O nás
27.05.2006 109989 hits
Český klub skeptiků SISYFOS

Skepticismus

Český klub skeptiků SISYFOS je součástí světového skeptického hnutí, které vzniklo v r.1976 v USA z iniciativy desítek vědců a filozofů, mezi nimi několika nositelů Nobelových cen jako reakce na vzestup iracionality ve společnosti. Vzniklá společnost, jejíž vůdčí osobností a ...

Jak se stát členem
Zde si můžete přečíst stanovy sdružení Sisyfos.

Zde lze stáhnout přihlášku za člena našeho sdružení.

Roční členský příspěvek činí
300,- Kč

číslo účtu:
4444444444 (10 čtyřek)
kód banky 2010

Kontaktní adresa
Českého klubu skeptiků SISYFOS:
Zdeněk Jonák
U Dejvického rybníčku 25/1976
160 00 Praha 6

e-mail: zdenek.jonak@hotmail.com
About
27.05.2006 113761 hits
Czech Skeptical Club SISYFOS

Skepticism

The Czech Skeptics Club Sisyfos is a member of the international skeptical movement which has been initiated in U.S.A. in 1976 by scientists and philosophers who reacted against the rise of irrationality in the community. Among the founders of the newly established society ...

01.08.2006 / 21:20redakcečtenost 12601e-mailkategorie: článekverze pro tisk
Waldorfské školy působí v ČR pokusně od počátku devadesátých let. V letošním roce bylo zveřejněno memorandum (z konference “Waldorfské školy v ČR po deseti a více letech”, konané na PedF UK v Praze v únoru 2003) vyzývající MŠMT k ukončení pokusného ověřování vzdělávacího programu “Waldorfská škola” a k jeho zařazení mezi standardní vzdělávací programy.

Přes udávané výsledky považujeme takové řešení za předčasné. Naše veřejnost je dosud informována o waldorfských školách jednostranně, převážně ze strany provozovatelů a nadšených sympatizantů, kteří se dokáží uplatnit v médiích. Proto doporučujeme MŠMT uspořádat k problematice těchto škol veřejnou diskusi, kde by dostali prostor také oponenti waldorfské pedagogiky. Pokládáme za žádoucí veřejně přednést a osvětlit otázky, které bývají (též v zahraničí) v souvislosti s waldorfskými školami vznášeny.

Cílem Českého klubu skeptiků Sisyfos je především obrana vědy a kritického myšlení. Máme důvodné obavy, že výchova žáků je nepříznivě ovlivňována waldorfskou pedagogikou, založenou na antroposofii, náboženskofilosofickém systému Rudolfa Steinera. V jejím protivědeckém duchu jsou systematicky připravováni a vedeni učitelé waldorfských škol.

Požadujeme, aby waldorfské školy ustoupily od takového způsobu vyučování, kdy objektivní poznatky a transcendentno jsou žákům předkládány na stejné informační úrovni. Veřejnosti je třeba poskytnout záruky, že rozumová výchova žáků na waldorfských školách je vedena ve smyslu vědeckého poznání a že náboženská výchova je umožňována podle platné legislativy. Jsme přesvědčeni, že ústup od konfesní neutrality by vedl k obtížím v celém našem školství.

Kritické připomínky k waldorfské pedagogice jsou zpracovány v těchto našich příspěvcích (přístupných na internetové adrese http://www.sisyfos.cz/dokument/waldorf.htm):

Čeněk Zlatník: O základech waldorfské pedagogiky.

Jiří Heřt: Antroposofie a waldorfské školství.

V Praze dne 15. května 2003

Předsednictvo Českého klubu skeptiků Sisyfos

Kontaktní adresa na předsedkyni společnosti Sisyfos:
Věra Nosková, U studánky 18, 170 00 Praha 7
Vyjádření Českého klubu skeptiků Sisyfos k waldorfskému školství | Sisyfos - český klub skeptiků
Novinky
25.03.2017 217 hits
Kladno - 11. dubna 2017

Pozvánka na přednášku Klubu Sisyfos

Tradiční způsoby obživy v subsaharské Africe

Přednáší
Doc. Mgr. Viktor Černý, Dr.
Archeologický ústav Akademie věd ČR

Kdy?
úterý 11. dubna 2017 od 17.00

Kde?
Gymnázium Kladno, nám. Edvarda Beneše 1573, ...

Dotazy
Nenašli jste odpověď na Vaši otázku na webu Sisyfa ?

Pište na dotazy@sisyfos.cz


Čtěte Dotazy čtenářů
Přednášky v AV ČR
03.01.2017 4572 hits
Přednášky Sisyfa v AV ČR v roce 2017

Přednášky cyklu Věda kontra iracionalita se v roce 2017 konají tradičně v budově Akademie věd ČR na Národní třídě 3 v Praze 1, a to v místnosti 206 od 17 hodin. Po přednáškách následuje diskuze.

Středa 19. 4. 2017, 17:00 hodin
Prof. RNDr. Zdeněk Opatrný, CSc. (Přírodovědecká fakulta UK ...

Přednášky ostatní
26.01.2017 3469 hits
Kladno - 14. února 2017

Pozvánka na přednášku Klubu Sisyfos

Placebo ve veterinární medicíně

Přednáší

MVDr. Aneta Pierzynová
(1. Lékařská fakulta UK)

Kdy?

úterý 14. února 2017 od 17.00

Kde?

Gymnázium Kladno, nám. Edvarda Beneše 1573, posluchárna ve 2.p., číslo ...

Přístupy od 3/2006
4754269
TOPlist
Statistika od
25.05.2006

ADMINISTRACE