bludný balvan opravdu zasloužil. Na seriózní popularizační časopis s tak znamenitou pověstí jsou zcela přirozeně kladeny podstatně vyšší nároky na kultivaci kritické vědecké metody než na barvotisková média. Podobně se přece renomé vědeckých časopisů udržuje mimo jiné tím, že se v nich neobjevují příspěvky o trisekci úhlu, perpetuu mobile nebo o pokusech Olgy Borisovny Lepešinské.
Proč si Sisyfos zasedl na Vesmír? | Sisyfos - český klub skeptiků
Novinky
17.03.2018 11340 hits
Film GRYGAR na TV Prima ZOOM

Životní příběh významného českého vědce, který proslul především jako popularizátor astronomie... Český dokument (2018)

TV Prima ZOOM, neděle 18. března 2018, 20:00 ...

Dotazy
Nenašli jste odpověď na Vaši otázku na webu Sisyfa ?

Pište na dotazy@sisyfos.cz
Volejte na 776 306 185


Čtěte Dotazy čtenářů
Přednášky v AV ČR
02.01.2018 9304 hits
Přednášky Sisyfa v AV ČR v roce 2018

Přednášky cyklu Věda kontra iracionalita se v roce 2018 konají tradičně v budově Akademie věd ČR na Národní třídě 3 v Praze 1, a to v místnosti 206 od 17 hodin. Po přednáškách následuje diskuze.

Středa 17. 10. 2018, 17:00 hodin
Jakub Kroulík (Falešní hráči): Hypnóza - fenomén známý i ...

Přednášky ostatní
27.09.2018 2589 hits
Kladno - 9. října 2018

Pozvánka na přednášku Klubu Sisyfos

Fermiho paradox

Přednáší

Mgr. Tomáš Petrásek
Fyziologický ústav AV ČR

Kdy?

úterý 9. října 2018 od 17.00

Kde?

Gymnázium Kladno, nám. Edvarda Beneše 1573, posluchárna ve 2.p., číslo dveří 48 (ve 2. ...

Přístupy od 3/2006
5620732
TOPlist
Statistika od
25.05.2006

ADMINISTRACE