O nás
27.05.2006 135268 hits
Český klub skeptiků SISYFOS

Skepticismus

Český klub skeptiků SISYFOS je součástí světového skeptického hnutí, které vzniklo v r.1976 v USA z iniciativy desítek vědců a filozofů, mezi nimi několika nositelů Nobelových cen jako reakce na vzestup iracionality ve společnosti. Vzniklá společnost, jejíž vůdčí osobností a ...

Jak se stát členem
Zde si můžete přečíst stanovy sdružení Sisyfos.

Zde lze stáhnout přihlášku za člena našeho sdružení.

Roční členský příspěvek činí
300,- Kč

číslo účtu:
4444444444 (10 čtyřek)
kód banky 2010

Kontaktní adresa
Českého klubu skeptiků SISYFOS:
Zdeněk Jonák
U Dejvického rybníčku 25/1976
160 00 Praha 6

e-mail: zdenek.jonak@hotmail.com
About
27.05.2006 132903 hits
Czech Skeptical Club SISYFOS

Skepticism

The Czech Skeptics Club Sisyfos is a member of the international skeptical movement which has been initiated in U.S.A. in 1976 by scientists and philosophers who reacted against the rise of irrationality in the community. Among the founders of the newly established society ...

12.01.2007 / 07:59Čeněk Zlatníkčtenost 22043e-mailkategorie: článekverze pro tisk
(Bezprostředním podnětem petice se stala dlouhodobá činnost Naturcentra Salvea a rozhlasové relace MUDr. Miroslava Pekárka z listopadu 2006)

Vážení,
Český klub skeptiků SISYFOS se zabývá už více než deset let problematikou léčitelství a metod tzv. „alternativní medicíny“. Publikovali jsme řadu knih a desítky článků, ve kterých jsme podrobně analyzovali účinnost takových metod. V souhlase se zahraničními vědeckými pracovišti jsme došli k závěru, že jde o sporné metody, jejichž principy odporují poznatkům medicíny založené na důkazech a jejichž specifická účinnost nebyla nikdy exaktně prokázána. Jsme velice znepokojeni tím, že se tyto metody v České republice neustále šíří. V době jejich prudkého rozvoje na začátku 90. let je používali především léčitelé, v současné době však stále rychleji a ve větším rozsahu pronikají i do oblasti medicíny konvenční. Používají je nejen jednotliví lékaři, ale vedle nich i stále nově vznikající soukromá léčebná centra, instituty i kliniky, které odrazují pacienty od léčby konvenční medicínou a doporučují léčbu nejrozmanitějšími metodami medicíny „alternativní“. Jsou to nejen dlouho známé léčebné systémy, jako je homeopatie, akupunktura, reflexologie, parapsychologie nebo čínská medicína, ale i kuriózní a absurdní nově vytvářené postupy, jakými jsou Vollova elektroakupunktura, rezonanční terapie, aplikovaná kineziologie, neurolingvistické programování, různé detoxikační metody, magnetoterapie nebo nejrůznější pochybné preparáty jako Ovosan, melasa, Imuregen.

V poslední době zvyšují uvedená alternativní zařízení svou reklamní činnost ve všech médiích, zejména na webových stránkách, a dostává se jim sluchu také ve veřejnoprávní televizi i rozhlase, přestože jde nepochybně o reklamu klamavou. Nemůžeme proto souhlasit s pořadem „Paprsky naděje“ Českého rozhlasu 2, v jehož rámci byly vysílány ve dnech 18.11. a 25.11. 2006 dvě přednášky MUDr. Miroslava Pekárka, které se týkaly onkologie, tématu mimořádně citlivého. MUDr. Pekárek v nich kritizoval standardní metody onkologie a zpochybňoval vysloveně lživými informacemi jejich účinnost, přičemž na druhé straně doporučoval ty nejabsurdnější a nepochybně neúčinné metody a vychvaloval jejich léčebné účinky. Pekárkovy přednášky i jeho kniha „Tajemství zdraví a naděje“ mohou bohužel být pro laiky přesvědčivé a mnozí z nich jistě jeho nepravdivým informacím uvěří. Pokud ovšem pacient opustí řádnou terapii a podstoupí doporučovaný „alternativní“ způsob léčby, hrozí mu poškození zdraví a ohrožení života.

Za vážný problém pokládáme to, že používání takových metod lékařem odporuje nejen principům „evidence based“ medicíny, ale i Zákonu o péči o zdraví lidu, Etickému kodexu České lékařské komory i stanovám České lékařské společnosti J.E. Purkyně. Přesto dosud žádná ze státních ani zdravotnických institucí neprohlásila veřejně, že tyto metody postrádají léčebnou účinnost a mají jen nespecifický placebový efekt, a nikdo se kriticky nevyjádřil k činnosti takových zařízení a k jejich nesporně klamavé reklamě. Za stejně závažné pokládáme i to, že veřejnoprávní média neposkytují žádný prostor pro objektivní informování o podstatě a neúčinnosti metod „alternativní medicíny“. Jejich sporná snaha o vyváženost pak znemožňuje, aby pacienti měli pro svobodné rozhodování o způsobu své léčby objektivní vodítko. Pacienti jsou naopak vystaveni jednostrannému tlaku nesvědomitých propagátorů neúčinných metod, kterým jde nesporně primárně o zisk.

Předpokládáme, že všechny orgány, kterým rozesíláme tento dopis, jsou obecně seznámeny s možnostmi metod „alternativní medicíny“ i s činností těchto center. Přesto si dovolujeme připojit přílohy, které jednoznačně dokumentují nebezpečnost činnosti nejen MUDr. Miroslava Pekárka a jeho Naturcentra Salvea, ale i všech podobných léčitelských zařízení v České republice a desítek, možná už stovek lékařů, kteří dnes propagují a používají podobné spektrum neúčinných, podvodných, medicíně cizích metod a neváhají je doporučovat i onkologickým pacientům, jejichž jedinou nadějí na záchranu života je klasická medicína.
Věříme, že náš dopis vyvolá váš hlubší zájem o tuto problematiku a že najdete vhodné cesty, jak informovat veřejnost o skutečné povaze a možnostech léčitelů a „alternativní medicíny“, a že prosadíte účinná opatření k omezení dalšího šíření těchto nebezpečných metod v naší republice

Praha, 30. prosince 2006

doc. RNDr. Čeněk Zlatník, CSc.,
za medicínsko – biologickou sekci a za předsednictvo Českého klubu skeptiků SISYFOS


Přílohy:
1) CD se záznamem dvou rozhlasových relací s MUDr. Miroslavem Pekárkem (ČRo 2, „Paprsky naděje“, 18.11., 25.11. 2006, viz zde a zde)
2) Vyjádření onkologa prof. MUDr. Oskara Anryska, DrSc., viz zde
3) „Tajemství zdraví a naděje“. (Analýza názorů MUDr. Miroslava Pekárka a metod používaných v Naturcentru Salvea. Zpracoval prof. MUDr. Jiří Heřt, DrSc.), viz zde


Zasláno:

Česká lékařská komora
Lékařská 2/291, 150 00 Praha 5

Česká onkologická společnost ČLS JEP
Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc.
Fakultní nemocnice Brno
Jihlavská 20, 625 00 Brno-Bohunice

Ministerstvo zdravotnictví ČR
Palackého nám. 375/4, 128 01 Praha 2

Rada Českého rozhlasu
Vinohradská 12, 120 99 Praha 2

Rada České televize
Na Hřebenech II, 140 70 Praha 4


Kontaktní adresa:
doc. Čeněk Zlatník
Radlická 112, 150 00 Praha 5
Omezení propagace i praktikování nebezpečných metod „alternativní medicíny“ - petice | Sisyfos - český klub skeptiků
Novinky
17.03.2018 9429 hits
Film GRYGAR na TV Prima ZOOM

Životní příběh významného českého vědce, který proslul především jako popularizátor astronomie... Český dokument (2018)

TV Prima ZOOM, neděle 18. března 2018, 20:00 ...

Dotazy
Nenašli jste odpověď na Vaši otázku na webu Sisyfa ?

Pište na dotazy@sisyfos.cz
Volejte na 776 306 185


Čtěte Dotazy čtenářů
Přednášky v AV ČR
02.01.2018 8556 hits
Přednášky Sisyfa v AV ČR v roce 2018

Přednášky cyklu Věda kontra iracionalita se v roce 2018 konají tradičně v budově Akademie věd ČR na Národní třídě 3 v Praze 1, a to v místnosti 206 od 17 hodin. Po přednáškách následuje diskuze.

Středa 19. 9. 2018, 17:00 hodin
1. Claire Klingenberg: Cesta kolem skeptického světa za 45 ...

Přednášky ostatní
31.05.2018 4270 hits
Kladno - 12. června 2018

Pozvánka na přednášku Klubu Sisyfos

mimořádně začátek v 17.30 !!!

Tuková tkáň: Víc než jen zásobárna energie.

Přednáší

MUDr. Jaromír Šrámek
Ústav histologie a embryologie, 1. lékařská fakulta, Univerzita ...

Přístupy od 3/2006
5577422
TOPlist
Statistika od
25.05.2006

ADMINISTRACE