O nás
27.05.2006 119522 hits
Český klub skeptiků SISYFOS

Skepticismus

Český klub skeptiků SISYFOS je součástí světového skeptického hnutí, které vzniklo v r.1976 v USA z iniciativy desítek vědců a filozofů, mezi nimi několika nositelů Nobelových cen jako reakce na vzestup iracionality ve společnosti. Vzniklá společnost, jejíž vůdčí osobností a ...

Jak se stát členem
Zde si můžete přečíst stanovy sdružení Sisyfos.

Zde lze stáhnout přihlášku za člena našeho sdružení.

Roční členský příspěvek činí
300,- Kč

číslo účtu:
4444444444 (10 čtyřek)
kód banky 2010

Kontaktní adresa
Českého klubu skeptiků SISYFOS:
Zdeněk Jonák
U Dejvického rybníčku 25/1976
160 00 Praha 6

e-mail: zdenek.jonak@hotmail.com
About
27.05.2006 120629 hits
Czech Skeptical Club SISYFOS

Skepticism

The Czech Skeptics Club Sisyfos is a member of the international skeptical movement which has been initiated in U.S.A. in 1976 by scientists and philosophers who reacted against the rise of irrationality in the community. Among the founders of the newly established society ...

12.01.2007 / 07:53Oskar Andrysekčtenost 24908e-mailkategorie: článekverze pro tisk
Rád jsem poslouchal Český rozhlas 2 a náhodou vyslechl v pořadu „Paprsky naděje“, v podvečer dne 25.11.2006, přednášku nebo spíše pořad MUDr. Miroslava Pekárka, radiologa a onkologa o jeho metodách léčení rakoviny. Jako profesor v oboru klinické onkologie jsem zprvu myslel, že jde o nějakou satiru nebo ukázku z připravovaného silvestrovského pořadu. Pak jsem si s hrůzou uvědomil, že jde o skutečnou inzerci podnikání téhož MUDr. Pekárka, kterého jsem znal a s nímž jsem marně bojoval už za minulého režimu, kdy nebohé pacienty léčil preparáty jako Iscador, Wobe Mugos, později zázračnou melasou, Ovosanem a Wobenzymem.

Nevím, zda jde o nediagnostikované psychické onemocnění uvedeného lékaře nebo o zanedbání základního dohledu na zdravotnickou činnost lékařů a zdravotnických zařízení nebo napomáhání trestným činům.

Jde totiž o následující: Naprostá neúčinnost alternativních postupů v onkologii byla opakovaně prokázána ve všech Pekárkem citovaných metodách – léčba výtažkem ze jmelí (Iscador), upravenou melasou, obskurními kyvadly a proutky, enzymy typu Wobe Mugos i dalšími produkty firmy Mucos Pharma. Jejich účinku nepomůže ani konzultace přednášejícího s duchem Jana Janského, objevitele krevních skupin (citoval Pekárek).

Nemá smysl opětovaně uvádět nesmysly užívané v Naturcentru Salvea, klinice MUDr. Pekárka, jemuž rozhlas poskytuje dosti efektivní reklamu, ale dle mého jde o trestný čin na hranici ohrožení života a zabití.

V současnosti je účinnost onkologických léčebných metod taková, že více než 50% nemocných rakovinou může být trvale vyléčeno. Umírají většinou pacienti oslabení dlouho nepoznaným nebo zanedbaným onemocněním. Přitom psychika člověka postiženého nádorem s úzkostí z možného blížícího se konce života je natolik narušena, že je ochoten věřit hlasům šarlatánů o šetrné, přírodní léčbě bez chemie a radioaktivity. Tyto nebezpečné bludy mohou ovlivnit i normálně soudné, ale nevzdělané jedince.

Na jedné straně vzniká velké pohoršení nad činností heparinového vraha v havlíčkobrodské nemocnici, na druhé straně zabíjení nemocných podáváním zcela neúčinných „léků“ a oddalováním efektivní odborné léčby pod rouškou podnikaní a s ochranou smečkami právníků, nás nechává lhostejnými.

Desítky let se odborné komise snaží o potlačení těchto, neváhám s termínem zločinných postupů při léčení nádorových onemocnění a to marně. Ovosan je nabízen ve všech lékárnách, aniž by na krabičkách, podobně jako je tomu na cigaretách, byl nápis „Toto není lék proti nádorovým onemocněním“. Mnoho mých pacientů ho za nemalé peníze nakoupilo, ale kšeft je kšeft a toto zlaté tele se nezastaví ani před ohrožením zdraví a života našich spoluobčanů, kteří doufají v pomoc a ochranu českých vědců a lékařů.

To bylo také důvodem proč jsem se stal členem Českého klubu skeptiků SISYFOS, který, podobně jako antický mýtický hrdina, svádí tento beznadějný boj. Závěrem bych se zeptal: najdou se odpovědní činitelé organizací, kterým tento podnět vedení společnosti SISYFOS posílá, nebo jako obvykle to odsunou, protože se jich to bude týkat třeba až za měsíc nebo deset let?

Praha, prosinec 2006

prof. MUDr. Oskar Andrysek, DrSc.

-----------------------------------------------------------------------------------
Medicínsko - biologická sekce i předsednictvo Českého klubu skeptiků SISYFOS se plně ztotožňují s názory prof. Andryska. Toto jeho vyjádření je součástí podávané petice.

doc.RNDr. Čeněk Zlatník, CSc.

-----------------------------------------------------------------------------------
V souvislosti s vyjádřením onkologa pana profesora Andryska, které je otištěno na webu Sisyfa bych ještě dodal, jednak vyjádření MUDr. Koukolíka v jeho přání do 21. století - viz níže, a jednak se domnívám, že není šance, není žádná síla ve společnosti, a ani v budoucnu se nenajde, která by dokázala alespoň zmírnit amorálnost lidské chamtivosti. Vraždit pacienty lze pod pláštíkem tajemných sil, spirituality, právní řád nemá paragrafy na jednoznačné odsouzení nevědeckých postupů, proč? To je mi záhadou. Asi není vůle takovou laťku paragrafů nastavit.

Jan Bárta

-----------------------------------------------------------------------------------
V postmoderním případě rov­nosti všech pravd má pro nekritické myšlení názor léčitele/šamana stejnou hodnotu jako názor lékaře/vědce. V nefilosofické praxi léčitel těžké diabetičce sebere inzulín, nahradí jej tvarohem s cibulí, diabetička se poté dostává na jednotce in­tenzivní péče asi týden z komatu, náklady platí nemocnice, nikoli léčitel nebo filosof. Ve spirituálním případě užívá ne­kritické myšlení pojmy tajemství a pokora. Svou netestovatelnou intuicí a obecnými pojmy zdůvodní cokoli, včetně roz­hodnutí s katastrofálními důsledky, pokora nepokora, bez zpět­né vazby, rok za rokem stejně.

František Koukolík
Vyjádření onkologa k rozhlasovým relacím MUDr. Miroslava Pekárka | Sisyfos - český klub skeptiků
Novinky
04.10.2017 405 hits
Kladno - 10. října 2017

Pozvánka na přednášku Klubu Sisyfos

"BIO,GM a krisprování aneb věda mezi pověrou a magií"

Přednáší
Prof. RNDr.Opatrný Zdeněk, CSc.

Laboratoř buněčné biologie a biotechnologie rostlin
Katedra fyziologie rostlin PřF UK v Praze

Kdy?
úterý 10. ...

Dotazy
Nenašli jste odpověď na Vaši otázku na webu Sisyfa ?

Pište na dotazy@sisyfos.cz


Čtěte Dotazy čtenářů
Přednášky v AV ČR
03.01.2017 12422 hits
Přednášky Sisyfa v AV ČR v roce 2017

Přednášky cyklu Věda kontra iracionalita se v roce 2017 konají tradičně v budově Akademie věd ČR na Národní třídě 3 v Praze 1, a to v místnosti 206 od 17 hodin. Po přednáškách následuje diskuze.

Středa 18. 10. 2017, 17:00 hodin
1. Zhodnocení 17. kongresu ECSO
2. Členská schůze klubu ...

Přednášky ostatní
23.05.2017 5052 hits
Kladno - 13. června 2017

Pozvánka na přednášku Klubu Sisyfos

Hormeze: mezi jedem a lékem je rozdíl jen v podaném množství

Přednáší

Ing. Jaroslav Zelenka, Ph.D.
(Ústav biochemie a mikrobiologie VŠCHT Praha)

Kdy?
úterý 13. června 2017 od 17.00

Kde?
Gymnázium ...

Přístupy od 3/2006
5098519
TOPlist
Statistika od
25.05.2006

ADMINISTRACE