O nás
27.05.2006 136466 hits
Český klub skeptiků SISYFOS

Skepticismus

Český klub skeptiků SISYFOS je součástí světového skeptického hnutí, které vzniklo v r.1976 v USA z iniciativy desítek vědců a filozofů, mezi nimi několika nositelů Nobelových cen jako reakce na vzestup iracionality ve společnosti. Vzniklá společnost, jejíž vůdčí osobností a ...

Jak se stát členem
Zde si můžete přečíst stanovy sdružení Sisyfos.

Zde lze stáhnout přihlášku za člena našeho sdružení.

Roční členský příspěvek činí
300,- Kč

číslo účtu:
4444444444 (10 čtyřek)
kód banky 2010

Kontaktní adresa
Českého klubu skeptiků SISYFOS:
Zdeněk Jonák
U Dejvického rybníčku 25/1976
160 00 Praha 6

e-mail: zdenek.jonak@hotmail.com
About
27.05.2006 133623 hits
Czech Skeptical Club SISYFOS

Skepticism

The Czech Skeptics Club Sisyfos is a member of the international skeptical movement which has been initiated in U.S.A. in 1976 by scientists and philosophers who reacted against the rise of irrationality in the community. Among the founders of the newly established society ...

Archiv článků - všechny články od autora jménem redakce
Dvě reportáže o účasti Klubu skeptiků Sisyfos na Veletrhu vědy
XIV. SKEPTIKON BRNO - 11. až 13. května 2018
Proslov při předávání XX. bludných balvanů Sisyfa za rok 2017
Výroční diamantový bludný balvan v kategorii jednotlivců za rok 2017 - Prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc. za mimořádný celoživotní přínos pseudovědě
Výroční diamantový bludný balvan v kategorii družstev za rok 2017 - tým lobbistů prosazujících Tradiční čínskou medicínu do českého zdravotnictví za mimořádně úspěšné přezírání vědecké medicíny
Zlatý bludný balvan v kategorii jednotlivců za rok 2017 - Prof. Ing. Miloslav Šoch, CSc., dr. h. c. za bezcílný akademický výzkum na magii založené homeopatie a za její veřejnou propagaci
Zlatý bludný balvan v kategorii družstev za rok 2017 - ROZALIO – Rodiče za lepší informovanost a svobodnou volbu v očkování, z.s. za příspěvek k alternativním technikám analýzy rizik, zejména pak rizik očkování
Stříbrný bludný balvan v kategorii jednotlivců za rok 2017 - ex aequo RNDr. Mgr. Hana Blochová alias Rosa de Sar a Ing. Jaroslav Růžička za rozvoj alternativní archeologie s přesahem do dalších vědních disciplín
Stříbrný bludný balvan v kategorii družstev za rok 2017 - Ing. Hana Bláhová s kolektivem spolupracovníků a autorů webu medicelo.cz za velmi matoucí přístup k parazitologii a návazným oblastem
Bronzový bludný balvan v kategorii jednotlivců za rok 2017 - Mgr. et Mgr. Petra Yamuna Wolf za objevy ve vaginální a anální kartografii i v odposednutí a kleteb rušení
Bronzový bludný balvan v kategorii družstev za rok 2017 - obhájci placaté Země Vladimír Bača a David Starosta za chrabrý vzdor heliocentrickému spiknutí
Pozvánka na premiéru biografického dokumentu o Jiřím Grygarovi
Pozvánka na předávání Bludných balvanů za rok 2017
XIV. Skeptikon 2018
Pozvánka pro české skeptiky: Český klub skeptiků Sisyfos vás srdečně zve na 17. Evropský skeptický kongres, 21. - 24. 9. 2017
Stanovisko Českého klubu skeptiků Sisyfos, z.s. k návrhu na doplnění zákona o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činnosti souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů č. 96/2004Sb. o nové nelékařské zdravotnické obory „terapeut tradiční čínské medicíny“ a „specialista tradiční čínské medicíny“ (§21c a §21d)
March for Science - Přidejte se k nám!
Proslov při předávání XIX. Bludných balvanů Sisyfa za rok 2016
Zlatý Bludný balvan v kategorii jednotlivců za rok 2016 - Mgr. Viliam Poltikovič a Jiří Vokáč Čmolík za odhalení cest k řešení globálního nedostatku životních zdrojů
Zlatý Bludný balvan v kategorii družstev za rok 2016 - Společnost Miroslav Skalický medicaHERBA a Česká gynekologická a porodnická společnost České lékařské společnosti JEP za šíření a podporu svérázné metody detoxikace vagíny dle receptu tibetských mnichů
Stříbrný Bludný balvan v kategorii jednotlivců za rok 2016 - Mgr. Libor Votoček za šíření pavědeckého kreacionismu, zejména mezi školní mládeží
Stříbrný Bludný balvan v kategorii družstev za rok 2016 - Konzultační a terapeutický institut Praha za posílení imaginární složky komplexní medicíny
Bronzový Bludný balvan v kategorii jednotlivců za rok 2016 - JUDr. Erika Hájková, alias Erika Magdalena Peprná za vysoce kvalifikovanou diskreditaci medicíny, jakož i jasnovidné šíření alternativ všeho druhu
Bronzový Bludný balvan v kategorii družstev za rok 2016 - Homeopatická lékařská asociace, z. s. za usilovnou a všestrannou homeopatickou potenciaci medicínských znalostí
Pozvánka na předávání Bludných balvanů za rok 2016
Český klub skeptiků Sisyfos zve své členy a příznivce na Evropský skeptický kongres
Zemřel Prof. Ing. Miroslav Kutílek, DrSc. (8. 10. 1927 - 4. 10. 2016)
XIII. SKEPTIKON 2016 - Příbram, 20. – 22. května 2016
Proslov při předávání XVIII. Bludných balvanů Sisyfa za rok 2015
Zlatý Bludný balvan v kategorii jednotlivců za rok 2015 - MUDr. Jan Hnízdil za diskreditaci psychosomatické medicíny v očích odborné i laické veřejnosti
Zlatý Bludný balvan v kategorii družstev za rok 2015 - Fakultní nemocnice v Hradci Králové za příkladnou péči o dílo Velikého Mao Ce-tunga v oblasti zdravotnictví
Stříbrný Bludný balvan kategorii jednotlivců za rok 2015 - Prof. M.D. Tp.D. PhDr. Ján Šramo, Ph.D. za renezanci neomylné antropologické biotypologie; s úžasem nad jeho akademickou kariérou
Stříbrný Bludný balvan v kategorii družstev za rok 2015 - Rada Českého rozhlasu v Praze za odstrašující příklad zdůvodnění, proč Český rozhlas Dvojka vysílal pavědecké díly v seriálu „Kupředu do minulosti“
Bronzový Bludný balvan v kategorii jednotlivců za rok 2015 - MUDr. Libor Němec za kvalifikovanou propagaci a využívání diagnostických metod non lege artis
Bronzový Bludný balvan v kategorii družstev za rok 2015 - Rehabilitační oddělení Oblastní nemocnice Příbram, a.s. za poskytování alternativně nadstandardní zdravotní péče
Pozvánka na předávání Bludných balvanů za rok 2015
13. Skeptikon plánujeme v Příbrami, ve dnech 20. 5. - 22. 5. 2016
Čeští skeptici - Kdo jsou a co chtějí
Protestujeme proti invazi čínského šarlatánství do českého zdravotnictví
XII. SKEPTIKON Kroměříž 15 - 17. května 2015 - POKYNY PRO ÚČASTNÍKY
Zlatý Bludný balvan v kategorii jednotlivců za rok 2014 - prof. Ing. Jiří Militký, CSc. za vývoj textilií proti „elektrosmogu“ a za desinformace o jeho působení na zdraví
Zlatý Bludný balvan v kategorii družstev za rok 2014 - Mgr. Kateřina Konrádová a spol. za propagaci a užívání irisdiagnostiky k léčbě s občas nečekanými vedlejšími účinky
Stříbrný Bludný balvan v kategorii jednotlivců za rok 2014 - Dalibor Kuběna za zpřístupnění největšího objevu holistického léčení v tomto století českým pacientům
Stříbrný Bludný balvan v kategorii družstev za rok 2014 - Akademické duo Katedry politologie Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze za pionýrské prosazení exopolitiky jako vědecké disciplíny již ve druhé dekádě XXI. století
Bronzový Bludný balvan v kategorii jednotlivců za rok 2014 - Mgr. Alžběta Šorfová za trpělivou přípravu veřejnosti na duchovně-energetickou transformaci
Bronzový Bludný balvan za rok 2014 v kategorii družstev - Ota Nepilý a spol. za propagaci oxidu chloričitého jakožto všeléku na všemožné neduhy, včetně rakoviny
Pozvánka na předávání Bludných balvanů za rok 2014
Happening s trezorem vyzývá jasnovidce k prokázání svých schopností
Doporučené přednášky zaměřené na podporu kritického myšlení a vědeckého přístupu
Velká sleva skeptických publikací
Sborník Věda kontra iracionalita 4
Zlatý Bludný balvan v kategorii jednotlivců za rok 2013 - MUDr. Ludmila Eleková za udatné tažení proti očkování
Zlatý Bludný balvan v kategorii družstev za rok 2013 - firmy ZAT a.s. a MDM Centrum s.r.o.
Stříbrný Bludný balvan v kategorii jednotlivců za rok 2013 - Prof. RNDr. Antonín Jiří Mejsnar, DrSc., IOM za pozoruhodné zatemnění problematiky evoluční biologie
Stříbrný Bludný balvan v kategorii družstev za rok 2013 - firma DAP Services, a.s. za iracionální psychodiagnostiku „Barvy života“
Bronzový Bludný balvan v kategorii jednotlivců za rok 2013 - Igor Chaun za velkorysou mediální propagaci pseudovědeckých idejí a jejich nositelů
Bronzový Bludný balvan za rok 2013 v kategorii družstev - Protiproud – Kontrarevoluční magazín Petra Hájka za vytrvalé odhalování všemožných spiknutí
Pozvánka na předávání Bludných balvanů za rok 2013
XI. Skeptikon...
Paranormální výzva Českého klubu skeptiků Sisyfos
Milionová cena skončila. Jenom jeden z uchazečů podstoupil test. Neuspěl.
X. SKEPTIKON - Hustopeče u Brna, 14. - 16. června 2013
Připravujeme X. SKEPTIKON
Videozáznam a fotografie z udílení XV. Bludných balvanů Sisyfa za rok 2012
Proslov při předávání XV. Bludných balvanů Sisyfa za r. 2012
Zlatý Bludný balvan 2012 v kategorii jednotlivců - RNDr. Jan Frank
Zlatý Bludný balvan 2012 v kategorii družstev - Česká televize
Stříbrný Bludný balvan 2012 v kategorii družstev - firmy Z-technology s.r.o. a Zapper Centrum ČR
Stříbrný Bludný balvan 2012 v kategorii jednotlivců - Dr. George Egely
Bronzový Bludný balvan 2012 v kategorii družstev - firma Bc. Milan Popelka
Bronzový Bludný balvan 2012 v kategorii jednotlivců - Pavel Mácha
Pozvánka na předávání Bludných balvanů za rok 2012
Dotazy čtenářů
IX. Skeptikon Uherský Brod - 15. až 17. června 2012
IX. Skeptikon bude 15. - 17. června
Záznam ze XIV. předávání Bludných balvanů na ČT24 a Jak to vidí Max Kašparů na ČRo2
Zlatý Bludný balvan 2011 - PhDr. et Ing. Ivan Bertl
Zlatý Bludný balvan 2011 - Společnost Quantum Medical Institute
Stříbrný Bludný balvan 2011 - Ing. Andrej Dragomirecký
Stříbrný Bludný balvan 2011 - Bioinstitut o.p.s.
Bronzový bludný balvan 2011 - Karolína Loskotová zvaná Aluška
Bronzový bludný balvan 2011 - Adam B. Bartoš a tým serveru Freeglobe.cz
Dnešní předání Bludných balvanů živě na internetu ČT24
Pozvánka na předávání Bludných balvanů za rok 2011
Odpovědi na naši výzvu České lékařské komoře
Výzva České lékařské komoře k  zaujetí stanoviska k  léčitelství a k metodám alternativní medicíny
Kniha Alternativní medicína a léčitelství - Jiří Heřt
VIII. SKEPTIKON Mikulov 17. – 19. června 2011
VIII. SKEPTIKON, Mikulov 17.-19. června 2011
Proslov při předávání XIII. Bludných balvanů Sisyfa za r. 2010
Zlatý Bludný balvan 2010 - Martin Sobotka
Zlatý Bludný balvan 2010 - Akademické kvarteto Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni
Stříbrný Bludný balvan 2010 - Pavel Kábrt
Stříbrný bludný balvan 2010 - firma ORGONITY.CZ
Bronzový Bludný balvan 2010 - Dr. Raymond A. Moody jr.
Bronzový Bludný balvan 2010 - firma Green Way HHO
„Jeď na vodu“ aneb další pokus o klamání spotřebitele
Pozvánka na předávání Bludných balvanů za rok 2010
SISYFOS poslal 16. 2. českým europoslancům „homeopatickou“ výzvu
Přece by nám nelhali
Akce: Homeopatie - nic v tom není
Evropská Unie, klamání spotřebitelů a homeopatie
Stanovisko výboru Českého klubu skeptiků SISYFOS k diskusi o globálním oteplování
Rozhovor s Věrou Noskovou pro Literární noviny o okultismu, věštcích i vědě
Sborník Věda kontra iracionalita 3
Ve Strašicích dostrašilo
ZA FUNGUJÍCÍ PERPETUUM MOBILE – JEN TŘETÍ MÍSTO V SOUTĚŽI ČESKÁ HLAVIČKA 2009
Společenskovědní (a filosofická) sekce Sisyfa
Jiří Heřt: Alternativní medicína a léčitelství - Kritický pohled - kniha
VII. Skeptikon Kyjov 2010 - Program a přihláška
Zlatý Bludný balvan za rok 2009 - Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky
Zlatý Bludný balvan za rok 2009 - Petr Hájek
Stříbrný Bludný balvan za rok 2009 - BIOMED CZ, s.r.o. a doc. RNDr. R. Kubínek, CSc.
Stříbrný Bludný balvan za rok 2009 - Ing. Josef Schrötter
Bronzový Bludný balvan za rok 2009 - Sympatie, s.r.o.
Bronzový Bludný balvan za rok 2009 - Václav Jílek a Václav Blažejovský
Bludné balvany za rok 2009 již 8. března 2010 - pozvánka
Belgický pacient, facilitovaná komunikace a SKEPP
Zvukové záznamy přednášek a rozhovorů v MP3
Skeptická beletrie - Cvokyně a Ještě se uvidí
Magnetické krávy: Korespondence Jaromíra Eiselta a Jiřího Heřta
VI. Skeptikon 2009
Proslov při předávání XI. Bludných balvanů Sisyfa za r. 2008
Zlatý Bludný balvan za rok 2008 - Rada České televize
Zlatý Bludný balvan rok 2008 - MUDr. Josef Jonáš
Stříbrný Bludný balvan za rok 2008 - společnosti MAKAM, sro. a Amaranta, sro.
Stříbrný Bludný balvan za rok 2008 - JUDr. Darja Macáková
Bronzový Bludný balvan za rok 2008 - Maranatha, o. s.
Bronzový Bludný balvan za rok 2008 - RNDr. Emil Páleš, CSc.
Bludné balvany za rok 2008 již 16. března 2009 - pozvánka
Dopis bývalého klienta věštce
Vychází Výkladový slovník esoteriky a pavěd od Jiřího Heřta
V. Skeptikon, Litomyšl 7.6.-8.6. 2008
V. Skeptikon, Litomyšl 7.6.-8.6. 2008
Nová hesla ve stručném výkladovém slovníku českých skeptiků III
Nová hesla ve stručném výkladovém slovníku českých skeptiků II
Tisková zpráva Českého klubu skeptiků Sisyfos
Zlatý Bludný balvan za rok 2007 - Tomáš Pfeiffer
Stříbrný Bludný balvan za rok 2007 - Jaroslav Dušek
Bronzový Bludný balvan za rok 2007 - Milan Gelnar
Zlatý Bludný balvan za rok 2007 - Julius a Beáta Patakyovi
Stříbrný Bludný balvan za rok 2007 - ENNEA ČR, o.p.s.
Bronzový Bludný balvan za rok 2007 - MUDr. Karel Erben, Svaz pacientů...
Jubilejní Diamantový Bludný Arcibalvan - Prof. MUDr. Stanislav Grof, M.D., Ph.D.
Jubilejní Diamantový Bludný Arcibalvan - firma Antonín Baudyš, otec a syn
Bludné balvany za rok 2007 již 17. března 2008 - pozvánka
Stížnost na TV seriál „Detektor“
Nová hesla ve stručném výkladovém slovníku českých skeptiků
Trpaslíci v školských laviciach aneb Waldorfské školy na Slovensku
UFO kontaktéři na univerzitě - otevřený dopis rektorovi Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
Stručný výkladový slovník českých skeptiků
Sborník Věda kontra iracionalita 1
4. Skeptikon v Turnově - přednášky pro veřejnost
Co ještě Vesmír neotiskl
Jsou BIOPOTRAVINY opravdu zdravější ?
Autorizovaný záznam vystoupení Mimozemšťana na Bludných balvanech za rok 2006
Proslov při předávání IX. Bludných balvanů Sisyfa za r. 2006
Zlatý Bludný balvan za rok 2006 - Erich von Däniken
Stříbrný Bludný balvan za rok 2006 - Mgr. Jiří Čehovský
Bronzový Bludný balvan za rok 2006 - MVDr. Josef Staněk
Zlatý Bludný balvan za rok 2006 - redakce časopisu Vesmír
Stříbrný Bludný balvan za rok 2006 - WIGOPOL - Mauerentfeuchtung-Systeme
Bronzový Bludný balvan za rok 2006 - Společnost Noetis
Bludné balvany za rok 2006 již 12. března 2007 - pozvánka
Zlatý Bludný balvan za rok 2005 - Antonín Baudyš mladší
Stříbrný Bludný balvan za rok 2005 - Jaromír Kozák
Bronzový Bludný balvan za rok 2005 - Eva Ostrčilová
Zlatý Bludný balvan za rok 2005 - Česká tisková kancelář (ČTK)
Stříbrný Bludný balvan za rok 2005 - nakladatelství Alman
Bronzový Bludný balvan za rok 2005 - Tachyon Czech
Sborník - Věda kontra iracionalita 3
Zlatý Bludný balvan za rok 2004 - Eduard Boháč
Stříbrný Bludný balvan za rok 2004 - Ing. Pavel Kozák
Bronzový Bludný balvan za rok 2004 - Marek JANÁČ
Zlatý Bludný balvan za rok 2004 - firma AMIKUS s.r.o.
Stříbrný Bludný balvan za rok 2004 - firma SAFFRON sro.
Bronzový Bludný balvan za rok 2004 - Česká televize, pořad "Sama doma"
Zlatý Bludný balvan za rok 2003 - Petr Messany
Stříbrný Bludný balvan za rok 2003 - JUDr. Jan Hnilica
Bronzový Bludný balvan za rok 2003 - ing. Vlastimil Žert
Zlatý Bludný balvan za rok 2003 - deník MF DNES a deník ROVNOST
Stříbrný Bludný balvan za rok 2003 - Ing. Kokštein, MVDr. Prokop a Anatolij Iaguiiaev
Bronzový Bludný balvan za rok 2003 - firma Phoenix
Bludné balvany za rok 2002 - krátký souhrn
Bludné balvany za rok 2002 - podrobné zdůvodnění
Protest laureátky akademické malířky Jiřiny Průchové
Bludný balvan za rok 2001 - podrobné zdůvodnění
Bludný balvan za rok 2001 - stručný souhrn
O Bludných balvanech na Radiožurnálu 17. 5. 2001
Zlatý Bludný balvan v kategorii jednotlivců za rok 2000 - Doc. RNDr. Ivo Chudáček, DrSc.
Stříbrný Bludný balvan v kategorii jednotlivců za rok 2000 - Vladimír Kubeš
Bronzový Bludný balvan v kategorii jednotlivců za rok 2000 - MUDr. Stanislav Grof
Zlatý Bludný balvan v kategorii družstev za rok 2000 - Firma Embitron
Stříbrný Bludný balvan v kategorii družstev za rok 2000 - Nedělník Blesk
Bronzový Bludný balvan v kategorii družstev za rok 2000 - www.doktorka.cz
Zlatý bludný balvan za rok 1999 - Doc. Ing. Antonínu Baudyšovi
Stříbrný bludný balvan za rok 1999 - RNDr. Milanu Rýzlovi
Bronzový bludný balvan za rok 1999 - Arthuru Bolsteinovi
Zlatý bludný balvan za rok 1999 - Institutu celostní medicíny MUDr. Josefa Jonáše
Stříbrný bludný balvan za rok 1999 - Televizi Prima
Bronzový bludný balvan za rok 1999 - firmě AQUAPOL spol. s r.o.
Bludné balvany Sisyfa za rok 1998
Otázky politickým stranám před volbami (Německo).
Dopis Sisyfa předsedovi Rady pro popularizaci vědy AV ČR (parapsychologie)
Vyjádření Českého klubu skeptiků Sisyfos k waldorfskému školství
Protest proti "kvantové nauce" pana Hrušovského na vlnách Českého rozhlasu
Poradna MUDr. Hrušovského
Esoterická ikona Harry Potter?
Podivuhodná technologie třetího tisíciletí
Ekologický zdroj energie z Rapperswilu
Archiv článků | Sisyfos - český klub skeptiků
Novinky
17.03.2018 11377 hits
Film GRYGAR na TV Prima ZOOM

Životní příběh významného českého vědce, který proslul především jako popularizátor astronomie... Český dokument (2018)

TV Prima ZOOM, neděle 18. března 2018, 20:00 ...

Dotazy
Nenašli jste odpověď na Vaši otázku na webu Sisyfa ?

Pište na dotazy@sisyfos.cz
Volejte na 776 306 185


Čtěte Dotazy čtenářů
Přednášky v AV ČR
02.01.2018 9339 hits
Přednášky Sisyfa v AV ČR v roce 2018

Přednášky cyklu Věda kontra iracionalita se v roce 2018 konají tradičně v budově Akademie věd ČR na Národní třídě 3 v Praze 1, a to v místnosti 206 od 17 hodin. Po přednáškách následuje diskuze.

Středa 17. 10. 2018, 17:00 hodin
Jakub Kroulík (Falešní hráči): Hypnóza - fenomén známý i ...

Přednášky ostatní
27.09.2018 2634 hits
Kladno - 9. října 2018

Pozvánka na přednášku Klubu Sisyfos

Fermiho paradox

Přednáší

Mgr. Tomáš Petrásek
Fyziologický ústav AV ČR

Kdy?

úterý 9. října 2018 od 17.00

Kde?

Gymnázium Kladno, nám. Edvarda Beneše 1573, posluchárna ve 2.p., číslo dveří 48 (ve 2. ...

Přístupy od 3/2006
5622523
TOPlist
Statistika od
25.05.2006

ADMINISTRACE