O nás
27.05.2006 128911 hits
Český klub skeptiků SISYFOS

Skepticismus

Český klub skeptiků SISYFOS je součástí světového skeptického hnutí, které vzniklo v r.1976 v USA z iniciativy desítek vědců a filozofů, mezi nimi několika nositelů Nobelových cen jako reakce na vzestup iracionality ve společnosti. Vzniklá společnost, jejíž vůdčí osobností a ...

Jak se stát členem
Zde si můžete přečíst stanovy sdružení Sisyfos.

Zde lze stáhnout přihlášku za člena našeho sdružení.

Roční členský příspěvek činí
300,- Kč

číslo účtu:
4444444444 (10 čtyřek)
kód banky 2010

Kontaktní adresa
Českého klubu skeptiků SISYFOS:
Zdeněk Jonák
U Dejvického rybníčku 25/1976
160 00 Praha 6

e-mail: zdenek.jonak@hotmail.com
About
27.05.2006 128793 hits
Czech Skeptical Club SISYFOS

Skepticism

The Czech Skeptics Club Sisyfos is a member of the international skeptical movement which has been initiated in U.S.A. in 1976 by scientists and philosophers who reacted against the rise of irrationality in the community. Among the founders of the newly established society ...

01.08.2006 / 19:56Jiří Zvolskýčtenost 17048e-mailkategorie: článekverze pro tisk
Víte, že ...

Již delší dobu je částí obyvatelstva přijímáno využívání jaderných energetických zdrojů skepticky až nepřátelsky. Tyto mnohdy iracionální postoje vznikají pod vlivem strachu živeného fámami a desinformacemi. Kromě vlivu havárie v Černobylu, je to i důsledek nedostatku informací o provozu v současných jaderných zařízeních, o jejich zabezpečení před haváriemi a o ochraně životního prostředí před radioaktivním zářením. Uvedeme proto postupně několik faktů.

Do jaderné energetiky bylo investováno obrovské množství času, úsilí a prostředků k zabezpečení ochrany životního prostředí před radioaktivním zářením. V tlakovodních reaktorech jaderných elektráren v ČR není možné, aby došlo k nekontrolovatelnému rozvoji štěpné reakce. Před únikem radionuklidů v jaderné elektrárně i skladech vyhořelého paliva brání několikanásobné bezpečnostní bariéry a zabezpečovací a kontrolní mechanismy, které snižují radiační rizika na přijatelnou mez.

Roční provoz jaderné elektrárny Temelín (2 000 MW) ušetří asi 12 mil. tun uhlí, které by bylo spáleno v klasických elektrárnách, jeden mil. tun vápence na jeho odsíření a zabrání vypuštění do ovzduší přes 20 mil. tun oxidu uhličitého, přispívajícího ke skleníkovému efektu. Vyprodukuje se při tom asi 45 tun vyhořelého radioaktivního paliva o objemu 2,3 m3.

Během více jak desetiletého provozu jaderné elektrárny Dukovany ani u jedné z příhod se nejednalo o narušení radioaktivní bezpečnosti a únik radionuklidů do okolí.

Studie o vlivu jaderné elektrárny Temelín na životní prostředí byla vypracována Výzkumným ústavem vodohospodářským po zadání Ministerstva životního prostředí. Je přístupná zájemcům a uložena též v informačním středisku elektrárny.

Vliv radioaktivního záření na lidský organismus se vyjadřuje tzv. dávkovým ekvivalentem, který se měří v sievertech (Sv). V prostředí, ve kterém žijeme, je přítomno přirozené radioaktivní záření zemského i kosmického původu, od něhož každý člověk dostává za rok v průměru 2.5 milisievertů (mSv). Celosvětová činnost jaderných elektráren zvyšuje tuto hodnotu o 0,1%, zatímco zdravotnictví v průměru o 20%.

Normy pro ochranu obyvatelstva před ionizujícím zářením stanoví přípustný limit 5 mSv za rok. Pro profesionální pracovníky v radioaktviním prostředí je limit 50 mSv za rok dávkovým ekvivalentem okolo 20 mSv.

Podmínkou k povolení provozu meziskladu, kde je uloženo vyhořelé vysoce radioaktivní palivo po dobu 40 až 50 let, je, aby u jeho plotu roční dávkový ekvivalent nepřesáhl 0.1 mSv. Se vzdáleností pak tato hodnota rychle klesá.

Z rozboru Vědeckého výboru OSN pro účinky atomového záření vyplývá, že až do radiačních dávek 200 mSv za rok nelze prokázat riziko vzniku dodatečných případů rakoviny a že první příznaky zdravotních potíží se objevují při dávkových ekvivalentech vyšších než 500 mSv.
K jaderné energetice | Sisyfos - český klub skeptiků
Novinky
17.03.2018 3222 hits
Film GRYGAR na TV Prima ZOOM

Životní příběh významného českého vědce, který proslul především jako popularizátor astronomie... Český dokument (2018)

TV Prima ZOOM, neděle 18. března 2018, 20:00 ...

Dotazy
Nenašli jste odpověď na Vaši otázku na webu Sisyfa ?

Pište na dotazy@sisyfos.cz


Čtěte Dotazy čtenářů
Přednášky v AV ČR
02.01.2018 4372 hits
Přednášky Sisyfa v AV ČR v roce 2018

Přednášky cyklu Věda kontra iracionalita se v roce 2018 konají tradičně v budově Akademie věd ČR na Národní třídě 3 v Praze 1, a to v místnosti 206 od 17 hodin. Po přednáškách následuje diskuze.

Středa 18. 4. 2018, 17:00 hodin
Mgr. Michal Křupka, Ph.D. (Ústav imunologie LF UP Olomouc): ...

Přednášky ostatní
13.03.2018 3531 hits
Kladno - 10. dubna 2018

Pozvánka na přednášku Klubu Sisyfos

To přece nemůže být náhoda! Nebo může?

Přednáší

Ondřej Vencálek


Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého, katedra matematické analýzy a aplikací matematiky

Kdy?

úterý 10. dubna 2018 od ...

Přístupy od 3/2006
5367382
TOPlist
Statistika od
25.05.2006

ADMINISTRACE