O nás
27.05.2006 119408 hits
Český klub skeptiků SISYFOS

Skepticismus

Český klub skeptiků SISYFOS je součástí světového skeptického hnutí, které vzniklo v r.1976 v USA z iniciativy desítek vědců a filozofů, mezi nimi několika nositelů Nobelových cen jako reakce na vzestup iracionality ve společnosti. Vzniklá společnost, jejíž vůdčí osobností a ...

Jak se stát členem
Zde si můžete přečíst stanovy sdružení Sisyfos.

Zde lze stáhnout přihlášku za člena našeho sdružení.

Roční členský příspěvek činí
300,- Kč

číslo účtu:
4444444444 (10 čtyřek)
kód banky 2010

Kontaktní adresa
Českého klubu skeptiků SISYFOS:
Zdeněk Jonák
U Dejvického rybníčku 25/1976
160 00 Praha 6

e-mail: zdenek.jonak@hotmail.com
About
27.05.2006 120534 hits
Czech Skeptical Club SISYFOS

Skepticism

The Czech Skeptics Club Sisyfos is a member of the international skeptical movement which has been initiated in U.S.A. in 1976 by scientists and philosophers who reacted against the rise of irrationality in the community. Among the founders of the newly established society ...

02.08.2006 / 20:48Věra Noskováčtenost 17460e-mailkategorie: skeptikonverze pro tisk
10. 9. – 12. 9. 2004
Program

Pátek

Do 16. 00 příjezd skeptiků (lze přijet a ubytovat se i později), jejich zaregistrování a ubytování. Registrační poplatek 50,- Kč bude sloužit k zaplacení různých nákladů, například k proplacení herců a muzikantů.

Od 18. 00 – 20. 00 skeptická konference a dílna nápadů ve Společenském domě, poté neformální pokračování u táboráku na břehu Sázavy – tábořiště pana Brzybohatého, který zajistí občerstvení (na místo se k dlouhým lavicím a stolům vejde snad stovka lidí, možnost rožnění masa, opékání vuřtů, pivo a další nápoje ze stánku).

První den vzájemná identifikace skeptiků pomocí věnečků vlastní výroby – buď na hlavě, nebo malých věnečků přišpendlených na oděvu.

Sobota

Dopoledne prohlídka sklárny, eventuálně Sázavského kláštera, či procházky a aktivity podle vlastní chuti. Neformální seznamování a navazování kontaktů mezi členy Sisyfos.

14.00 – 17. 00 skeptické přednášky pro veřejnost (5 - 6 přednášek s diskuzí).

18.30 mírně kostýmovaný skeptický průvod městem se zastávkou na předvedení skeptické kramářské písně na místě oznámeném na plakátech. Průvod účastníků konference by měl být také pozváním na večer Umíme to lépe. Účast v něm bude přesto záviset jen na chuti jednotlivců. Náznak antického kostýmu vítán, rovněž věnečky či dokonce vhodné hudební nástroje.

Od 19. 00 Umíme to lépe (Večer veselé skepse pro skeptiky i sázavskou veřejnost).

Předběžný program večera:

Přednesení povídky Uran v domě smrti – spisovatel Ivan Klíma

Vyhlášení úkolů AGA – Martin Bloch

Divadelní skeč Cestovka Inkarna - Věra Nosková

Hudba pana Dítětovského

Hudba, atd. (program bude ještě obohacen, dopracován)

Neděle

10.00 skeptický výlet po okolní krajině, podle potřeby jednotlivců rozjezd domů

Město Sázava v čele se starostou naše setkání podporuje, pomáhá, vytváří podmínky, například zdarma zapůjčí prostory Společenského domu, stojí o pravidelné Skeptikony v budoucnosti.

Na akci pozveme média, má také sloužit propagaci našeho hnutí a myšlenek.

Účastníci mohou samozřejmě přijet a odjet podle potřeby, a vzít si s sebou rodinné příslušníky a přátele. Prosím, oznamte ale tyto údaje co nejdříve Věře Noskové, která mimo jiné zajišťuje noclehy. vnoskova@centrum.cz

Tel. 233 380 110 (volat až po desáté dop.).
1. SKEPTIKON - Celostátní setkání Českého klubu skeptiků Sisyfos | Sisyfos - český klub skeptiků
Novinky
04.10.2017 298 hits
Kladno - 10. října 2017

Pozvánka na přednášku Klubu Sisyfos

"BIO,GM a krisprování aneb věda mezi pověrou a magií"

Přednáší
Prof. RNDr.Opatrný Zdeněk, CSc.

Laboratoř buněčné biologie a biotechnologie rostlin
Katedra fyziologie rostlin PřF UK v Praze

Kdy?
úterý 10. ...

Dotazy
Nenašli jste odpověď na Vaši otázku na webu Sisyfa ?

Pište na dotazy@sisyfos.cz


Čtěte Dotazy čtenářů
Přednášky v AV ČR
03.01.2017 12333 hits
Přednášky Sisyfa v AV ČR v roce 2017

Přednášky cyklu Věda kontra iracionalita se v roce 2017 konají tradičně v budově Akademie věd ČR na Národní třídě 3 v Praze 1, a to v místnosti 206 od 17 hodin. Po přednáškách následuje diskuze.

Středa 18. 10. 2017, 17:00 hodin
1. Zhodnocení 17. kongresu ECSO
2. Členská schůze klubu ...

Přednášky ostatní
23.05.2017 4997 hits
Kladno - 13. června 2017

Pozvánka na přednášku Klubu Sisyfos

Hormeze: mezi jedem a lékem je rozdíl jen v podaném množství

Přednáší

Ing. Jaroslav Zelenka, Ph.D.
(Ústav biochemie a mikrobiologie VŠCHT Praha)

Kdy?
úterý 13. června 2017 od 17.00

Kde?
Gymnázium ...

Přístupy od 3/2006
5094596
TOPlist
Statistika od
25.05.2006

ADMINISTRACE