O nás
27.05.2006 125431 hits
Český klub skeptiků SISYFOS

Skepticismus

Český klub skeptiků SISYFOS je součástí světového skeptického hnutí, které vzniklo v r.1976 v USA z iniciativy desítek vědců a filozofů, mezi nimi několika nositelů Nobelových cen jako reakce na vzestup iracionality ve společnosti. Vzniklá společnost, jejíž vůdčí osobností a ...

Jak se stát členem
Zde si můžete přečíst stanovy sdružení Sisyfos.

Zde lze stáhnout přihlášku za člena našeho sdružení.

Roční členský příspěvek činí
300,- Kč

číslo účtu:
4444444444 (10 čtyřek)
kód banky 2010

Kontaktní adresa
Českého klubu skeptiků SISYFOS:
Zdeněk Jonák
U Dejvického rybníčku 25/1976
160 00 Praha 6

e-mail: zdenek.jonak@hotmail.com
About
27.05.2006 126184 hits
Czech Skeptical Club SISYFOS

Skepticism

The Czech Skeptics Club Sisyfos is a member of the international skeptical movement which has been initiated in U.S.A. in 1976 by scientists and philosophers who reacted against the rise of irrationality in the community. Among the founders of the newly established society ...

01.08.2006 / 20:39Pavel Vachtlčtenost 16193e-mailkategorie: článekverze pro tisk
Úvod

Text tohoto abstraktu obsahuje základní přehled a místy i poněkud detailnější popis různých mechanismů a forem "elektronického" šíření iracionálních (informačních) prvků. Soustředili jsme se zde hlavně na ty nejobecnější technické a kulturní aspekty problému, bez ohledu na specifické sociální okolnosti nebo politický kontext. "Současnými elektronickými médii" se zde rozumějí především digitální média. Plný text článku bude součástí sborníku Sisyfa "Věda kontra iracionalita 2", který se připravuje.


"Elektroničtí barbaři"

Bouřlivý vědecko-technologický pokrok v průběhu 20. století vedl mj. k paradoxnímu důsledku - vytvoření celé generace nebo sociální vrstvy lidí, kteří se sice v praktickém životě spoléhají na produkty vysoké technologie, ale v podstatě nijak nerozumějí základním principům, na nichž jsou založeny. Tato situace je analogická představě A. C. Clarka, že dostatečně vyspělá technologie je pro určité lidí nerozlišitelná od magie. "Elektroničtí barbaři" nejsou schopni odlišit vědu od magie proto, že toto rozlišení pro svoji existenci a prosperitu nepotřebují. Tato situace (a tato interpretace) je v souhlase s myšlenkovou koncepcí, která hovoří o konci jedné velké éry technologické expanze lidstva a také přispívá k vytváření obrazu tzv. "postmoderní situace" a "sytí" mnoho různých postmodernistických postojů a nálad.


Vizualita a iluze - čili nedostatečnost čistě vizuální komunikace. "Infotainment".

Podle Umberta Eca obrazy nejsou schopny přímo vyjádřit neexistenci nebo negaci něčeho, což lze považovat za jejich zásadní nevýhodu nebo i za osudový "kaz" či nedostatek této formy komunikace, pokud jde o případný logický nebo racionální obsah takto předávaných zpráv a v důsledku toho i o kritické myšlení jako takové. Naneštěstí v současnosti neustále roste podíl vizuálních vjemů, předávaných elektronickými médii (televize, počítačové hry, Internet, video). Nadto má vizuální transfer tendenci spotřebovávat velkou část percepční/vnímající kapacity lidského mozku - je velmi náročný. Dalším typickým jevem naší doby je splývání či promíchávání žánrů. Je čím dal tím těžší rozeznat, co je v médiích čistou informací, fikcí, dokumentaristikou nebo dokonce nezávaznou zábavou (enter-tainment). Situace, kdy se diváci ocitají pod "palbou" promixovaného postmoderního "infotainmentu", může být tvůrci masmédií vyvolávána zcela záměrně. Na rozdíl od totalitárních manipulačních mediálních praktik však postmoderní diváci tuto formu masové dezinformace akceptují dobrovolně a na vysoce individuální (mnohokanálové) bázi, je jim "šita na míru". Výsledkem je do značné míry atomizovaná a rozdělená společnost, která se postupně stává neschopnou přijmout jakoukoliv formu objektivního, na jedinci nezávislého, poznání, např. vědecké koncepce. Šíření objektivních vědeckých fakt může být potom (částí hypersenzitivních jedinců) vnímáno jakožto druh nedemokratické činnosti, téměř jako druh "násilí". Avšak odmítání vědy zřejmě může učinit společnost velmi zranitelnou v kontaktu se světem neosobní, materiální a hrubé přírody.


Virtuální realita (VR) - simulace reality nebo tvorba fantomů?

Obě tyto možnosti v nadpisu se mohou brzy uskutečnit (slovo "virtuální" je samo o sobě dvojznačné, mající jak význam "skutečný", tak zároveň "myšlený, zdánlivý"). Na jedné straně lze technologii typu VR využít k dokonalému modelování, studiu a výuce reálných procesů ve fyzikálním světě kolem nás. Na druhé straně však, VR také může sloužit jako mocný prostředek k tvorbě různých eskapistických iluzí (mimochodem, tato technologie společně se svými psychosociálními důsledky byla předpovězena a popsána polským spisovatelem Stanislavem Lemem v jeho knize Summa technologiae, která vyšla už v r. 1964. Byla tam nazývána fantomologií či fantomatikou). Skepticismus ohledně lidské odolnosti vůči dokonalé neuro-simulaci pseudoreálného světa byl vyjádřen např. v nedávném filmu "Matrix" (1999), ve kterém pouze malá skupina vzbouřenců bojuje proti této simulaci.

Internet - nové digitálně-mediální prostředí, které je sice dnes převážně textuální, ale v budoucnu může získat silněji multimediální nebo téměř úplně vizuální podobu.

Internet může "porazit" zbytek sdělovacích médií (klasických nebo analogových) během 10 - 20 let. Zároveň je velmi pravděpodobné, že dojde k fúzi internetových zpravodajských serverů s "velkým" tiskem, televizí a rozhlasem. (Ve skutečnosti tato fúze už začala.) Avšak na rozdíl od nich, Internet nemůže být považován za masové médium s pouze centrálním "vysíláním". Schopnost výměny informací na Internetu je velmi distribuována a je všesměrová, podobně jako v neuronových sítích. Díky tomu je možno na Internetu lépe "vzdorovat" dezinformacím a pseudovědě, porovnáme-li to se situací v televizi, tisku apod.. Na druhé straně, velmi nízká publikační bariéra na webu umožňuje i nekompetentním osobám vyjadřovat se ke všemu.

Nicméně, pokud jde o poměr mezi racionálními a iracionálními prvky, vědou a pseudovědou, je třeba říci, že Internet je v tomto nástrojem velmi neutrálním.
Iracionalita a dezinformace v současných elektronických médiích - abstrakt | Sisyfos - český klub skeptiků
Novinky
05.04.2016 32285 hits
Platba členských příspěvků

Informaci ohledně členských příspěvků si můžete přečíst
Dotazy
Nenašli jste odpověď na Vaši otázku na webu Sisyfa ?

Pište na dotazy@sisyfos.cz


Čtěte Dotazy čtenářů
Přednášky v AV ČR
02.01.2018 1558 hits
Přednášky Sisyfa v AV ČR v roce 2018

Přednášky cyklu Věda kontra iracionalita se v roce 2018 konají tradičně v budově Akademie věd ČR na Národní třídě 3 v Praze 1, a to v místnosti 206 od 17 hodin. Po přednáškách následuje diskuze.

Středa 21. 2. 2018, 17:00 hodin
Bc. Leoš Kyša: Magické myšlení pro všední den. Paranormální ...

Přednášky ostatní
11.12.2017 2970 hits
Kladno - 12. prosince 2017

Pozvánka na přednášku Klubu Sisyfos

Medicína založená na důkazech

Přednáší

MUDr. Jaromír Šrámek

Ústav histologie a embryologie, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova

Kdy?

úterý 12. prosince 2017 od ...

Přístupy od 3/2006
5260232
TOPlist
Statistika od
25.05.2006

ADMINISTRACE