O nás
27.05.2006 133993 hits
Český klub skeptiků SISYFOS

Skepticismus

Český klub skeptiků SISYFOS je součástí světového skeptického hnutí, které vzniklo v r.1976 v USA z iniciativy desítek vědců a filozofů, mezi nimi několika nositelů Nobelových cen jako reakce na vzestup iracionality ve společnosti. Vzniklá společnost, jejíž vůdčí osobností a ...

Jak se stát členem
Zde si můžete přečíst stanovy sdružení Sisyfos.

Zde lze stáhnout přihlášku za člena našeho sdružení.

Roční členský příspěvek činí
300,- Kč

číslo účtu:
4444444444 (10 čtyřek)
kód banky 2010

Kontaktní adresa
Českého klubu skeptiků SISYFOS:
Zdeněk Jonák
U Dejvického rybníčku 25/1976
160 00 Praha 6

e-mail: zdenek.jonak@hotmail.com
About
27.05.2006 132293 hits
Czech Skeptical Club SISYFOS

Skepticism

The Czech Skeptics Club Sisyfos is a member of the international skeptical movement which has been initiated in U.S.A. in 1976 by scientists and philosophers who reacted against the rise of irrationality in the community. Among the founders of the newly established society ...

01.08.2006 / 21:33redakcečtenost 17249e-mailkategorie: článekverze pro tisk
Praha, 19.12.2003

Vážený pan
Prof. MUDr. Vratislav Schreiber, DrSc.,
Předseda Rady pro popularizaci vědy AV ČR,
Akademie věd ČR,
Národní tř. 3,
Praha 1

Věc: Tisková konference na téma „Víra jako lék“

Vážený pane profesore,

Dovolujeme si obrátit se na Vás jménem Českého klubu skeptiků SISYFOS, který se věnuje popularizaci vědy, výchově veřejnosti ke kritickém myšlení a obraně před pseudovědeckými a mylnými názory.

Velice nás překvapilo, že dne 25. listopadu 2003 uspořádala Rada pro popularizaci vědy AV ČR tiskovou konferenci na téma: „Víra jako lék“, na které bylo novinářům předloženo tvrzení, že mimosmyslový přenos a možnost léčby chorob modlitbou s největší pravděpodobností existují. Autoři také navrhli novou hypotézu, která má tyto jevy vysvětlovat. Přítomným novinářům byly přednášky autorů nabídnuty i v písemné podobě.

Podle našeho názoru a názoru převážné části vědecké obce však mimosmyslový, transperzonální přenos (telepatie) patří do rámce parapsychologie a je ve zřejmém rozporu s vědeckými poznatky. Patří do rámce pseudovědy.

Autoři hypotézy vycházejí z několika publikovaných experimentů, které údajně zjistily, že modlitba má „prokazatelný“ a „statisticky významný“ vliv na léčbu kardiovaskulárních chorob, rakoviny a na průběh AIDS. Všechny práce, o které se autoři opírali, však byly ve světové literatuře zpochybněny pro mylný design nebo chybné statistické zpracování. Kromě toho klasické i recentní kritické publikace, které možnost mimosmyslového přenosu nepotvrzují, nebyly autory sdělení na tiskové konferenci uvedeny. Proti možnosti telepatického přenosu a jakéhokoli jiného parapsychologického fenoménu, který by byl zprostředkován mimosmyslovým způsobem, svědčí absence pozitivních výsledků seriózních experimentů, řada logických argumentů a navíc je taková možnost v rozporu s vědeckými poznatky a bezpečně ověřenými přírodními zákony.

„Kvantová“ hypotéza autorů je vedle toho podložena i velice nezvyklými názory na neurofyziologii, zejména na podstatu vědomí. Autoři tvrdí, že „předpoklad o tom, že vědomí je funkcí mozku, nebyl dosud dokázán“ a že mezi neurony v mozku i interpersonálně mohou existovat kvantové interakce. Tyto názory jsou v rozporu se současnými neurofyziologickými znalostmi a teoriemi. Ani experimentálně nebyl dosud podán důkaz dálkového vlivu vědomí na průběh fyzikálních procesů.

Také kvantová teorie a mechanika jsou interpretovány absurdním způsobem, který je bohužel v souladu s pseudovědeckým, postmoderním deformováním a zneužíváním termínů z oblasti kvantové fyziky, a který svědčí o neznalostech autorů v tomto oboru

Podle našeho názoru patří eventuální diskuse o navržené a na konferenci propagované hypotéze výhradně na vědecké fórum, kde by mohla být kvalifikovaně, kriticky analyzována a věříme že jednoznačně odmítnuta. Předložit hypotézu a neověřená tvrzení o vlivu modlitby médiím na tiskové konferenci (bez jednoznačného stanoviska Rady pro popularizaci vědy) však pokládáme za závažnou chybu, která může vést k dezinformaci veřejnosti a k významnému posílení esoterických kruhů a šarlatánských léčitelů. Ti se mohou na autoritu AV odvolávat.

Byli bychom rádi, kdyby Rada pro popularizaci vědy názory autorů a jejich hypotézu kriticky zhodnotila a kdyby mohla veřejnost se svým stanoviskem seznámit. Věříme, že by se negativní dopad tiskové konference na média a veřejnost mohl alespoň částečně otupit.

S úctou za předsednictvo Českého klubu skeptiků SISYFOS:

Doc. RNDr. Čeněk Zlatník, CSc., Věra Nosková,
(místopředseda a předsedkyně Českého klubu skeptiků - SISYFOS)

Přílohy:

Prof. MUDr. Jiří Heřt, DrSc.: Vyjádření k parapsychologii a telepatickým experimentům

MUDr. Jan Bureš, DrSc. Vyjádření k názorům autora „kvantové“ hypotézy z hlediska
neurofyziologického

(RNDr. Ladislav Andrey: Vyjádření ke „kvantové“ hypotéze autorů)

Na vědomí: doc. RNDr. Helena Illnerová, DrSc.,

předsedkyně Akademie Věd ČR
Dopis Sisyfa předsedovi Rady pro popularizaci vědy AV ČR (parapsychologie) | Sisyfos - český klub skeptiků
Novinky
17.03.2018 8781 hits
Film GRYGAR na TV Prima ZOOM

Životní příběh významného českého vědce, který proslul především jako popularizátor astronomie... Český dokument (2018)

TV Prima ZOOM, neděle 18. března 2018, 20:00 ...

Dotazy
Nenašli jste odpověď na Vaši otázku na webu Sisyfa ?

Pište na dotazy@sisyfos.cz
Volejte na 776 306 185


Čtěte Dotazy čtenářů
Přednášky v AV ČR
02.01.2018 7759 hits
Přednášky Sisyfa v AV ČR v roce 2018

Přednášky cyklu Věda kontra iracionalita se v roce 2018 konají tradičně v budově Akademie věd ČR na Národní třídě 3 v Praze 1, a to v místnosti 206 od 17 hodin. Po přednáškách následuje diskuze.

Středa 19. 9. 2018, 17:00 hodin
1. Claire Klingenberg: Nenechte se nachytat.(Kurzy kritického ...

Přednášky ostatní
31.05.2018 3728 hits
Kladno - 12. června 2018

Pozvánka na přednášku Klubu Sisyfos

mimořádně začátek v 17.30 !!!

Tuková tkáň: Víc než jen zásobárna energie.

Přednáší

MUDr. Jaromír Šrámek
Ústav histologie a embryologie, 1. lékařská fakulta, Univerzita ...

Přístupy od 3/2006
5535962
TOPlist
Statistika od
25.05.2006

ADMINISTRACE