O nás
27.05.2006 133987 hits
Český klub skeptiků SISYFOS

Skepticismus

Český klub skeptiků SISYFOS je součástí světového skeptického hnutí, které vzniklo v r.1976 v USA z iniciativy desítek vědců a filozofů, mezi nimi několika nositelů Nobelových cen jako reakce na vzestup iracionality ve společnosti. Vzniklá společnost, jejíž vůdčí osobností a ...

Jak se stát členem
Zde si můžete přečíst stanovy sdružení Sisyfos.

Zde lze stáhnout přihlášku za člena našeho sdružení.

Roční členský příspěvek činí
300,- Kč

číslo účtu:
4444444444 (10 čtyřek)
kód banky 2010

Kontaktní adresa
Českého klubu skeptiků SISYFOS:
Zdeněk Jonák
U Dejvického rybníčku 25/1976
160 00 Praha 6

e-mail: zdenek.jonak@hotmail.com
About
27.05.2006 132289 hits
Czech Skeptical Club SISYFOS

Skepticism

The Czech Skeptics Club Sisyfos is a member of the international skeptical movement which has been initiated in U.S.A. in 1976 by scientists and philosophers who reacted against the rise of irrationality in the community. Among the founders of the newly established society ...

01.08.2006 / 20:33Martin Petrásekčtenost 32223e-mailkategorie: článekverze pro tisk
Lidstvo se stále potýká s novými objevy a také s nimi spojenými záhadami. Čím víc se rozšiřuje lidské poznání, tím víc člověk zjišťuje, jak je svět nepoznaného obrovský. Mylný je však názor, že nepoznané je vždy nadpřirozené a neskutečné. Jedním z pavědných oborů, které této nesprávné myšlenky využívají je homeopatie. Pavěda, rádoby čerpající z vědeckých základů a teorií, avšak postmodernisticky smíchávající vědomé znalosti a sci-fi seriály.

Homeopatie není věda a ani vědou být nemůže. Léčí něčím, co neexistuje. Tvrdí, že vyléčí i choroby, se kterými se lidstvo neúspěšně potýká již desetiletí ba i staletí. Kdyby tomu tak skutečně bylo, myslíte, že by ylo také tolik nemocných? Když je to "věda" tolik otevřená lidstvu, proč jsou homeopatika tak drahá?! Možná vám budou tyto otázky v následujících řádcích objasněny.

Uvažujte!

Homeopatie je medicína stará dvě stě let. Vznikala v době, kdy se základy vědecké medicíně teprve pokládaly. Od té doby se však prakticky nezměnila. Zastaralé názory i poznatky, dnes již z velké části mylné, jsou dnes zpět, aby vám pomohly zbavit se rakoviny, aids, nebo dokonce následků po frakturách. Před dvěma sty lety položil základy homeopatii jistý Hahnemann. Vycházel z principu léčit podobné podobným. To dokazoval na principu léčby chininem. Chinin u něj údajně vyvolával horečku a pocity podobné malárii. Byl tedy vhodným lékem proti malárii. Je to však trapný omyl, na kterém si stále homeopati (i studovaní) zakládají. Chinin totiž vyvolává podchlazení a následnou třesavku, nikoliv horečku.(použity materiály prof. MUDr. Jiřího Heřta, DrSc) Za tento omyl Hahnemann samozřejmě nemůže, teploměr v té době totiž ještě nebyl znám. Dle jeho osobních pozorování zjistil, že čím více množství léku snižuje, tím mu "horečka" ustupuje, což si vysvětlil mystikou ředění. Označoval tedy své léky například C10, C20. Znamenalo to, kolikrát je lék za sebou 100x zředěn. Tedy názorně vysvětleno, máme-li dnes homeopatikum s označením C6 je lék zředěn 1:100 a stejně tak ještě šestkrát za sebou. C6 tak znamená zředit 1 litr léku v objemu 1km krychlovém!!! Běžné je však také zředění C30, kdy je tentýž litr léku (třeba pavoučích nožiček) zředěn do objemu roztoku (zpravidla vody nebo lihu) o velikosti Naší galaxie!!! Co teprve zředění C200, C500 nebo M2 (kde M znamená ředění 1:1000!)?! Je to samozřejmě nesmysl. Dokonce i v destilované vodě se najde spousta zbytkových molekul, kterých je možno se zbavit, asi tak jednoduše, jako vyrobit úplné vakuum. Když si takovéto nesrovnalosti homeopati uvědomili, tak samozřejmě zasáhli. Začali se vymlouvat na to, že po původní látce zůstanou "kvantové otisky". Mají pravdu, koumáci. Zapomněli ale, že tyto otisky léku, zůstávají v roztoku po dobu řádově několika desítek pikosekund (pikosekunda = 1.10 na -12 sekund = 0.000000000001 sekundy). V této souvislosti mě napadá jednoduchý výpočet. Kdyby vám homeopat před nosem vyrobil homeopatický lék, tak (samozřejmě v případě, že vystihnete správný okamžik) byste jej museli do svého těla dostat do několika desítek pikosekund. To by v praxi znamenalo pohnout rukou nadsvětelnou rychlostí, což je již ze zákonů relativistické fyziky nemožné. Nebo vám také mohu nabídnout (ve vědeckých kruzích velmi úspěšný) humorný recept na homeopatickou polévku RNDr. Jiřího Grygara, CSc.

Za slunečného poledne dejte vařit 10 galonů vody. Až přijde do varu, pověste do okna kuchyně dva oškubané holuby tak aby jejich stín dopadal přímo na hladinu kotle a hodinu vařte. Po té zřeďte tento extrakt z holubího stínu v poměru jedné kapky do desetilitrového roztoku a podávejte pravidelně třikrát denně.

Ale dost humoru. Mnozí homeopati se opírají o své doktoráty a dokonce jsou natolik drzí, že se vetřou se svými léčebnými zůsoby i do kanceláře první dámy ČR, nebo na univerzity či do nemocničních ordinací. Ohánějí se praxí v U.S.A. - zemi zaslíbené, a přitom zemí jež má nesrovnatelně větší negramotnost, než Česká republika. To se to pak oblbuje...

Že si to vědecká obec nemůže nechat líbit? Ale může. Slovo veřejnosti je nadevše a tak když bůh dopustí i motyka spustí. Nedá se nic dělat, ale jsme to právě my, prostí lidé, kteří to zapříčinili. Nechali jsme se obalamutit a doplatili na naše iracionální chování. A co na to homeopati? Nemusí se přece příčinami vůbec zabývat. Že to nejde vysvětlit? Že je to úplně nelogické? Ale co. Hlavně, že to funguje. Ale nemyslím, že na mizivých účincích, způsobených snad jen efektem placeba, má někdo právo na chudých, bezmocných a často i smrtelně nemocných vydělávat. Styďte se!

Homeopati se stále snaží dokázat účinnost nekonečně řeďených látek experimentálně. Podařilo se to údajně např. prof. Benvenistovi a řadě jiných. Když se však tyto experimenty zopakovaly, výsledek se nedostavil. Mnohokrát byla také prověřována účinnost homeopatik. Vždy bez potřebného minima pozitivních výsledků.

Je možné, že lékařům se nedostává řádného finančního ohodnocení, ale aby kvůli tomu porušovali zákony etiky, místo léků ordinovali homeopatika, za které budou řádně finančně ohodnoceni...

Možná mi bude vytýkán přílišný materialismus.Materialismus je zde však na místě. Není logické vysvětlovat něco patologicky iracionálního filozofickým racionálnem. Prostě a jednoduše, jak se dá jinak oponovat něčemu tak okatě naivnímu než materialistickými fakty. Není zde na místě ani tvrzení o zaslepenosti vědců. Cílem tohoto postmodernistického paradigmatu není (na rozdíl od paradigmat Koperníkových, Darwinových či Schliemanových) blaho a pokrok vědy, ale pouze blaho vlastní, finanční. Aby lépe uspěli, přirovnávají se homeopaté právě k výše zmíněným ”kacířům vědy”. I oni byli za rozporuplné vědecké učení pronásledováni. Ale snad právě zde chybí těmto rádoby vědcům filozoficko racionální pohled na věc, kterým se jinde tak velmi rádi ohánějí.

Vyjádření lékařské komory, že homeopatii může provozovat kterýkoli lékař, dává jasně najevo, že žádné školení není zapotřebí, že rozsáhlé učebnice a Repertoria homeopatů nemají hodnotu žádnou. Ani tvrzení homeopatů, že homeopatika jsou považována podle našeho nového zákona o lécích za řádná léčiva, není pravdivé! Řádnými léky homeopatika nejsou, protože jejich účinnost není a ani nemůže být zkoušena. Na každém balení musí být informace, že jde o lék bez ověřené účinnosti! Je nepochybné, že spor o homeopatii není sporem odborným. Věcné argumenty mluví jasnou řečí. Zcela jasné je na druhé straně to, že prodej čisté vody za stokorunové částky je pro výrobce zajímavý. Homeopatie do současné medicíny, která je na vědeckém poznání založena, nepatří. Její místo je v oblasti medicíny nekonvenční, alternativní, kterou definujeme takto: "Její metody jsou založeny na předpokladu existence neprokázaných nebo iracionálních principů a sil, jsou v rozporu s vědeckými poznatky a jejich účinnost nebyla standardními vědeckými metodami prokázána."

Za český klub skeptiků, SISYFOS

Martin Petrásek, 1998

MP@MailAndNews.com
Homeopatie | Sisyfos - český klub skeptiků
Novinky
17.03.2018 8777 hits
Film GRYGAR na TV Prima ZOOM

Životní příběh významného českého vědce, který proslul především jako popularizátor astronomie... Český dokument (2018)

TV Prima ZOOM, neděle 18. března 2018, 20:00 ...

Dotazy
Nenašli jste odpověď na Vaši otázku na webu Sisyfa ?

Pište na dotazy@sisyfos.cz
Volejte na 776 306 185


Čtěte Dotazy čtenářů
Přednášky v AV ČR
02.01.2018 7757 hits
Přednášky Sisyfa v AV ČR v roce 2018

Přednášky cyklu Věda kontra iracionalita se v roce 2018 konají tradičně v budově Akademie věd ČR na Národní třídě 3 v Praze 1, a to v místnosti 206 od 17 hodin. Po přednáškách následuje diskuze.

Středa 19. 9. 2018, 17:00 hodin
1. Claire Klingenberg: Nenechte se nachytat.(Kurzy kritického ...

Přednášky ostatní
31.05.2018 3725 hits
Kladno - 12. června 2018

Pozvánka na přednášku Klubu Sisyfos

mimořádně začátek v 17.30 !!!

Tuková tkáň: Víc než jen zásobárna energie.

Přednáší

MUDr. Jaromír Šrámek
Ústav histologie a embryologie, 1. lékařská fakulta, Univerzita ...

Přístupy od 3/2006
5535846
TOPlist
Statistika od
25.05.2006

ADMINISTRACE