O nás
27.05.2006 133987 hits
Český klub skeptiků SISYFOS

Skepticismus

Český klub skeptiků SISYFOS je součástí světového skeptického hnutí, které vzniklo v r.1976 v USA z iniciativy desítek vědců a filozofů, mezi nimi několika nositelů Nobelových cen jako reakce na vzestup iracionality ve společnosti. Vzniklá společnost, jejíž vůdčí osobností a ...

Jak se stát členem
Zde si můžete přečíst stanovy sdružení Sisyfos.

Zde lze stáhnout přihlášku za člena našeho sdružení.

Roční členský příspěvek činí
300,- Kč

číslo účtu:
4444444444 (10 čtyřek)
kód banky 2010

Kontaktní adresa
Českého klubu skeptiků SISYFOS:
Zdeněk Jonák
U Dejvického rybníčku 25/1976
160 00 Praha 6

e-mail: zdenek.jonak@hotmail.com
About
27.05.2006 132289 hits
Czech Skeptical Club SISYFOS

Skepticism

The Czech Skeptics Club Sisyfos is a member of the international skeptical movement which has been initiated in U.S.A. in 1976 by scientists and philosophers who reacted against the rise of irrationality in the community. Among the founders of the newly established society ...

01.08.2006 / 20:56Jiří Heřtčtenost 18387e-mailkategorie: článekverze pro tisk
Rada Českého rozhlasu
Vinohradská 12
120 99 Praha 2
Praha, .. dubna 2001

Věc: Stížnost na pořad ČRo 6 ze dne 23. 3. 2001 v 15.10 h.

Vážená Rado,

v živém vysílání Svobodné Evropy dne 23. 3. tr. si moderátorka Yvonne Přenosilová pozvala do studia paní PhDr. Marii Říhovou, s níž vedla mezi 15.10 h a 16.00 h rozhovor, kde se mj. mluvilo o tzv. psychokybernetice, hypnóze a prenatálním vývoji a v souvislosti s tím též o tzv. hlubinné meditaci a regresní terapii. I neodborníka by mělo zarazit, že se v pořadu dr. Říhová vyjadřovala suverénně o pojmech, které jsou mírně řečeno mlhavé a vědecky, slušně řečeno, velmi problematické. Výsledkem této suverenity však bylo mimo jiné tvrzení, které citujeme dle magnetofonového záznamu rozhovoru:

M. Říhová: "Vemte si kolik válek, vemte si, že se rodějí děti, které se už narodějí zmrzačené. A to dítě - přeci bysme řekli - nemohlo nikomu ublížit. Nemohlo nic špatného udělat. Ale pokud pracujete s takovým dítětem, které nemá ani ruce ani nohy - a zjistíte, že to byl gestapák, který v koncentračním táboře házel jiné děti do plynu - tak najednou vidíte, že teda všechno je, jak má být. Že všechno je spravedlivé a že teď jeho duše se musela poučit o tom." Y. Přenosilová: "Že to miminko je tedy reinkarnace toho gestapáka?" M. Ř.: "Ano, ano." Y.P.: "Jestli tomu správně rozumím?" M. Ř.: "Ano".

Podle našeho názoru byla v těchto větách závažně porušena nejen mez popularizace vědy, ale zejména i mez etická. Je nepochopitelné, že se od takového výroku moderátorka vůbec nedistancovala, a že vedení příslušné redakce podle našich vědomostí na tento úlet dosud vůbec nereagovalo. Domníváme se, že Rada Českého rozhlasu by proto měla zasáhnout; vyzvat renomovaného psychologa, aby naprosto nevědecké názory pí dr. Říhové uvedl na pravou míru, a dále přijmout taková opatření, aby se něco podobného na stanici s tak dobrým jménem, jaké dosud ČRo 6 - Svobodná Evropa měla, již nemohlo opakovat.

S pozdravem,
za výkonný výbor Českého klubu skeptiků SISYFOS
Prof. MUDr. Jiří Heřt, DrSc., předseda (v r.2001)
Na vědomí: Dr. Pavel Pecháček ČRo6 - Svobodná Evropa

--------------------------------------------------------------------------------

RADA ČESKÉHO ROZHLASU

Brno, 22. května 2001 čj.: 49/01

Vážený pane profesore,

Rada Českého rozhlasu mě pověřila, abych odpověděl na Váš dopis, jímž jste kriticky reagoval na pořad Českého rozhlasu 6 - Rádia Svobodná Evropa, ve kterém moderátorka Yvonne Přenosilová uvedla psycholožku PhDr. Marii Říhovou a její názory na to, jak prenatální vývoj dítěte působí na pozdější život lidského jedince, jak je možno měnit osobnostní model člověka za pomoci hypnózy, jak je důležité odpouštět a jak souvisí přítomné lidské životy s minulými, z nichž povstaly takzvanou reinkarnací.

Je snadné si představit, co Vás na tvrzeních dr. Říhové popudilo. Výsledky takzvané hlubinné psychologie a její magnus parens Jung vzbuzují dodnes polemické ohlasy. Dr. Říhová se freudovské a jungovské školy dovolává, ale jde daleko dál a její výklad vrcholí zjištěním, že dnešní těžce postižené dítě je reinkarnovaný gestapák, který se provinil a musí za to v nové podobě pykat. Rozumný člověk si však podle mého názoru dokáže oddělit to, co je v poznámkách dr. Říhové přijatelné alespoň jako námět k zamyšlení a diskusi, a co je naopak nepřímým důkazem, že dr. Říhová v domnění, že se opírá o vědecké objevy, podléhá neohraničeným fantaziím.

Leč na rozdíl od Vás nejsem presvědčen, že je to důvod k zákroku nadřízených a po případě k zákazu podobných vystoupení, pokud se ocitnou ve veřejnoprávním vysílání. S kuriózními představami čerpanými z odlišné životní zkušenosti a z životního pocitu civilizace vzdálené světu evropské kultury je podle mého názoru třeba polemizovat a vyvracet je. Svobodná Evropa by k tomu měla dát Vám i jiným odborníkům příležitost. Doporučuji Vám obrátit se s takovým podnětem na šéfredaktora ČRo 6 - Svobodná Evropa pana Pavla Pecháčka. Je to zároveň jediný způsob, jak se domáhat účinné reakce na kritizované vysílání. Rada Českého rozhlasu totiž nemá ve své pravomoci žádný zásah do programu Českého rozhlasu, může jen upozornit generálního ředitele na případné nedostatky. Pokud jde o Svobodnou Evropu, patří paní redaktorka Přenosilová k několikačlenné skupině redaktorů této stanice, kteří jako zaměstnanci placení americkou stranou podléhají výslovné svému šéfredaktorovi panu Pecháčkovi.

Nechtěl jsem se však skrývat za ničí záda a napsal Vám upřímně, jak bych na Vašem místě projevil nesouhlas s tímto odvysílaným pořadem.

S pěkným pozdravem
Milan Uhde, člen Rady Českého Rozhlasu
Jsou zmrzačené děti reinkarnací gestapáků? | Sisyfos - český klub skeptiků
Novinky
17.03.2018 8777 hits
Film GRYGAR na TV Prima ZOOM

Životní příběh významného českého vědce, který proslul především jako popularizátor astronomie... Český dokument (2018)

TV Prima ZOOM, neděle 18. března 2018, 20:00 ...

Dotazy
Nenašli jste odpověď na Vaši otázku na webu Sisyfa ?

Pište na dotazy@sisyfos.cz
Volejte na 776 306 185


Čtěte Dotazy čtenářů
Přednášky v AV ČR
02.01.2018 7757 hits
Přednášky Sisyfa v AV ČR v roce 2018

Přednášky cyklu Věda kontra iracionalita se v roce 2018 konají tradičně v budově Akademie věd ČR na Národní třídě 3 v Praze 1, a to v místnosti 206 od 17 hodin. Po přednáškách následuje diskuze.

Středa 19. 9. 2018, 17:00 hodin
1. Claire Klingenberg: Nenechte se nachytat.(Kurzy kritického ...

Přednášky ostatní
31.05.2018 3725 hits
Kladno - 12. června 2018

Pozvánka na přednášku Klubu Sisyfos

mimořádně začátek v 17.30 !!!

Tuková tkáň: Víc než jen zásobárna energie.

Přednáší

MUDr. Jaromír Šrámek
Ústav histologie a embryologie, 1. lékařská fakulta, Univerzita ...

Přístupy od 3/2006
5535846
TOPlist
Statistika od
25.05.2006

ADMINISTRACE