O nás
27.05.2006 120925 hits
Český klub skeptiků SISYFOS

Skepticismus

Český klub skeptiků SISYFOS je součástí světového skeptického hnutí, které vzniklo v r.1976 v USA z iniciativy desítek vědců a filozofů, mezi nimi několika nositelů Nobelových cen jako reakce na vzestup iracionality ve společnosti. Vzniklá společnost, jejíž vůdčí osobností a ...

Jak se stát členem
Zde si můžete přečíst stanovy sdružení Sisyfos.

Zde lze stáhnout přihlášku za člena našeho sdružení.

Roční členský příspěvek činí
300,- Kč

číslo účtu:
4444444444 (10 čtyřek)
kód banky 2010

Kontaktní adresa
Českého klubu skeptiků SISYFOS:
Zdeněk Jonák
U Dejvického rybníčku 25/1976
160 00 Praha 6

e-mail: zdenek.jonak@hotmail.com
About
27.05.2006 122757 hits
Czech Skeptical Club SISYFOS

Skepticism

The Czech Skeptics Club Sisyfos is a member of the international skeptical movement which has been initiated in U.S.A. in 1976 by scientists and philosophers who reacted against the rise of irrationality in the community. Among the founders of the newly established society ...

01.08.2006 / 19:56Jiří Zvolskýčtenost 16139e-mailkategorie: článekverze pro tisk
Víte, že ...

Již delší dobu je částí obyvatelstva přijímáno využívání jaderných energetických zdrojů skepticky až nepřátelsky. Tyto mnohdy iracionální postoje vznikají pod vlivem strachu živeného fámami a desinformacemi. Kromě vlivu havárie v Černobylu, je to i důsledek nedostatku informací o provozu v současných jaderných zařízeních, o jejich zabezpečení před haváriemi a o ochraně životního prostředí před radioaktivním zářením. Uvedeme proto postupně několik faktů.

Do jaderné energetiky bylo investováno obrovské množství času, úsilí a prostředků k zabezpečení ochrany životního prostředí před radioaktivním zářením. V tlakovodních reaktorech jaderných elektráren v ČR není možné, aby došlo k nekontrolovatelnému rozvoji štěpné reakce. Před únikem radionuklidů v jaderné elektrárně i skladech vyhořelého paliva brání několikanásobné bezpečnostní bariéry a zabezpečovací a kontrolní mechanismy, které snižují radiační rizika na přijatelnou mez.

Roční provoz jaderné elektrárny Temelín (2 000 MW) ušetří asi 12 mil. tun uhlí, které by bylo spáleno v klasických elektrárnách, jeden mil. tun vápence na jeho odsíření a zabrání vypuštění do ovzduší přes 20 mil. tun oxidu uhličitého, přispívajícího ke skleníkovému efektu. Vyprodukuje se při tom asi 45 tun vyhořelého radioaktivního paliva o objemu 2,3 m3.

Během více jak desetiletého provozu jaderné elektrárny Dukovany ani u jedné z příhod se nejednalo o narušení radioaktivní bezpečnosti a únik radionuklidů do okolí.

Studie o vlivu jaderné elektrárny Temelín na životní prostředí byla vypracována Výzkumným ústavem vodohospodářským po zadání Ministerstva životního prostředí. Je přístupná zájemcům a uložena též v informačním středisku elektrárny.

Vliv radioaktivního záření na lidský organismus se vyjadřuje tzv. dávkovým ekvivalentem, který se měří v sievertech (Sv). V prostředí, ve kterém žijeme, je přítomno přirozené radioaktivní záření zemského i kosmického původu, od něhož každý člověk dostává za rok v průměru 2.5 milisievertů (mSv). Celosvětová činnost jaderných elektráren zvyšuje tuto hodnotu o 0,1%, zatímco zdravotnictví v průměru o 20%.

Normy pro ochranu obyvatelstva před ionizujícím zářením stanoví přípustný limit 5 mSv za rok. Pro profesionální pracovníky v radioaktviním prostředí je limit 50 mSv za rok dávkovým ekvivalentem okolo 20 mSv.

Podmínkou k povolení provozu meziskladu, kde je uloženo vyhořelé vysoce radioaktivní palivo po dobu 40 až 50 let, je, aby u jeho plotu roční dávkový ekvivalent nepřesáhl 0.1 mSv. Se vzdáleností pak tato hodnota rychle klesá.

Z rozboru Vědeckého výboru OSN pro účinky atomového záření vyplývá, že až do radiačních dávek 200 mSv za rok nelze prokázat riziko vzniku dodatečných případů rakoviny a že první příznaky zdravotních potíží se objevují při dávkových ekvivalentech vyšších než 500 mSv.
K jaderné energetice | Sisyfos - český klub skeptiků
Novinky
05.04.2016 27887 hits
Platba členských příspěvků

Informaci ohledně členských příspěvků si můžete přečíst
Dotazy
Nenašli jste odpověď na Vaši otázku na webu Sisyfa ?

Pište na dotazy@sisyfos.cz


Čtěte Dotazy čtenářů
Přednášky v AV ČR
03.01.2017 13659 hits
Přednášky Sisyfa v AV ČR v roce 2017

Přednášky cyklu Věda kontra iracionalita se v roce 2017 konají tradičně v budově Akademie věd ČR na Národní třídě 3 v Praze 1, a to v místnosti 206 od 17 hodin. Po přednáškách následuje diskuze.

Středa 22. 11. 2017 (Výjimečně čtvrtá středa!), 17:00 hodin
MUDr. Jaromír Šrámek (1. Lékařská ...

Přednášky ostatní
04.10.2017 1738 hits
Kladno - 10. října 2017

Pozvánka na přednášku Klubu Sisyfos

"BIO,GM a krisprování aneb věda mezi pověrou a magií"

Přednáší
Prof. RNDr.Opatrný Zdeněk, CSc.

Laboratoř buněčné biologie a biotechnologie rostlin
Katedra fyziologie rostlin PřF UK v Praze

Kdy?
úterý 10. ...

Přístupy od 3/2006
5140964
TOPlist
Statistika od
25.05.2006

ADMINISTRACE