O nás
27.05.2006 128895 hits
Český klub skeptiků SISYFOS

Skepticismus

Český klub skeptiků SISYFOS je součástí světového skeptického hnutí, které vzniklo v r.1976 v USA z iniciativy desítek vědců a filozofů, mezi nimi několika nositelů Nobelových cen jako reakce na vzestup iracionality ve společnosti. Vzniklá společnost, jejíž vůdčí osobností a ...

Jak se stát členem
Zde si můžete přečíst stanovy sdružení Sisyfos.

Zde lze stáhnout přihlášku za člena našeho sdružení.

Roční členský příspěvek činí
300,- Kč

číslo účtu:
4444444444 (10 čtyřek)
kód banky 2010

Kontaktní adresa
Českého klubu skeptiků SISYFOS:
Zdeněk Jonák
U Dejvického rybníčku 25/1976
160 00 Praha 6

e-mail: zdenek.jonak@hotmail.com
About
27.05.2006 128770 hits
Czech Skeptical Club SISYFOS

Skepticism

The Czech Skeptics Club Sisyfos is a member of the international skeptical movement which has been initiated in U.S.A. in 1976 by scientists and philosophers who reacted against the rise of irrationality in the community. Among the founders of the newly established society ...

01.08.2006 / 21:20redakcečtenost 15275e-mailkategorie: článekverze pro tisk
Waldorfské školy působí v ČR pokusně od počátku devadesátých let. V letošním roce bylo zveřejněno memorandum (z konference “Waldorfské školy v ČR po deseti a více letech”, konané na PedF UK v Praze v únoru 2003) vyzývající MŠMT k ukončení pokusného ověřování vzdělávacího programu “Waldorfská škola” a k jeho zařazení mezi standardní vzdělávací programy.

Přes udávané výsledky považujeme takové řešení za předčasné. Naše veřejnost je dosud informována o waldorfských školách jednostranně, převážně ze strany provozovatelů a nadšených sympatizantů, kteří se dokáží uplatnit v médiích. Proto doporučujeme MŠMT uspořádat k problematice těchto škol veřejnou diskusi, kde by dostali prostor také oponenti waldorfské pedagogiky. Pokládáme za žádoucí veřejně přednést a osvětlit otázky, které bývají (též v zahraničí) v souvislosti s waldorfskými školami vznášeny.

Cílem Českého klubu skeptiků Sisyfos je především obrana vědy a kritického myšlení. Máme důvodné obavy, že výchova žáků je nepříznivě ovlivňována waldorfskou pedagogikou, založenou na antroposofii, náboženskofilosofickém systému Rudolfa Steinera. V jejím protivědeckém duchu jsou systematicky připravováni a vedeni učitelé waldorfských škol.

Požadujeme, aby waldorfské školy ustoupily od takového způsobu vyučování, kdy objektivní poznatky a transcendentno jsou žákům předkládány na stejné informační úrovni. Veřejnosti je třeba poskytnout záruky, že rozumová výchova žáků na waldorfských školách je vedena ve smyslu vědeckého poznání a že náboženská výchova je umožňována podle platné legislativy. Jsme přesvědčeni, že ústup od konfesní neutrality by vedl k obtížím v celém našem školství.

Kritické připomínky k waldorfské pedagogice jsou zpracovány v těchto našich příspěvcích (přístupných na internetové adrese http://www.sisyfos.cz/dokument/waldorf.htm):

Čeněk Zlatník: O základech waldorfské pedagogiky.

Jiří Heřt: Antroposofie a waldorfské školství.

V Praze dne 15. května 2003

Předsednictvo Českého klubu skeptiků Sisyfos

Kontaktní adresa na předsedkyni společnosti Sisyfos:
Věra Nosková, U studánky 18, 170 00 Praha 7
Vyjádření Českého klubu skeptiků Sisyfos k waldorfskému školství | Sisyfos - český klub skeptiků
Novinky
17.03.2018 3107 hits
Film GRYGAR na TV Prima ZOOM

Životní příběh významného českého vědce, který proslul především jako popularizátor astronomie... Český dokument (2018)

TV Prima ZOOM, neděle 18. března 2018, 20:00 ...

Dotazy
Nenašli jste odpověď na Vaši otázku na webu Sisyfa ?

Pište na dotazy@sisyfos.cz


Čtěte Dotazy čtenářů
Přednášky v AV ČR
02.01.2018 4368 hits
Přednášky Sisyfa v AV ČR v roce 2018

Přednášky cyklu Věda kontra iracionalita se v roce 2018 konají tradičně v budově Akademie věd ČR na Národní třídě 3 v Praze 1, a to v místnosti 206 od 17 hodin. Po přednáškách následuje diskuze.

Středa 18. 4. 2018, 17:00 hodin
Mgr. Michal Křupka, Ph.D. (Ústav imunologie LF UP Olomouc): ...

Přednášky ostatní
13.03.2018 3505 hits
Kladno - 10. dubna 2018

Pozvánka na přednášku Klubu Sisyfos

To přece nemůže být náhoda! Nebo může?

Přednáší

Ondřej Vencálek


Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého, katedra matematické analýzy a aplikací matematiky

Kdy?

úterý 10. dubna 2018 od ...

Přístupy od 3/2006
5366658
TOPlist
Statistika od
25.05.2006

ADMINISTRACE