O nás
27.05.2006 133987 hits
Český klub skeptiků SISYFOS

Skepticismus

Český klub skeptiků SISYFOS je součástí světového skeptického hnutí, které vzniklo v r.1976 v USA z iniciativy desítek vědců a filozofů, mezi nimi několika nositelů Nobelových cen jako reakce na vzestup iracionality ve společnosti. Vzniklá společnost, jejíž vůdčí osobností a ...

Jak se stát členem
Zde si můžete přečíst stanovy sdružení Sisyfos.

Zde lze stáhnout přihlášku za člena našeho sdružení.

Roční členský příspěvek činí
300,- Kč

číslo účtu:
4444444444 (10 čtyřek)
kód banky 2010

Kontaktní adresa
Českého klubu skeptiků SISYFOS:
Zdeněk Jonák
U Dejvického rybníčku 25/1976
160 00 Praha 6

e-mail: zdenek.jonak@hotmail.com
About
27.05.2006 132289 hits
Czech Skeptical Club SISYFOS

Skepticism

The Czech Skeptics Club Sisyfos is a member of the international skeptical movement which has been initiated in U.S.A. in 1976 by scientists and philosophers who reacted against the rise of irrationality in the community. Among the founders of the newly established society ...

01.08.2006 / 21:39Jan Bureščtenost 14993e-mailkategorie: článekverze pro tisk
Tisková konference AV ČR 25. 11. 2003.

Tiskové konference se obvykle pořádají, dojde-li k významnému objevu, formulaci nové hypotézy nebo k vyvrácení obecně přijímaného výkladu závažného jevu. Nic takového se nestalo a profesor Reiniš a Dr. Bob pouze chtěli veřejnosti sdělit, že považují dosud převládající chápání funkce lidského mozku za nepřijatelné, protože synaptické spojení mezi neurony je příliš pomalé na to, aby mohlo zajistit plynulý proud lidské řeči (Reiniš), a protože “vlastně nevíme ani to, co si myslíme, že víme” (Bob). Samozřejmě na tyto originální názory mají oba pánové plné právo, které nechci nikterak zpochybňovat, doufám však, že se na mne nebudou zlobit, upozorním-li je na to, že v jejich argumentaci jsou elementární chyby, které jsem nečekal ve veřejném vystoupení učitelů Karlovy University.

Hlavním argumentem prof. Reiniše je tvrzení, že přenos informace na tzv. synaptických spojích mezi neurony je příliš pomalý, protože trvá asi 0,5 ms. Autor doslova říká: “Analyza dost jednoduchého nervového děje vyžaduje spojení milionů nervových buněk a trvala by proto tisíce milisekund, tedy celé vteřiny.” Zdá se, že se prof. Reiniš domnívá, že miliony neuronů, o kterých mluví, jsou zapojeny v serii, t.j. že nervový signál postupuje od jednoho neuronu ke druhému a že řetězcem milionu takto spojených neuronů by signál prošel za 106 x 0.5 ms="500" s. Prof. Reiniš jistě dobře ví, že kromě seriových spojení hrají v centrálním nervovém systému důležitou úlohu i spoje paralelní. Výstupní vlákno neuronu, t.zv. axon, je spojen až s desítkami tisícsynapsí na jiných neuronech. Podobný systém dosahuje velmi rychle aktivace velkých buněčných populací, tvořících nervové sítě, které jsou základem činnosti mozku. Jestliže jedna nervová buňka aktivovala 1000 postsynaptických neuronů a každý z nich opět dalších 1000 neuronů, pak po dvou krocích bude aktivován jeden milion a po třetím kroku, tedy za dvě ms, už jedna miliarda neuronů. Obavy, že synaptická spojení nestačí na realisaci lidské řeči a že v mozku musí tedy být něco rychlejšího než synapse jsou tedy založeny na chybné úvaze, neodpovídající skutečnosti.

Na rozdíl od prof. Reiniše hledá Dr. Bob přímé doklady o existenci vědomí mimo mozek. Vidí je ve zprávách lidí, kteří přežili klinickou smrt, o jejich zkušenostech z doby, kdy byl jejich mozek nedostatkem kyslíku vyřazen z činnosti. Neklade si otázku, zda výpovědi těchto lidí vystavených traumatickému zážitku odpovídají posledním vzpomínkám před ztrátou vědomí nebo naopak prvním vědomým záznamům obnovené funkce mozku po návratu krevního oběhu. Nezamýšlí se ani nad možností, že jde o snové konfabulace opírající se o beletristické nebo filmové popisy podobných situací. Rozhodně nelze chápat tyto reportáže z prahu záhrobí jako objektivní doklad existence “vědomí bez mozku”. Snad to tak cítí i Dr. Bob a hledá proto podporu v telepatii, jejíž intensivní výzkum od dob starých Egypťanů po současnou parapsychologii zatím nepřinesl jediný doklad o její existenci. Zdá se však, že její dny jsou již sečteny, neboť sen o globální interindividuální komunikaci mezi lidmi byl realizován (pravděpodobně k nelibosti Dr. Boba) “známými silovými poli” a “s pravděpodobností signifikantně větší než náhodnou” zavedením mobilních telefonů. Lze pochybovat, že bude pokračovat hledání neexistujících mechanismů neprokázané telepatie, když od telepatie očekávané výsledky lze dosáhnout okamžitě, spolehlivě a levně běžně dostupnou a stále se zdokonalující technikou.

Profesor Reiniš a Dr. Bob soudí, že se v neurovědách schyluje k velkým objevům. Je potěšitelné, že k nim chtějí přispět svými myšlenkami, ale pokud chtějí mít úspěch, měli by je opřít o několik přesvědčivých, snadno reprodukovatelných pokusů a publikacemi ve známých mezinárodních časopisech přesvědčit své kolegy o tom, že mají pravdu.
Vyjádření neurofyziologa (parapsychologie) | Sisyfos - český klub skeptiků
Novinky
17.03.2018 8777 hits
Film GRYGAR na TV Prima ZOOM

Životní příběh významného českého vědce, který proslul především jako popularizátor astronomie... Český dokument (2018)

TV Prima ZOOM, neděle 18. března 2018, 20:00 ...

Dotazy
Nenašli jste odpověď na Vaši otázku na webu Sisyfa ?

Pište na dotazy@sisyfos.cz
Volejte na 776 306 185


Čtěte Dotazy čtenářů
Přednášky v AV ČR
02.01.2018 7757 hits
Přednášky Sisyfa v AV ČR v roce 2018

Přednášky cyklu Věda kontra iracionalita se v roce 2018 konají tradičně v budově Akademie věd ČR na Národní třídě 3 v Praze 1, a to v místnosti 206 od 17 hodin. Po přednáškách následuje diskuze.

Středa 19. 9. 2018, 17:00 hodin
1. Claire Klingenberg: Nenechte se nachytat.(Kurzy kritického ...

Přednášky ostatní
31.05.2018 3725 hits
Kladno - 12. června 2018

Pozvánka na přednášku Klubu Sisyfos

mimořádně začátek v 17.30 !!!

Tuková tkáň: Víc než jen zásobárna energie.

Přednáší

MUDr. Jaromír Šrámek
Ústav histologie a embryologie, 1. lékařská fakulta, Univerzita ...

Přístupy od 3/2006
5535846
TOPlist
Statistika od
25.05.2006

ADMINISTRACE