O nás
27.05.2006 136614 hits
Český klub skeptiků SISYFOS

Skepticismus

Český klub skeptiků SISYFOS je součástí světového skeptického hnutí, které vzniklo v r.1976 v USA z iniciativy desítek vědců a filozofů, mezi nimi několika nositelů Nobelových cen jako reakce na vzestup iracionality ve společnosti. Vzniklá společnost, jejíž vůdčí osobností a ...

Jak se stát členem
Zde si můžete přečíst stanovy sdružení Sisyfos.

Zde lze stáhnout přihlášku za člena našeho sdružení.

Roční členský příspěvek činí
300,- Kč

číslo účtu:
4444444444 (10 čtyřek)
kód banky 2010

Kontaktní adresa
Českého klubu skeptiků SISYFOS:
Zdeněk Jonák
U Dejvického rybníčku 25/1976
160 00 Praha 6

e-mail: zdenek.jonak@hotmail.com
About
27.05.2006 133710 hits
Czech Skeptical Club SISYFOS

Skepticism

The Czech Skeptics Club Sisyfos is a member of the international skeptical movement which has been initiated in U.S.A. in 1976 by scientists and philosophers who reacted against the rise of irrationality in the community. Among the founders of the newly established society ...

01.08.2006 / 21:20redakcečtenost 16578e-mailkategorie: článekverze pro tisk
Waldorfské školy působí v ČR pokusně od počátku devadesátých let. V letošním roce bylo zveřejněno memorandum (z konference “Waldorfské školy v ČR po deseti a více letech”, konané na PedF UK v Praze v únoru 2003) vyzývající MŠMT k ukončení pokusného ověřování vzdělávacího programu “Waldorfská škola” a k jeho zařazení mezi standardní vzdělávací programy.

Přes udávané výsledky považujeme takové řešení za předčasné. Naše veřejnost je dosud informována o waldorfských školách jednostranně, převážně ze strany provozovatelů a nadšených sympatizantů, kteří se dokáží uplatnit v médiích. Proto doporučujeme MŠMT uspořádat k problematice těchto škol veřejnou diskusi, kde by dostali prostor také oponenti waldorfské pedagogiky. Pokládáme za žádoucí veřejně přednést a osvětlit otázky, které bývají (též v zahraničí) v souvislosti s waldorfskými školami vznášeny.

Cílem Českého klubu skeptiků Sisyfos je především obrana vědy a kritického myšlení. Máme důvodné obavy, že výchova žáků je nepříznivě ovlivňována waldorfskou pedagogikou, založenou na antroposofii, náboženskofilosofickém systému Rudolfa Steinera. V jejím protivědeckém duchu jsou systematicky připravováni a vedeni učitelé waldorfských škol.

Požadujeme, aby waldorfské školy ustoupily od takového způsobu vyučování, kdy objektivní poznatky a transcendentno jsou žákům předkládány na stejné informační úrovni. Veřejnosti je třeba poskytnout záruky, že rozumová výchova žáků na waldorfských školách je vedena ve smyslu vědeckého poznání a že náboženská výchova je umožňována podle platné legislativy. Jsme přesvědčeni, že ústup od konfesní neutrality by vedl k obtížím v celém našem školství.

Kritické připomínky k waldorfské pedagogice jsou zpracovány v těchto našich příspěvcích (přístupných na internetové adrese http://www.sisyfos.cz/dokument/waldorf.htm):

Čeněk Zlatník: O základech waldorfské pedagogiky.

Jiří Heřt: Antroposofie a waldorfské školství.

V Praze dne 15. května 2003

Předsednictvo Českého klubu skeptiků Sisyfos

Kontaktní adresa na předsedkyni společnosti Sisyfos:
Věra Nosková, U studánky 18, 170 00 Praha 7
Vyjádření Českého klubu skeptiků Sisyfos k waldorfskému školství | Sisyfos - český klub skeptiků
Novinky
17.03.2018 11525 hits
Film GRYGAR na TV Prima ZOOM

Životní příběh významného českého vědce, který proslul především jako popularizátor astronomie... Český dokument (2018)

TV Prima ZOOM, neděle 18. března 2018, 20:00 ...

Dotazy
Nenašli jste odpověď na Vaši otázku na webu Sisyfa ?

Pište na dotazy@sisyfos.cz
Volejte na 776 306 185


Čtěte Dotazy čtenářů
Přednášky v AV ČR
02.01.2018 9445 hits
Přednášky Sisyfa v AV ČR v roce 2018

Přednášky cyklu Věda kontra iracionalita se v roce 2018 konají tradičně v budově Akademie věd ČR na Národní třídě 3 v Praze 1, a to v místnosti 206 od 17 hodin. Po přednáškách následuje diskuze.

Středa 17. 10. 2018, 17:00 hodin
Jakub Kroulík (Falešní hráči): Hypnóza - fenomén známý i ...

Přednášky ostatní
27.09.2018 2753 hits
Kladno - 9. října 2018

Pozvánka na přednášku Klubu Sisyfos

Fermiho paradox

Přednáší

Mgr. Tomáš Petrásek
Fyziologický ústav AV ČR

Kdy?

úterý 9. října 2018 od 17.00

Kde?

Gymnázium Kladno, nám. Edvarda Beneše 1573, posluchárna ve 2.p., číslo dveří 48 (ve 2. ...

Přístupy od 3/2006
5627594
TOPlist
Statistika od
25.05.2006

ADMINISTRACE