O nás
27.05.2006 133987 hits
Český klub skeptiků SISYFOS

Skepticismus

Český klub skeptiků SISYFOS je součástí světového skeptického hnutí, které vzniklo v r.1976 v USA z iniciativy desítek vědců a filozofů, mezi nimi několika nositelů Nobelových cen jako reakce na vzestup iracionality ve společnosti. Vzniklá společnost, jejíž vůdčí osobností a ...

Jak se stát členem
Zde si můžete přečíst stanovy sdružení Sisyfos.

Zde lze stáhnout přihlášku za člena našeho sdružení.

Roční členský příspěvek činí
300,- Kč

číslo účtu:
4444444444 (10 čtyřek)
kód banky 2010

Kontaktní adresa
Českého klubu skeptiků SISYFOS:
Zdeněk Jonák
U Dejvického rybníčku 25/1976
160 00 Praha 6

e-mail: zdenek.jonak@hotmail.com
About
27.05.2006 132289 hits
Czech Skeptical Club SISYFOS

Skepticism

The Czech Skeptics Club Sisyfos is a member of the international skeptical movement which has been initiated in U.S.A. in 1976 by scientists and philosophers who reacted against the rise of irrationality in the community. Among the founders of the newly established society ...

01.08.2006 / 20:16Luděk Pekárekčtenost 12791e-mailkategorie: článekverze pro tisk
Snažíme se členy Sisyfa a ostatní čtenáře našeho zpravodaje co nejvíce informovat o nových již na první pohled převratných technologiích, které jejich autoři zpravidla zařazují do kategorie technologií pro třetí tisíciletí. Mnohé z těchto technologií se uplatňují s předstihem a zprávy o dosažených výsledcích, byť předběžné, jsou více než nadějné. Po technologii JL (Joint Line, alias Jiří Lang) a kosmickém kvantovém motoru (RQM, Rapperswil, Švýcarsko) přichází s dalekosáhlými plány pro třetí tisíciletí a se zprávami o úspěších již v tisíciletí druhém metoda rezonanční terapie.

Metoda se dá podle autorů aplikovat na různé biologické objekty, počítaje v to člověka. V tomto příspěvku popíšeme jen tu část, která se týká lesů, přičemž využijeme brožury, kterou v češtině vydal Ústav pro rezonančí terapii. Při popisu vynecháme filozofické úvahy a meditace, kterými autoři svůj výklad v hojné míře provázejí, protože pokládáme za správnější je oddělit od věcného popisu činnosti, v níž rezonanční terapie spočívá.

Postup je tento: najde se les, který chřadne. Poté se pořídí několik leteckých snímků postiženého lesa. Snímek se dopraví do IRT, což je zkratka pro Institut rezonanční terapie sídlící v SRN (Institut für Resonaztherapie Cappenberg GmbH & Co. KG, Am Struckmannsberg 32, D - 44534 Lünen, Germany, Tel +49-2306750900, Fax +49-2306740957, Email: IRT-Cappenberg@-Online.de).

Pak následuje druhá a hlavní část metody. (Autoři původního popisu metody rozdělili postup do osmi kroků, avšak zkrácení, které jsme zvolili, není na újmu obsahu popisné části informace o použité metodě.) Postup spočívá v tom, že odborník z ústavu rezonanční terapie nejdříve “sestaví spolu s místní lesní správou detailní analýzu lesa, aby mohl určit příčiny ztráty vitality”, a provede (blíže neurčené) “energetické měření půdy a kontrolních stromů”, týkající se například (bohužel opět blíže neurčeného) “vyzařování půdy a kmenů”. Pak se prozkoumají dříve pořízené snímky nezdravého lesa, posoudí se, který snímek se nejlépe hodí jako rezonátor, a ten se přenese pomocí digitizéru do počítače. Manipulací se snímkem v počítači pak “ošetřovatel” vstoupí na dálku do rezonance s vlastním lesem. “Ošetřovací program” u digitalizovaného snímku trvá dvě až čtyři hodiny denně a asistent jej pětkrát v týdnu opakuje (v sobotu a v neděli se les zřejmě neléčí). Podle ročního období a podle “reakce ošetřovaného ekologického systému” se každé tři až čtyři týdny sestavuje nový program. Výsledkem, který se ovšem dostavuje až po letech, je regenerovaný les – v brožuře je uveden kreslený příklad výsledku tříleté rezonanční terapie a dvojice (neleteckých) snímků listnatých stromů v parku Laxenburg před terapií a po třech letech rezonanční terapie. Rozdíl na snímku je dobře patrný.

Postižený reálný les, byť byl stovky kilometrů (Čechy) i tisíce kilometrů (lesy na severu Ruska) daleko, se tedy po určité době aplikace rezonanční terapie začne zotavovat, což se projevuje například tím, že stromy lépe rostou a jejich jehličí méně opadává.

Plochy, které se zatím rezonančně léčí, nejsou malé. Podle údajů v informační brožuře Institutu rezonanční terapie mají z léčených lesů největší rozlohu lesy v rezervaci severně od Petrohradu, a to 40000 ha. Česká republika je co do aplikace rezonanční terapie na druhém místě – celková rozloha rezonančně léčených lesů je u nás údajně 33000 hektarů. V SRN, v Holandsku a v některých jiných místech se rezonanční terapie zatím používá jen na velmi malých plochách. Léčení probíhá v některých místech již několik let. Do sledování léčených lesů u nás je podle zmíněné informační brožury kromě českého podniku označeného v brožuře jako “Institute of Forest Ecosystem Research” (jako spolupracovník je uváděn Ing. Pavel Moravčík) zapojen i budějovický Ústav krajinné ekologie Akademie věd České republiky v Budějovicích (Dr. Pavel Cudlin). Tito odborníci již zjistili podstatné zlepšení stavu léčených lesů.

Potud zkrácený popis postupu při rezonanční terapii a při zjišťování její účinnosti. Brožura, kterou institut vydal, je ovšem rozsáhlejší. Autoři pomocí čar a kruhů kolem stromů graficky znázorňují rezonanci mezi stromy v lese a její narušení, při popisu rezonance používají termínů převzatých z fyzikální teorie deterministického chaosu jako fraktál a atraktor, citují práce a pracovníky různých profesí, kteří účinnost “rezonanční terapie” potvrzují.

Nejen to. Celá tato “technologie třetího tisíciletí” je vložena do mnohem širších souvislostí. Autoři se totiž hlásí k představám o existenci morfického pole, kterým se snaží vysvětlit údajné úspěchy své “terapie”. O tom bude více v příspěvku profesora Heřta.

Na závěr je s politováním třeba konstatovat, že k ověřování účinnosti rezonanční terapie lesů v naší republice si autoři této technologie vybrali velmi nevhodnou dobu. Na lesy, které rezonančně léčí, totiž v posledních letech dopadá podstatně méně škodlivých imisí, než v létech minulých. Bude proto krajně obtížné či spíše nemožné dokázat, že zlepšení stavu sledovaného lesa souvisí právě s rezonanční terapií.
Rezonanční terapie v osmi krocích | Sisyfos - český klub skeptiků
Novinky
17.03.2018 8777 hits
Film GRYGAR na TV Prima ZOOM

Životní příběh významného českého vědce, který proslul především jako popularizátor astronomie... Český dokument (2018)

TV Prima ZOOM, neděle 18. března 2018, 20:00 ...

Dotazy
Nenašli jste odpověď na Vaši otázku na webu Sisyfa ?

Pište na dotazy@sisyfos.cz
Volejte na 776 306 185


Čtěte Dotazy čtenářů
Přednášky v AV ČR
02.01.2018 7757 hits
Přednášky Sisyfa v AV ČR v roce 2018

Přednášky cyklu Věda kontra iracionalita se v roce 2018 konají tradičně v budově Akademie věd ČR na Národní třídě 3 v Praze 1, a to v místnosti 206 od 17 hodin. Po přednáškách následuje diskuze.

Středa 19. 9. 2018, 17:00 hodin
1. Claire Klingenberg: Nenechte se nachytat.(Kurzy kritického ...

Přednášky ostatní
31.05.2018 3725 hits
Kladno - 12. června 2018

Pozvánka na přednášku Klubu Sisyfos

mimořádně začátek v 17.30 !!!

Tuková tkáň: Víc než jen zásobárna energie.

Přednáší

MUDr. Jaromír Šrámek
Ústav histologie a embryologie, 1. lékařská fakulta, Univerzita ...

Přístupy od 3/2006
5535844
TOPlist
Statistika od
25.05.2006

ADMINISTRACE