O nás
27.05.2006 133987 hits
Český klub skeptiků SISYFOS

Skepticismus

Český klub skeptiků SISYFOS je součástí světového skeptického hnutí, které vzniklo v r.1976 v USA z iniciativy desítek vědců a filozofů, mezi nimi několika nositelů Nobelových cen jako reakce na vzestup iracionality ve společnosti. Vzniklá společnost, jejíž vůdčí osobností a ...

Jak se stát členem
Zde si můžete přečíst stanovy sdružení Sisyfos.

Zde lze stáhnout přihlášku za člena našeho sdružení.

Roční členský příspěvek činí
300,- Kč

číslo účtu:
4444444444 (10 čtyřek)
kód banky 2010

Kontaktní adresa
Českého klubu skeptiků SISYFOS:
Zdeněk Jonák
U Dejvického rybníčku 25/1976
160 00 Praha 6

e-mail: zdenek.jonak@hotmail.com
About
27.05.2006 132289 hits
Czech Skeptical Club SISYFOS

Skepticism

The Czech Skeptics Club Sisyfos is a member of the international skeptical movement which has been initiated in U.S.A. in 1976 by scientists and philosophers who reacted against the rise of irrationality in the community. Among the founders of the newly established society ...

01.08.2006 / 21:30Věra Noskováčtenost 21360e-mailkategorie: článekverze pro tisk
Jako vždy jsme se po jistém vypětí při udělování Bludných balvanů sešli i s ideovými protivníky u číše vína, neboť nás spojuje to, že jsme lidé, můžeme spolu hovořit a také jsme trochu zvědaví na způsob uvažování těch na druhém břehu.

Letos se s komisí pro udělování bludných balvanů přemístila na Přírodovědeckou fakultu do Viničné také čerstvá nositelka ceny Stříbrný bludný balvan za rok 2002, akademická malířka Jiřina Průchová. Pronesla pak nad plným pohárem: připíjím na vědu.

Měla přitom pohnutý hlas. Muselo ji dojmout i to, že ji obklopila parta studentů a studentek z matematicko-fyzikální fakulty a s účastí naslouchali jejímu popisu svého vědeckého objevu. Jedna studentka po rozpuštění kroužku soucitně pravila: Ona tomu asi opravdu věří!

Oděvní výtvarnici s akademickým titulem, která už 15 let nevýtvarničí, naše cena jako vůbec prvního laureáta Bludného balvan pobouřila, urazila. Vyzvala k omluvě nejen nás, ale i matematicko-fyzikální fakultu, která nám zdarma už druhý rok pronajala na akci Bludný balvan posluchárnu. Rozpoutala se elektronická korespondence. Samozvaná vědkyně k sobě do ateliéru lákala Jiřího Grygara, ten ovšem byl dlouhodobě v cizině, a tak jsme se na návštěvu vypravili ve dvojici Věra Nosková, Čeněk Zlatník.

Velký zasedací stůl. My na jedné straně, malířka naproti nám. Před sebou má rozložené složky a šanony s dokumentací. Rovnou nám sděluje, že nám nic nepůjčí, a že nesmím nahrávat náš rozhovor na diktafon. Protokol o naší návštěvě má ovšem už připravený. Protože mi nezakázala opisování, snažím se alespoň něco z materiálů opsat, zároveň ale i zachytit a zapsat něco z toho, co říká. Hostitelku to zlobí, a beze slova, velitelsky, natahuje ruku po materiálech, z nichž si opisuji.

Je to novinářská dřina a fušeřina. Kdo chce předávat informace, ten přece dovolí, aby se nahrávaly, a navíc dodá tiskovou zprávu, kde je vše popsáno.Vysvětluji paní Průchové tento postup, který je v oblasti podávání informací normou, stěžuji si na ztížené podmínky.

Říká: Vy, skeptici, jste propásli svou příležitost. Předala bych vám vše potřebné, kdybyste se o mou práci zajímali dříve, než jste mi Balvan udělili. Teď už vám nic nedám, schovám si to až k soudu.

Své postupy a “vědecká zdůvodňování” měla nějakou dobu na různých ezoterických serverech zároveň s nabídkou kouzelných obrázků, které harmonizují a léčí. Ty nechává aplikovat na šálky a talířky a za monstrózní ceny prodává. Především ale její atelier nabízí a prodává samolepky, které mají chránit před zářením z počítačů a mobilů. Je to stará vesta, už trochu únavný manévr různých ezoteriků. Nejen oni, ale i někteří nesolidní publicisté tvrdí občas v médiích, že mobily, počítače, potažmo všechny elektrospotřebiče vydávají nebezpečné záření. Ignorují fakta, měření, přísné normy, informace Světové zdravotnické organizace. Straší obyvatelstvo poškozováním zdraví a dokonce nádory na mozku, aniž mají nějaké důkazy příčinné souvislosti. Z těchto obav a strachu ezoterici a senzibilové těží, a někteří pak vyrábějí a prodávají různé odstiňovače a harmonizátory. Ty fungují vlastně jako amulety. Když jim budete věřit, přestanete se ošklivého záření bát. Ale báli jste se vlastně jen proto, že vám kdosi strach naočkoval. Klasický příklad manipulace spotřebitelem.

Samolepky jsou tím nejjednoduším zbožím. Náklady na jednu samolepku činí dejme tomu pětikorunu, ale tito zdatní obchodníci je prodávají za tři a více stovek. Malířka Průchová není jediná, na trhu operují agresivnější firmy. Ale naše laureátka se dovolává vědy, vědců, pokouší se jakoby vědecky pracovat. Také proto vnímá jako krajně nespravedlivou ironickou cenu Bludný balvan. I když je úsilí paní výtvarnice svým způsobem sympatické, musíme v zájmu pravdy a vědy konstatovat, že v jejím případě o žádný vědecký výzkum nejde (viz níže odborná analýza biofyzika doc. RNDr. Vojtěcha Mornsteina).

Výsledky jejího výzkumu posuzovali: Doc. Ing. Karel Melzoch – VŠCHT, Ústav kvasné chemie a bioinženýrství, Ing. Josef Náhlík, CSc. – VŠCHT, Fakulta chemické technologie – Ústav inženýrství pevných látek, Ing. Eduard Prchal – Výzkumný zkušebný a letecký ústav a. s. letecké vrtule, Mgr. Alena Švantnerová – Poradna společenských věd..

Návštěva v ateliéru GA/MO byla dvouhodinová, únavná a bezvýsledná. Zachytila jsem některé zajímavé výroky naší hostitelky. Zde jsou:

- Nejsem už malířka. Už 15 let jsem nevzala štětec do ruky.
- Zkoumám, je-li možné pomocí obrazů léčit.
- My vůbec nevíme, jaké informace hypothalamus dostává, my jen víme, že je dezorientován.
- Lupičev má pravdu.
- Nepoužívám nic jiného než fyziku. Já nejsem odborník na fyziku, mohu se mýlit, ale Jiří Grygar by se v tom našel.
- Držím objev, který fyzika nezná. My jsme fyziku předběhli o řadu let.
- Mění se nám rytmus mozkových hesmisfér – když se pod ruku zavedly určité barvy, tak mozek fungoval v hladině delta. (Osoba má prý přitom zavřené oči, obrázek vytvořený malířkou Průchovou se vložil bezdotykově pod dlaň.)
- Během roční práce jsme zjistili, že imunitní systém nic neudělá proti tělu. (A co autoimunitní reakce a choroby, počínaje alergiemi a konče třeba roztroušenou sklerózou? Pozn. aut.)
- Jde o harmonizaci vnějšího a vnitřního prostředí, to způsobuje modulované elektromagnetické záření, fotoelektrický efekt a interakce polí.
- Ing. Musil ze SUKL se k mému výzkumu odmítl vyjádřit a odkázal mě na ČVUT. A tam mi řekli, že umí měřit kvantitu nějakého záření, ale ne kvalitu
- Spravila jsem si obrázkem průjem.
- Otec byl voják z povolání. Naučil mě kázni, představoval pro mě ztělesnění pravdy, spravedlnosti. (S otcem také svůj “výzkum” započala. Pozn. aut.)
- Uvědomila jsem si moc psychoterapie, když jsem “udělala rukama” asi deset lidí. A to mi nikdo nic neřekl o odpadních energiích. Dnes už můžu s psychotroniky komunikovat, ale oni jsou jak zakletí.
- Mně strašně pomáhají fyzikální zákony.
- Některé mé obrazy jsou proti virům. Dokáží aktivovat imunitní systém.
- Jezdím na kongresy akupunktury, věřím v meridiany.
- Kubeš z Lenory má pravdu se svými rezonančními poli. Proměřil mi jedno místo na zahrádce, kde jsem se špatně cítila, a tam se to všechno křížilo a sčítalo.
- Všichni, kdo se blíž seznámili s psychosomatickou artterapií jsou šokováni mými výsledky. (Například PhDr. Dana Kutálková působící v dětském oddělení nemocnice Na Homolce, MUDr. Karel Erben ze Svazu pacientů, MUDr. Pekárek – onkolog – léčitel.) - Předání Bludného balvanu je… arogance moci. Vy skeptici máte zodpovědnost před lidstvem.

--------------------------------------------------------------------------------

Laureátka žádala veřejnou omluvu a stažení ceny Bludný balvan. Hrozila žalobou a soudem. Předsednictvo Českého klubu skeptiků Sisyfos jednomyslně schválilo žádosti Jiřiny Průchové nevyhovět.
Ezoterička milující vědu | Sisyfos - český klub skeptiků
Novinky
17.03.2018 8777 hits
Film GRYGAR na TV Prima ZOOM

Životní příběh významného českého vědce, který proslul především jako popularizátor astronomie... Český dokument (2018)

TV Prima ZOOM, neděle 18. března 2018, 20:00 ...

Dotazy
Nenašli jste odpověď na Vaši otázku na webu Sisyfa ?

Pište na dotazy@sisyfos.cz
Volejte na 776 306 185


Čtěte Dotazy čtenářů
Přednášky v AV ČR
02.01.2018 7757 hits
Přednášky Sisyfa v AV ČR v roce 2018

Přednášky cyklu Věda kontra iracionalita se v roce 2018 konají tradičně v budově Akademie věd ČR na Národní třídě 3 v Praze 1, a to v místnosti 206 od 17 hodin. Po přednáškách následuje diskuze.

Středa 19. 9. 2018, 17:00 hodin
1. Claire Klingenberg: Nenechte se nachytat.(Kurzy kritického ...

Přednášky ostatní
31.05.2018 3725 hits
Kladno - 12. června 2018

Pozvánka na přednášku Klubu Sisyfos

mimořádně začátek v 17.30 !!!

Tuková tkáň: Víc než jen zásobárna energie.

Přednáší

MUDr. Jaromír Šrámek
Ústav histologie a embryologie, 1. lékařská fakulta, Univerzita ...

Přístupy od 3/2006
5535844
TOPlist
Statistika od
25.05.2006

ADMINISTRACE